Disse bilejere går mest op i ekstraudstyr


Mercedes Maybach S

Ekstraudstyr er et vigtigt salgspunkt hos mange bilforhandlere, men hvor vigtigt er det for bilejerne?

Mange bilproducenter og bilforhandlere anvender ekstraudstyr som en del af deres markedsføring og som et salgspunkt for en specifik bilmodel. Men hvor vigtigt er det for bilejerne, og hvor tilfredse er de med ekstraudstyret i netop deres bil?

Mercedes-ejerne er mest tilfredse
Voxmeter har dykket ned i databasen ”CEM Cars Intelligence” og undersøgt danske bilejeres holdninger til ekstraudstyr. Det har vi gjort på baggrund af viden om, hvilket mærke bilejernes primære bil er. Dem, der ejer en Mercedes, ligger helt i top, når det gælder tilfredshed med bilens ekstraudstyr. 58,5 % af Mercedes-ejerne erklærer sig meget tilfredse. I den modsatte ende har vi mærker som Seat, Suzuki og Fiat, hvor det kun er omkring en ud af fire, der er meget tilfredse med bilens ekstraudstyr.

Konkurrenter slår Audi
Når vi ser på bilmærker i premiumklassen, scorer Audi en lavere tilfredshed end både Alfa Romeo, Volvo, BMW og Mercedes – altså mærker, der kan betragtes som konkurrenter på markedet for biler i premiumklassen. Audi ligger for eksempel hele 14,8 procentpoint bag Mercedes, der scorer toppoint i denne tilfredshedsmåling.

Bilejernes tilfredshed med ekstraudstyr

Q: Andelen af personer der er meget tilfredse med ekstraudstyret i deres primære bil. Fordelt på baggrund af respondentens primære biltype. Stikprøve: 15.482Er ekstraudstyr vigtigt?
Når man ser på, hvor tilfredse bilejerne er med deres ekstraudstyr, er det også relevant at undersøge, hvor vigtigt udstyret er for dem. Voxmeter har spurgt danske bilejere, hvorvidt ekstraudstyr har meget høj betydning for deres næste bilkøb. Målingen viser, at dem, der har BMW og Mercedes som primære bil, vægter ekstraudstyr højest i beslutningen om næste bilkøb, sammenlignet med ejere af andre bilmærker. Faktisk er det tæt på en ud af fem af dem, der mener, at det har meget stor betydning. Dette er utroligt positivt for BMW og Mercedes – ikke mindst fordi ejere af deres biler også ligger i top, når det gælder tilfredsheden med ekstraudstyr.

Betydning af ekstraudstyr ved bilkøb

Q: Andelen af personer der mener, at ekstraudstyr har meget høj betydning for deres næste bilkøb. Fordelt på baggrund af respondentens primære biltype. Stikprøve: 21.481Bilforhandlere skal overveje vigtigheden af ekstraudstyr
Undersøgelsen viser, at det generelt er en lille andel af bilejere, der mener, at ekstraudstyr har stor betydning for deres næste bilkøb. På tværs af alle bilejere er andelen kun på 9,3 %, hvilket svarer til, at ca. en ud af ti bilejere mener, at ekstraudstyr har stor betydning for deres næste bilkøb. Dette stiller spørgsmålstegn ved vigtigheden af ekstraudstyr, når danskerne skal købe bil. Bilproducenter og bilforhandlere bør derfor overveje, hvorvidt ekstraudstyr i fremtiden vil være et nyttigt salgspunkt.

Kontakt Voxmeter, hvis du vil vide mere om danske bilejere og -købere. Siden 2016 har Voxmeter monitoreret bilejernes vurderinger og oplevelser af skiftende forhold, der berører den danske bilbranche. Læs mere om CEM Cars Intelligence.

Af Michael Rønnow Iversen, Analysekonsulet, Voxmeter A/S

Om Biler & Transport

Transportudvikling: Hver uge fortæller danskerne om, hvordan de hidtil har transporteret og deres planer for fremtiden. Hermed rapporteres udviklingen i danskernes hidtidige og fremtidige brug af bil, offentlig transport, cykel, motorcykel, fly, båd og ”til fods”.

Alt om biler: Danskerne fortæller uddybende om, hvilke biler de hidtil har brugt, og hvilke bilmærker de agter at købe næste gang. Her følger en detaljeret begrundelse for, hvad der ligger til grund for loyalitet og mangel på samme. Ligeledes beretter bilejerne om deres oplevelser og forventninger til bilværkstedet, samt hvorfor man vælger dem til eller fra.

Alt om transport: Samme monitorering gennemføres for offentlig transport, flyselskaber og færgeselskaber. Samt forhold for cyklister, motorcyklister og fodgængere.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Luk