Dark Social’s ”Provocative” er oplagt til klik

Dark Social er et begreb, man bruger om linket indhold på nettet, som de sociale platforme såsom Facebook eller Twitter ikke kan foretage målinger på. Nu er Dark Social også et band, der for nylig er blevet Ugens Kanon på DR’s Karrierekanonen. Voxmeter har benyttet CEM MusicTest til at få vurderet, hvordan bandets mørke udspil ”Provocative” virker på den almene dansker.


Foto: Tobias Bobi Becker/facebook

Forskellighed bag masken

Bag Dark Social gemmer sig en frontmand, som bærer en maske på scenen og det borgerlige navn Casper Noreen udenfor. Noreen insisterer på at gøre op med ”se mig”-kulturen ved at være anonym, når han optræder live. Sangskrivningsprocessen har han derimod åbnet for. Noreens vision er, at alle bandets sange skal være forskellige fra hinanden, alt efter hvilke gæstemusikere der er med til at skrive dem – og således er ”Provocative” indtil videre også en ener i produktionen.

At vurdere en sang på sine helt egne præmisser – og sige noget overordnet om bandet – er CEM MusicTest faktisk skræddersyet til. CEM MusicTest er baseret på et repræsentativt lytterpanel, der tester udvalgte numre, uden at bandets øvrige produktion spiller ind. Testen er således uafhængig af andre faktorer, som f.eks. hvor mange penge bandet har i ryggen, eller hvor kendte de er.

Hvad siger tallene?

Resultatet af målingen af ”Provocative” dokumenterer, at sangen finder sine fans hos 7% af lytterne, hvilket svarer til ca. 400.000 danskere. Til gengæld stiller 78% af befolkningen, ca. 4.4 millioner danskere, sig som potentielle fans (semi-fans).

Dark Social - Music map

Konverter semi-fans til fans

En meget stor del af nummerets lyttere forholder sig altså neutrale, selvom Dark Social som band scorer bedre for deres sammenspil end gennemsnittet af alle testede bands på VoxHot. Også antallet af lyttere, der stemmer for at se bandet live, er 16% højere end gennemsnittet.

Dark Social - Vil hører musikken til live koncert

Tungt nummer deler vandene

Årsagen til, at bandet ikke konverterer flere fra det neutrale lyttersegment til det positive, kan måske findes i, at stemningen i nummeret skaber uenighed blandt lytterne. Over halvdelen af det positive lyttersegment mener, at det rockede og synth-baserede nummer er passende til afslapning, mens det samme kun gælder en lille andel i det negative lyttersegment. Denne opdeling kan skyldes, at lytterne, både de positive og negative, er enige om, at det er en stemning som tristhed, der primært bærer drivet.

Dark Social - Musikken passer til
Dark Social - Stemning i musikken

Dark Social’s fanskare er ung og aktiv online

Om unge lyttere er mere i kontakt med vemodet, er op til fortolkning – men tallene dokumenterer, at ”Provocative” primært slår en tone an blandt folk under 30 (41%).

Derfor overrasker det måske heller ikke, at streamingtjenesterne topper som en af de positive lytteres foretrukne musikplatforme. Det er til gengæld interessant, at 13% flere end gennemsnittet vil tilføje ”Provocative” til deres playlister – taget i betragtning, hvor stor en andel af lytterne, der tilkendegiver, at musikken ikke matcher, hvad de normalt hører.

Dark Social - Musikplatform
Dark Social - Vil tilføje nummeret til playliste

De 5 barrierer

Alle bands, store som små, skal igennem de fem barrierer for at nå helt ud til deres publikum. I tilfældet med Dark Social, kan CEM MusicTest give bandet en god idé om, hvilken musikplatform ”Provocative” primært skal være til stede på for at høste fuldt udbytte. Dette, uanset hvilke andre numre bandet ellers har i ærmet.Om ”Provocative” vil blive linket udenom de sociale mediers bevågenhed, må Noreen afgøre. Det er dog værd at bemærke, at et band, der vil benytte sig af forskellige musikalske udtryk fra gang til gang, og hvis overordnede musikalske udtryk vil være svært at placere, med fordel kan få foretaget målinger i CEM MusicTest på hvert enkelt nummer. Med CEM MusicTest vil de nemlig kunne se, præcist hvor og hvordan numrene trives individuelt.

