De unge er ubekymrede for skattetrykket

De unge er ubekymrede for skattetrykket

Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Danmarks skattetryk er et af de højeste både i EU og iblandt OECD-landene. Men selvom vi ligger i den absolutte top blandt lande, vi normalt sammenligner os med, så er landets skattetryk næppe noget, der bekymrer størstedelen af danske unge.

Dette dokumenteres af tal fra Voxmeters databank, CEM Danskerne, hvor et repræsentativt udsnit af danske unge imellem 18 og 29 år har svaret på spørgsmålet: ”I hvor høj grad bekymrer du dig om, at skattetrykket er for højt?” De adspurgte respondenter tilkendegiver følgende:

  • 19,4% bekymrer sig slet ikke om emnet.
  • 18,5% bekymrer sig i meget lav grad
  • 24% bekymrer sig i lav grad

De unges tilkendegivelser kan samles i et overordnet bekymringsfrit segment på hele 61,9%. Omvendt udgør det bekymrede segment 38,1%, hvor 6,5% bekymrer sig om skattetrykket »i meget høj grad«. Se på grafen herunder, hvordan tallene fordeler sig:

18-29 åriges bekymringer

Q:”I hvor høj grad bekymrer du dig om at skattetrykket er for højt?« Gennemsnitlige respondenter: 52.000. Kilde: CEM Danskerne. Uge 22. 2019.

Til sammenligning udgør det bekymrede segment blandt andre aldersgrupper:

  • 43,2% hos de 30-49-årige.
  • 49,3% hos de 50-64-årige.
  • 56,5% hos de 65-99-årige.
Bekymringer over skattetrykket

Q:”I hvor høj grad bekymrer du dig om at skattetrykket er for højt?« Gennemsnitlige respondenter: 52.000. Kilde: CEM Danskerne. Uge 22. 2019.

Således er den unge generation også den absolut mest ubekymrede. Det lader til, at jo ældre vi bliver, jo mere bekymrer vi os overordnet om emnet. De allerkraftigste tilkendegivelser blandt samtlige aldersgrupper ligger også hos det ældste alderssegment. Her mener 8,3% af de 65-99-årige, at skattetrykket er bekymrende i meget høj grad, 17,8% at det er bekymrende i i høj grad.

Kontakt Voxmeter og få fuld adgang til CEM Danskerne

Denne uges analyse giver indblik i data, som Voxmeter indsamler vedrørende danskernes dagligdag, og som findes i omfattende form i Voxmeters databank CEM Danskerne. Herunder indsamler vi svar igennem tusindvis af årlige interview med repræsentative udsnit af befolkningen for at afdække holdninger og ståsteder omkring alt lige fra sundhedsområdet, bolig- og bilkøb, overordnede bekymringer, og mere. Ønsker du adgang til CEM Danskerne? Skriv til Voxmeter eller kontakt os på: +45 70202324.


Læs mere

Danskerne: Politikerne har skabt fattigdommen i Danmark