Bekymring for høj arbejdsløshed deler de unge

Bekymring for høj arbejdsløshed deler de unge

Foto: Thomas Lekfeldt / Ritzau Scanpix

Er der et emne, der deler vandene hos de unge mellem 18-29 år, er det bekymringen for høj arbejdsløshed. Det viser tal fra Voxmeters databank, CEM Danskerne. Vi har spurgt: I hvor høj grad bekymrer du dig om, at arbejdsløsheden er for høj? Her svarer ca. halvdelen af responderne, at de bekymrer sig i ”høj grad” (49,2%), og ca. halvdelen, at de bekymrer sig i ”lav grad” (50,8%).

Bekymring over høj arbejdsløshed 18-29 år: simple

Q: I hvor høj grad bekymrer du dig om, at arbejdsløsheden er for høj? Svar: I høj grad / I lav grad. Alder: 18-29 år. Stikprøve: 52.000. Kilde. CEM Danskerne. Uge 25. 2019.

De ældste danskere bekymrer sig mest

Til sammenligning er den lidt ældre gruppe, de 30-49-årige, lidt mindre bekymrede. Lige under halvdelen (45,3%) er ”i høj grad” usikre på deres, og deres medmenneskers, jobmuligheder. Den mest bekymrede gruppe er de 65+-årige, hvor samme tilkendegivelse ligger på hele 58,9%.

Bekymring for høj arbejdsløshed: "I høj grad"

Q: I hvor høj grad bekymrer du dig om, at arbejdsløsheden er for høj? Svar: I høj grad. Alder: Samtlige aldersgrupper. Stikprøve: 52.000. Kilde: CEM Danskerne. Uge 25. 2019.

De unge er både mest bekymrede og mest ubekymrede – i detaljen

Voxmeters måling tillader også at tage pulsen på bekymringen i detaljen via. undertilkendegivelserne:

  • I meget høj grad
  • I høj grad
  • I nogen grad
  • I lav grad
  • I meget lav grad
  • Slet ikke

Nærlæser man ungdommens bekymring for høj arbejdsløshed, får man varierede tilkendegivelser. F.eks. er de 18-29-årige dem, der bekymrer sig allermest ”i meget høj grad” – den stærkeste tilkendegivelse i Voxmeters undersøgelse. Her ligger de på 6,4%, altså et stykke over de andre aldersgrupper. De unge bekymrer sig dog også mindst af alle. Andelen, der tilkendegiver, at de ”slet ikke” bekymrer sig om høj arbejdsløshed, ligger nemlig på 12,5%, og det er f.eks. 4,5% højere end grupperne 50-64 år og 65-99 år.

Bekymring for arbejdsløshed: Meget høj grad / Slet ikke

Q: I hvor høj grad bekymrer du dig om, at arbejdsløsheden er for høj? Svar: I meget høj grad. Alder: Samtlige aldersgrupper. Stikprøve: 52.000. Kilde: CEM Danskerne. Uge 25. 2019.

Kontakt Voxmeter og få fuld adgang til CEM Danskerne

Denne uges analyse giver indblik i data, som Voxmeter indsamler vedrørende danskernes dagligdag, og som findes i omfattende form i Voxmeters databank CEM Danskerne. Herunder indsamler vi svar igennem tusindvis af årlige interview med repræsentative udsnit af befolkningen for at afdække holdninger og ståsteder omkring alt lige fra sundhedsområdet, bolig- og bilkøb, overordnede bekymringer, og mere. Ønsker du adgang til CEM Danskerne? Skriv til Voxmeter eller kontakt os på: +45 70202324.


Læs mere

Danskerne: Politikerne har skabt fattigdommen i Danmark