Finans
 

Finans

Få indblik i den økonomiske udvikling
med Voxmeters konjunkturanalyser

Vi har i en årrække leveret analyser af den økonomiske udvikling i Danmark – til finansielle virksomheder og organisationer, der ønsker indblik i danskernes økonomiske adfærd på en lang række parametre. Disse konjunkturanalyser kan du få adgang til med analysen CEM Economy.

CEM Economy – forudse markedet

CEM Economy kortlægger hvert kvartal danskernes adfærd og planer på en lang række økonomiske, samfundsmæssige og politiske parametre – og inden for en lang række brancher. Vi går i dialog med danskerne. Det betyder, at du har adgang til blandt andet historik, status og danskernes planer inden for en række områder, eksempelvis ansættelsestryghed, husstandsøkonomi, penge til forbrug, indkøbsfrekvens, indkøbsparathed, indkøbsstyrke, opsparing, pension, lån, aktier, anparter, obligationer.

Derudover indsamler vi registerdata fra bl.a. Danmarks Statistik og OECD, så du foruden danskernes egen rapportering også får overblik over økonomernes tal.

Gå i dybden med dine segmenter
Voxmeter gennemfører 260.000 interview spredt ud over et år. Mængden af interview betyder, at der kan udarbejdes omfattende segmenteringsstudier. Således kan du afgrænse relevante målgrupper og se, hvilke demografiske, økonomiske eller livsstilsbaserede karakteristika, der kendetegner netop dit segment.

Læs mere om dine muligheder med CEM Economy her.

CEM Intelligence – den ultimative markedsindsigt

Voxmeter har udviklet CEM Intelligence – det ultimative ledelsesværktøj til øget forståelse af markedet blandt alle ledere i din virksomhed. Gennem systematisk og intelligent nærkontakt med danskerne og jeres kunder får I et unikt indblik i mulighederne for forretnings- og kommunikationsudvikling samt konkret viden om, hvordan I kan differentiere jer fra jeres konkurrenter.

Vi udbyder for eksempel specifikke CEM Intelligence-løsninger til bankvirksomheder. Læs mere om dine muligheder med CEM Intelligence her.

Du er velkommen til at ringe til os for at få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed bedst muligt.

Anna M. Christensen
Anna M.
Christensen