Gamle mænd i dyre biler


Gamle mænd i dyre biler

Jo højere alder, desto dyrere biler. Voxmeter kigger på, fra hvilke prislejer de forskellige aldersgrupper regner med at købe deres næste bil.

 
UGENS TAL Alderen og indkomstniveau spiller ind i forhold til, hvor dyre biler de danske bilister køber. Voxmeters nyeste tal viser i denne omgang, fra hvilke prislejer de forskellige aldersgrupper regner med at købe deres næste bil.

Graf 18-29 år bilkøb

Q: “I hvilket prisleje forventer du, at dit næste bilkøb ligger?” Krydset med alder på respondent (Personer der har svaret: ”18-29 år”) Stikprøve: 22.294Blandt de unge ses den største andel af forventede køb i prislejet på under 50.000 kr. Med 39,8 % af alle forventede køb i dette prisleje, er det de unge bilkøbere der kan ses som de typiske købere. De højere prisklasser betyder en gradvist lavere andel af unge købere, bortset fra prislejet på over 600.000 kr. I den helt dyre ende af bilmarkedet står de unge for næsten en femtedel af de forventede bilkøb. Dette er en betydelig forøgelse i forhold til den tiendedel, som de unge står for af købene i prisklasserne 200.000-599.000 kr.

Graf 30-49 år bilkøb

Q: ”I hvilket prisleje forventer du, at dit næste bilkøb ligger?” Krydset med alder på respondent (Personer der har svaret: ”30-49 år”) Stikprøve: 22.294For den næste alderskategori, de 30-49 årige, ser tingene markant anderledes ud.

Her er tendensen til at købe billigere biler ikke lige så stor som hos det yngre segment.

Derimod er der en meget lille spredning på andelene af forventede køb, i de specifikke kategorier. Den laveste andel findes ved forventede køb af biler i prislejet 100.000-149.000 kroner, på 26,3 %. Resten af andelene ligger mellem 27,5 % og 30,1 %, af købene i de forskellige prislejer.

Graf 50-64 år bilkøb

Q: ”I hvilket prisleje forventer du, at dit næste bilkøb ligger?” Krydset med alder på respondent (Personer der har svaret: ”50-64 år”) Stikprøve: 22.294For aldersgruppen 50-64 år, ser vi en fordeling der næsten er omvendt af de unges.

Her er den laveste andel for biler i prislejet under 50.000 kr. Tendensen ser ud til at være at denne aldersgruppe har større og større andel, jo dyrere bilerne bliver. Fra 18,7 % for biler til under 50.000 kroner, til 35,7 % for biler på mellem 400.000 og 599.000 kr. Her afviger tendensen dog ved bilerne på over 600.000 kroner, hvor andelen falder en anelse.


Motor-magasinet 16.01.19
Læs også artiklen på Motormagasinet.dk

Om Biler & Transport

Transportudvikling: Hver uge fortæller danskerne om, hvordan de hidtil har transporteret og deres planer for fremtiden. Hermed rapporteres udviklingen i danskernes hidtidige og fremtidige brug af bil, offentlig transport, cykel, motorcykel, fly, båd og ”til fods”.

Alt om biler: Danskerne fortæller uddybende om, hvilke biler de hidtil har brugt, og hvilke bilmærker de agter at købe næste gang. Her følger en detaljeret begrundelse for, hvad der ligger til grund for loyalitet og mangel på samme. Ligeledes beretter bilejerne om deres oplevelser og forventninger til bilværkstedet, samt hvorfor man vælger dem til eller fra.

Alt om transport: Samme monitorering gennemføres for offentlig transport, flyselskaber og færgeselskaber. Samt forhold for cyklister, motorcyklister og fodgængere.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Luk