Finanskrisen listede sig ind på os for ti år siden. Er du klar til den næste?


Finanskrisen listede sig ind på os for ti år siden. Er du klar til den næste?

KLUMME. Jens Christian Hansen sad på første parket som erhvervsjournalist, da finanskrisen eksploderede 15. september 2008. Alle ignorerede de mange advarselslamper, der blinkede i årene forinden. Ingen havde lyst til at afbryde festen. Berlingskes erhvervskommentator ser tilbage på finanskrisen – ti år efter. Er vi blevet klogere?

Finanskrisen kom fra vest. En lumsk vestenvind, der listede sig ind på os. Måske fra England, fra Irland, fra Island, mere sandsynligt dog nok helt ovre fra USA. Fra kapitalismens højborg. Der hvor alt kan lade sig gøre, der hvor alt er større end i Danmark, også kriserne. Vi i Danmark var ikke de skyldige – mente finans­toppen selv. Og det må de have ret i. Mig bekendt er der ikke fængslet nogen for ansvaret for den værste finansielle krise siden følgerne af The Great Depression i 1930erne.
Ikke i Danmark i hvert fald. SØIK – bagmandspolitiet – har forsøgt sig, men da anklagemyndigheden fik nærlæst lovteksten, viste det sig at være så vide rammer for dårlig bankledelse, at de strafferetlige sager mod bankdirektører og bestyrelsesformænd blev droppet.

(…)

I bund på bankernes imageliste
En sund banksektor er nu engang udgangspunktet for et sundt og stabilt vækstorienteret samfund.
Men en ting er økonomi og regnskaber, noget ganske andet er banksektorens image. Bankerne som branche er fortsat i bad standing. Begge de to storbanker, Danske Bank og Nordea, ligger helt i bund på bankernes imageliste. Det viser en frisk meningsmåling fra konsulenthuset Voxmeter bragt i Finans.dk.
Det er et problem. For sektoren. Ikke at kunderne flygter. Hverken Danske Bank eller Nordea har for alvor oplevet kundeflugt i kølvandet på eksempelvis Panama-skandalen og hvidvaskskandalen.
Næh, problemet – for bankerne – ligger på Christiansborg. Bankerne har pt. ikke en legitimitet hos politikerne, og det betyder, at banklovgivningen strammes og strammes, uden at bankerne reelt bliver hørt.
Kun fremtiden kan vise, om disse stramninger har et fornuftigt formål, eller om det ender med et bureaukrati så stort, at det truer med at lægge hindringer i vejen for den vækst i samfundet, som vi skal have. Nok er bankerne kapitalistiske, men det er en form for statslig styret kapitalisme.

(…)


Berlingske Business 09.09.18
Læs hele artiklen på Business.dk

Om Økonomi & Finans

Hver uge fortæller danskerne om alle de forhold, der har indvirkning på deres økonomi. Fx den hidtidige og fremtidige situation omkring beskæftigelse og indkomst. Hertil en lang række demografiske forhold. Danskerne fortæller også, hvor mange penge de har til rådighed til forbrug. Om sin hidtidige og fremtidige økonomiske situation. Om planer for lån, køb på kredit, opsparing og investering.

Banker: Danskerne fortæller om deres holdninger til bankerne, dels om deres image og kommunikation, og dels, evaluerer de deres ydelser.

Realkredit, Forsikring & Pension: Samme proces gennemgås for realkredit, forsikring og pension.

Ejendom: Boligsalg og boligKøb. Flytteplaner. Brug af ejendomsmæglere.

Til- og ombygning: Nyt hus/sommerhus. Køkken. Bad. Loft. Tag. Tilbygning. El-installation.

El-selskaber: Energiform samt planer om vedvarende energi mm.

Metodikken afslører, hvor godt eller skidt ovenstående instanser bidrager til borgernes økonomi.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Luk