Dybdeinterview
 

Dybdeinterview

Med individuelle interview kan du komme i dybden med at afdække din målgruppes holdninger, behov og motiver. Dybdeinterview er yderst anvendelige i en indledende fase eller eksempelvis i en evaluering.

Om Voxmeters dybdeinterview

Ved dybdeinterview anvender vi en række metoder og teknikker, som kombineres i henhold til projektets karakter og formål. I tilfælde, hvor det skønnes relevant – for eksempel ved meget personlige emner eller særlige brugssituationer – rykker vi hjem til respondenten eller ”ud i marken”, hvorved vi skaber de bedste omstændigheder for interviewet.

Til afdækning af meget dybe og måske ubevidste følelser og motiver anvender vi oftest forskellige projektive teknikker. Ved brug af leg og kreativitet hjælper forskellige øvelser den interviewede til at beskrive følelser og stemninger forbundet med eksempelvis et brand, en brugssituation eller en sindstilstand, som ellers er svær at forklare.

Vores rekrutteringsgrundlag består af tusindvis af mennesker, som har deltaget i kvantitative undersøgelser og sagt ja til at deltage i kvalitative studier. Vi har således på forhånd et stort kendskab til deres profil.

Voxmeter står til rådighed som sparringspartner gennem hele researchprocessen, lige fra valg af metodedesign og rekruttering til anbefalinger i forhold til den videre proces.

Du er velkommen til uforpligtende at ringe eller skrive til os for at få en snak om valg af metode til din problemstilling.

Analysesystem

Catglobe

Brancher

Brancher

Se video

Sådan rekrutteres vores panelmedlemmer

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Anna M. Christensen
Anna M.
Christensen