CBS reagerer voldsomt på hvidvasksagen: »Det her er en kæmpe mavepuster til Danske Bank«

CBS reagerer voldsomt på hvidvasksagen: »Det her er en kæmpe mavepuster til Danske Bank«

Copenhagen Business School, CBS, i København har nu taget stilling til Danske Bank i kølvandet på den store hvidvaskskandale. CBS stopper derfor fremtidige samarbejder med banken.


Copenhagen Business School har leveret det seneste stød til Danske Bank. Landets største handelshøjskole har valgt at afbryde alle fremtidige samarbejder med banken i kølvandet på den omfangsrige hvidvasksag. Det skader i den grad Danske Banks forhåbninger om at redde dele af det ramponerede image, vurderer ekspert.

Det er en af grundpillerne i det danske samfund, der vender ryggen til Danske Bank. Landets største handelshøjskole, Copenhagen Business School, der er førende leverandør af talenter til erhvervslivet og ikke mindst den finansielle sektor, har nu taget stilling i kølvandet på den massive hvidvasksag, som Danske Bank har været involveret i.

Direktionen på CBS har besluttet at bremse for nye samarbejder med banken.

»Vi har derfor besluttet, at CBS ikke vil indgå nye samarbejder med Danske Bank, før der udpeges en ny topledelse og denne har vist, at den gennem en kritisk dialog med omverdenen vil søge at genskabe den tabte tillid til banken,« siger rektor Per Holten-Andersen.

For CBS er det særligt omfanget af skandalen, som drejer sig som om hvidvask for potentielt langt over en billion danske kroner via bankens estiske filial, der vækker opsigt.

Troværdigheden i bund

»Det er en kæmpe mavepuster til Danske Bank,« vurderer Christian Stjer, der er administrerende direktør i Voxmeter, en analysevirksomhed, som måler virksomheders image og troværdighed.

Han forklarer, at Danske Banks troværdighed ikke har været lavere i de ti år, som Voxmeter har målt den. Dermed har den nye ledelse en mastodontisk opgave i at få genskabt tillid og troværdighed, og den opgave er bestemt ikke blevet mindre af, at en institution af CBSs kaliber har sendt et så klart signal både til omverdenen og ikke mindst de studerende.

»Det er guld værd for virksomheder at have samarbejder med CBS. Det er tillidsvækkende. Samtidig fremstår virksomheden attraktiv for ny arbejdskraft i form af de mange studerende,« siger Christian Stjer.

»CBS underbygger troværdighed og kan også fjerne den igen,« tilføjer han.

Ifølge Christian Stjer har CBS en så stærk position, at det ikke er utænkeligt, at andre institutioner, organisationer eller virksomheder kunne finde på at følge CBS’ eksempel.

»Det er olie på slisken ned ad den kedelige rampe for Danske Bank,« siger han.


Berlingske 10.10.18
Læs hele artiklen på Berlingske.dk

Om Økonomi & Finans

Hver uge fortæller danskerne om alle de forhold, der har indvirkning på deres økonomi. Fx den hidtidige og fremtidige situation omkring beskæftigelse og indkomst. Hertil en lang række demografiske forhold. Danskerne fortæller også, hvor mange penge de har til rådighed til forbrug. Om sin hidtidige og fremtidige økonomiske situation. Om planer for lån, køb på kredit, opsparing og investering.

Banker: Danskerne fortæller om deres holdninger til bankerne, dels om deres image og kommunikation, og dels, evaluerer de deres ydelser.

Realkredit, Forsikring & Pension: Samme proces gennemgås for realkredit, forsikring og pension.

Ejendom: Boligsalg og boligKøb. Flytteplaner. Brug af ejendomsmæglere.

Til- og ombygning: Nyt hus/sommerhus. Køkken. Bad. Loft. Tag. Tilbygning. El-installation.

El-selskaber: Energiform samt planer om vedvarende energi mm.

Metodikken afslører, hvor godt eller skidt ovenstående instanser bidrager til borgernes økonomi.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Luk