Bankkunder snakker ivrigt sammen om bankskandaler


Samtale

Bankskandaler er desværre et ord mange af os er vant til at høre i denne tid, hvor store sager om både Panama og hvidvask har fyldt godt op i medierne. Derfor er det jo ikke mærkeligt, hvis samtalen falder på dette emne, når vi mødes med venner og bekendte.

CEM Bank Intelligence - Omtale banken får

Q: Hvad respondenten taler om, når deres primære bank omtales sammen med venner og bekendte – Personer der har svaret ”Omtale banken får” – Stikprøve: 13.477


I Voxmeters undersøgelse måler vi løbende hvad bankkunderne taler om, når de taler med venner, kolleger eller bekendte. Ovenstående grafik viser at ’bankernes omtale i medierne’, stiger markant i 3. og 4. kvartal 2018. Kigger vi i respondenternes specifikke uddybninger, er det da også ”hvidvasksagen” der trækker langt størsteparten. Og kigger vi specifikt på Danske Banks egne kunder er både andelen der snakker om emnet, og hvor mange der snakker om det, massivt højere.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Voxmeter.
Bankanalyse
Kontakt Voxmeter, hvis du mangler viden om danskernes relation til bankerne. Siden 2008 har Voxmeter monitoreret danskernes holdninger til bankerne på områder som bl.a. finansieringsforhold, efterspørgsel, tilknytning, evaluering og oplevelser. Læs mere om CEM Bank Intelligence.


Læs mere