CEM Danskerne
 

CEM Danskerne

Kend dine målgrupper

CEM EconomyVoxmeter beriger dine analyser med omfattende viden om danskerne.

Takket være vores loyale panelister kan vi supplere dine nationalt repræsentative analyser og CEM-løsninger med et detaljeret net af baggrundsinformation inden for en lang række demografiske og livsstilsrelaterede variable. Ligeledes kan vi rekruttere specifikt afgrænsede målgrupper til undersøgelser baseret på nøje udvalgte kriterier.

Herved får du et dybdegående og værdifuldt indblik i dine målgrupper, som er uundværligt, når kommunikations-, salgs- eller marketingstrategien skal udvikles og tilrettelægges.

I 2015 har vi øget antallet af faste interview fra 65.000 til 260.000

Vi udbygger hele tiden vores viden om danskerne. Voxmeter har konjunktur- og samfundsmålinger med data tilbage fra 1986 og frem til i dag, som er en videreføring af IFKAs konjunkturrapporter. I 2015 har vi udvidet monitoreringen med yderligere 300 områder. Antallet af nationalt repræsentative interview øges fra 65.000 om året til 260.000 interview om året, det vil sige 5.000 interview per uge.

Det betyder, at vi fra 2015 dels laver endnu flere faste, branchespecifikke undersøgelser og dels kan give dig en endnu bredere vifte af baggrundsinformation til dine nationalt repræsentative undersøgelser.

CEM Danskerne giver dig viden om

  • Demografi
  • Beskæftigelse
  • Fritidsinteresser
  • Forbrugeradfærd
  • Medie- og internetvaner
  • Bekymringer
  • Fagforeninger/A-kasser
  • Politiske og samfundsmæssige præferencer
  • Sundhed
  • En lang række andre relevante variable

Læs mere om vores Panel og principper for god stikprøvekvalitet.

Du er også velkommen til at ringe til os og høre mere om, hvilke segmenteringsmuligheder denne omfattende viden om danskerne tilfører dine analyser.

Se video

Sådan rekrutteres vores panelmedlemmer

Kvalitetsmåling

Kvalitetsmåling

Voxmeter lige nu

Voxmeter lige nu

Anna M. Christensen
Anna M.
Christensen