»De har helt sikkert sat ekstra mange ressourcer ind for at stoppe den negative snak om hvidvasksagen«

De har helt sikkert sat ekstra mange ressourcer ind for at stoppe den negative snak om hvidvasksagen

Adm. direktør Christian Stjer fra Voxmeter er kommet på konfrontationskurs med Danske Bank om kundeudviklingen i banken. Arkivfoto: Carsten Snejbjerg

Danske Banks kundetab tager til i styrke uge for uge, viser Voxmeters målinger. Banken er uenig og forsvarer sin målemetode.

Man skulle tro, at det er nemt at måle, hvor mange kunder en bank har, og om den vinder eller taber på den front. Men det er det ikke. Måling af kunder er som at sælge elastik i metermål: Det stiller store krav til ens integritet.

Bankerne

Det var tidligere lidt af en joke, at bankerne havde langt over 10 mio. kunder, selv om vi kun er godt halvt så mange borgere i kongeriget. Det var den gang, da bankerne talte bankkonti, når de målte kundeudviklingen. En person med fire bankkonti talte derfor som fire kunder.

Siden har det vundet indpas at benytte Nemkonti som målestok. Nemkontoen er den, som det offentlige benytter, når det skal udbetale penge til borgere og virksomheder.

Men det er heller ikke en metode uden problemer. For det betyder f.eks., at unge mennesker tæller med som nye kunder, når de i forbindelse med det første ungdomsjob får en Nemkonto, som det offentlige sætter feriepenge ind på. Også selv om de har været kunder i banken i årevis og kun har et yderst beskedent forretningsomfang.

Metoden – som altså ‘forurener’ det samlede antal kunder i en bank med kunder, der var der i forvejen – har været anvendt i årevis og er ifølge bankforsker Lars Krull fra Aalborg Universitet en væsentlig bedre metode end den tidligere anvendte model, hvor alle konti talte med.

Voxmeter

Analysehuset Voxmeter har udarbejdet sin egen metode til at måle bankernes kunder. I løbet af et år gennemfører analysehuset 224.000 interviews med danskere over 18 år, som svarer på, hvilken bank der er deres primære bankforbindelse.

Her identificerer analysehuset de kundegrupper, der henholdsvis betegnes som primærkunder og sekundære bankkunder. Det er bankernes primære kunder, helkunder, som bankerne selv betragter som de mest attraktive, og som de alle kæmper om.

»Bankerne har meget store issues i forhold til selv at vurdere, hvornår de har erobret hovedparten af engagementet hos en kunde,« siger Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter.

Han er senest raget uklar med Danske Bank, efter at Voxmeter har fastslået, at storbanken mistede i omegnen af 28.000 primærkunder i årets førte halvår. Det afviser banken med henvisning til, at den har vundet 927 Nemkonto-kunder i perioden.

»Men vi forholder os ikke til Nemkonto-kunder. Vi optæller udelukkende de primære kunder. Altså de kunder, der har de fleste af deres økonomiske forretninger i banken. Det er derfor, at deres tal kan være helt anderledes end vores,«

– siger Christian Stjer.

Han har før – i 2013 – været på kollisionskurs med Danske Bank. Dengang havde Voxmeter ret, og Christian Stjer forstår ikke, at Danske Bank igen forsøger at underminere Voxmeters tal.

»Måske burde Danske Bank tænke over, at de rigtige tal kommer frem på et tidspunkt. Endnu værre for Danske Bank er det, at Voxmeters ugentlige målinger viser, at kundetabet ikke går i sig selv, men derimod tager markant til i styrke. Derfor virker det lidt uigennemtænkt, synes jeg. Men Danske Bank er et kæmpe hus, og de har helt sikkert sat ekstra mange ressourcer ind for at stoppe den negative snak om hvidvasksagen. Det er derfor helt forståeligt, hvis banken finder det generende, at et – i deres øjne lille meningsmålingsinstitut – pludselig rapporterer om kundeflugt,«

– vurderer Christian Stjer.


Jyllands-Posten 21.08.2018
Læs hele artiklen på Jyllands-Posten.dk

Om Økonomi & Finans

Hver uge fortæller danskerne om alle de forhold, der har indvirkning på deres økonomi. Fx den hidtidige og fremtidige situation omkring beskæftigelse og indkomst. Hertil en lang række demografiske forhold. Danskerne fortæller også, hvor mange penge de har til rådighed til forbrug. Om sin hidtidige og fremtidige økonomiske situation. Om planer for lån, køb på kredit, opsparing og investering.

Banker: Danskerne fortæller om deres holdninger til bankerne, dels om deres image og kommunikation, og dels, evaluerer de deres ydelser.

Realkredit, Forsikring & Pension: Samme proces gennemgås for realkredit, forsikring og pension.

Ejendom: Boligsalg og boligKøb. Flytteplaner. Brug af ejendomsmæglere.

Til- og ombygning: Nyt hus/sommerhus. Køkken. Bad. Loft. Tag. Tilbygning. El-installation.

El-selskaber: Energiform samt planer om vedvarende energi mm.

Metodikken afslører, hvor godt eller skidt ovenstående instanser bidrager til borgernes økonomi.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid er fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.