Find ud af, hvad din musik gør ved lytterne

På Voxhot.dk udgiver vi hver uge en række musikanalyser. Analyserne forklarer, hvordan musikere og andre aktører i musikbranchen – også lytterne – får værdi ved at bruge det nye analyseredskab CEM MusicTest og følge med i musiklisten.

Officielt har vi været i gang siden 18. september. Vi har allerede påvist, at der er plads til meget mere variation i den musik, der formidles på såvel de små som de store radiokanaler. De hundredvis musiktests, der er blevet gennemført, viser, at danskernes musiksmag er bred og går på tværs af alle musikgenrer. Musikelskere, der hidtil har helliget sig til rock, finder pludselig ud af, at der er fantastisk musik indenfor hiphop eller jazz. Disse fakta kommer frem, fordi CEM MusicTest netop baserer sig på vurderinger fra et uvildigt og repræsentativt udsnit af de danske musikforbrugere.


Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Christian Stjer
Christian Stjer
Adm. direktør
cs@voxmeter.dk
Tlf: +45 26 83 82 82

På VoxHot-listen kan du selv gå ind og læse online-rapporten. Her kan du også se andre lytteres kommentarer til musikken. Bandet selv og dets musikselskab har adgang til en udvidet markedsanalyserapport i PDF-format.

HØR NUMMERET OG LÆS FLERE ANALYSER

Om Musikanmeldelser

Danskerne anmelder nye musikudgivelser: I takt med at antallet af danskernes anmeldelser stiger, bliver det nemt for musikelskere at finde ny, spændende musik, som matcher deres individuelle smag. Systematikken i anmeldelserne udgør et alternativ og et supplement til den hidtidige proces, hvor den musik, de hører eller har lettest ved at finde, er bestemt af:

  1. Playtime i radioen
  2. En kunstners kendisgrad og antal solgte billetter
  3. Mængden af penge en kunstner har i ryggen til markedsføring
  4. Musikanmeldelser af enkeltpersoner
  5. Den “digitale fugleflok”, som følger musik med det største markedsføringsbudget, antal likes og streaminger.

Her er danskernes anmeldelser et alternativ, fordi der er tale om et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, hvor alle er tilfældigt udvalgt. Hermed afspejles danskernes vurdering af en god musikoplevelse, hvor alle persontyper er repræsenteret, herunder den korrekte diversitet og fordeling i lytternes musiksmag.

Program til musikanalyse

Nyt program til musikanalyse: Voxmeter har udviklet et analyseprogram, som gør det nemt og billigt for kunstnerne at få analyseret deres musik. Analysen gennemføres på baggrund af et uvildigt, repræsentativt publikum på blot 3 dage – uanset hvilket land i verden. Hermed kan:

  1. Nye kunstnere lynhurtigt blive opdaget
  2. Nichemusik kan matches med sit ideelle publikum
  3. Etablerede kunstnere kan undgå fiaskoer og udvide deres marked, også internationalt
  4. Alt sammen til glæde for både musikelskere, musikere og samtlige aktører i musikbranchen.

Danskernes anmeldelser giver kunstnerne indblik i, hvor mange på markedet der synes godt om deres musik. Analysesystemet tegner også en profil af musikkens fangruppe. Det er fakta, som bruges til at matche musikken med dens ideelle publikum – særligt værdifuldt for nichemusik. Hertil giver fans og potentielle fans inspiration til, hvordan de mener, at musikken kan blive endnu bedre. Læs mere om analyseprogrammet på www.voxmeter.dk/cem-musictest/

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Luk