De ældste bilejere er mest klimavenlige

Plug-in hybrid

Foto: Jens Christian Top / Ritzau Scanpix

Der er stadig lang vej igen, hvis bare en brøkdel af samtlige danske bilejere skal frigøre sig fra fossile brændstoffer. Faktisk kører 98,4% af os stadig med benzin og diesel, og andre, mere alternative brændstofformer (f.eks. el) udgør kun 1,2% af det samlede danske brændstofforbrug. Det dokumenteres af tal fra databanken CEM Cars Intelligence.

Lang vej for grøn omstilling på brændstof

Q: Hvilken brændstoftype bruger din / jeres bil? Total. Gennemsnitlige respondenter: 29686. Kilde: Cem Cars Intelligence. Uge 24. 2019.

De ældste danskere er mest progressive

Samtidigt viser tallene, at det er de ældste danskere (65-99 år), der tænker mest på de miljøvenlige løsninger. For selvom de 65-99-årige kører mest med benzin (74,2%), er det også denne gruppe, der samlet set køber flest hybrid- og elbiler. Det samlede procenttal for køb af biler med alternative brændstofsløsninger for seniorerne løber op i 1,4%. Men hvad med de yngste bilejere?

De unge investerer ikke i alternativer

Ungdommen (18-29 år) burde måske have en klar interesse i miljøvenlige løsninger. Det viser sig dog, at denne aldersgruppe nok investerer mindre i benzinbiler (67,2%) i forhold til de 65-99-årige, men til gengæld køber 6,7% flere dieselbiler end samme gruppe. De alternative løsninger (f.eks. el, hybrid, gas) lades i stikken og løber samlet set op i 0,7%.

Interesse for hybrid kommer med alderen

Tallene i CEM Cars Intelligence viser, at selvom markedet for el- og gasbiler følger et relativt arbitrært mønster i forhold til alder, så er interessen for hybrid stigende, jo ældre vi bliver.

El, hybrid og gas

Q: Hvilken brændstoftype bruger din / jeres bil? A: EL / Hybrid. Kryds med: Alder. Gennemsnitlige respondenter: 29686. Kilde: Cem Cars Intelligence. Uge 24. 2019.


Kontakt Voxmeter, hvis du vil vide mere om danske bilejere og -købere. Siden 2016 har Voxmeter monitoreret bilejernes vurderinger og oplevelser af skiftende forhold, der berører den danske bilbranche. Læs mere om CEM Cars Intelligence.

Læs mere

Forbrugerne husker bedst Citroën og Audi
8 ud af 10 tager bilen på ferie
Danskerne låner til ny bil