Går indkomst og gavmildhed hånd i hånd?


Gavmildhed og indkomst Foto af: Jack Moreh

Når det gælder donationer til gode formål, gavner både små og store beløb. I godhedens navn kunne man måske forstille sig, at dem der tjener mest, også er dem, der donerer mest. Men holder denne forestilling stik, når man spørger danskerne, hvad de forventer at støtte med?


CEM NGO Intelligence - Støttebeløb over 5.000 kr.

Q: Hvor stort et beløb vil du vurdere, at du vil donere indenfor de næste 12 måneder? – Respondenter der har angivet et beløb på over 5.000 kr. – Fordelt på husstandens samlede indkomst pr. år (før skat) – Stikprøve: 7.413 (2018+2019)Voxmeter har ved brug af databasen CEM NGO Intelligence undersøgt, om der er en sammenhæng mellem husstandsindkomst og de beløb, der forventes at blive doneret. Undersøgelsen ser på andelen blandt husstandsindkomst, der forventer at donere over 5.000 kr. inden for det næste år.

Undersøgelsen viser, at de mest velhavende husstande ikke nødvendigvis er dem, der har intention om at støtte med mest. Når man ser på, hvem der forventer at donere over 5.000 kr., har husstande med en indkomst på 800.001-900.000 kr. for eksempel den næstlaveste andel.

Udfaldet peger således på, at indkomst og gavmildhed ikke nødvendigvis hænger sammen. Det er dog vigtigt at påpege, at undersøgelsen er baseret på respondenternes egne vurderinger og udelukkende siger noget om støtteintention – og ikke hvor mange penge, der rent faktisk bliver doneret.

Med CEM NGO Intelligence segmenterer Voxmeter støtterne på markedet på mange forskellige parametre, der tilsammen giver et nuanceret billede af hvem der støtter, hvordan de støtter, hvor meget de støtter med, og hvordan markedet vil se ud i fremtiden.


Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:


Læs mere

Sjællænderne: Politikerne har skabt fattigdommen