Stor opbakning til Ældre Sagen


To pensionister

Det er essentielt for NGO’er, at de har et godt image. Et godt image indebærer, at støtterne på markedet forbinder organisationen med noget positivt. Det giver næsten sig selv, at støtterne er mere tilbøjelige til at bakke op om og være loyale overfor en NGO, hvis de er positivt stemte overfor organisationen.


CEM NGO Intelligence - Positiv oplevelse

Q: Har du oplevet eller bemærket, at nogen af nedenstående organisationer har gjort noget positivt indenfor det seneste halve år? Respondenter der har svaret ”ja”. Spørgsmålet er stillet til personer der har angivet at have støttet den givende NGO – Stikprøve: 4.304 (2018-2019)Voxmeter har dykket ned i databasen CEM NGO Intelligence og undersøgt, hvor stor en andel af de forskellige NGO’s støtter, der har oplevet, at organisationen har gjort noget positivt inden for det seneste halve år. Ovenstående figur viser de fem NGO’er med de højeste andele og er således et udsnit af en længere liste med NGO’er.

Generelt oplever støtterne på markedet, at NGO’erne gør noget positivt. På tværs af alle organisationer er den gennemsnitlige andel, der svarer ja, næsten 35%, hvilket svarer til mere end hver tredje støtter. Samtidig gør enkelte NGO’er sig særligt bemærket. Det er værd at fremhæve, at Ældre Sagen endnu en gang topper listen. Mere end hver anden af Ældre Sagens støtter svarer nemlig, at de har bemærket, at NGO’en har gjort noget positivt de seneste halve år.

De positive tiltag, som støtterne bemærker, kan f.eks. være en bestemt kampagne, en særlig begivenhed eller at organisationen forholder sig til et tema, der er fokus på i medierne. Alt sammen kan have direkte indflydelse på NGO’ens image i perioden. Og imaget er bestemt ikke uden betydning, da det påvirker organisationens evne til at konkurrere på markedet ved at fastholde aktuelle støtter og tiltrække nye.

Voxmeter kan hjælpe NGO’er med at afdække, hvilke forhold der i en specifik periode har påvirket en bestemt organisations image eller støtternes oplevelse af branchen generelt. Kontakt Emilie Elisabeth Lyngholm Rasmussen, hvis du vil høre mere om vores imagerapporter.Læs mere

Sjællænderne: Politikerne har skabt fattigdommen