Hall test og gadeinterview
 

Hall test og gadeinterview

Hall test anvendes ofte, når der ønskes viden om respondenternes umiddelbare reaktion og vurdering af produkter, for eksempel i købs- eller brugssituationer. Hall test er en velegnet metode til især produkt- og emballagetest, idet respondenterne har mulighed for at smage på eller røre ved produktet. Hall test kan også være en særdeles velegnet metode til koncepttest eller test af annoncer og film.

Om Voxmeters hall test og gadeinterview

Vi gennemfører hall test og gadeinterview i hele landet. Vi har et hold af dygtige hall testere og aftaler med en række testlokationer centralt i de større byer. Hall test og gadeinterview gennemføres som personlige face-to-face interview og besvares via et spørgeskema – enten et almindeligt papirspørgeskema eller via eksempelvis tablets, mobiltelefon, ved en stander eller konsol, for eksempel i en butik eller på en messe.

Hvad enten der er tale om stopinterview, brugeranalyser, koncept-, smags- eller produkttest, sikrer vores teknologiske fundament Catglobe og vores dygtige og uddannede interviewerkorps kvalitet, effektivitet og ensartethed i indsamlingen.

Vi leverer resultaterne fra dag til dag, så snart din stikprøve er færdig – i datafil og/eller tabelrapport, inklusiv standarddemografi (køn, alder og geografi).

  • Vi gennemfører hall test og gadeinterview via både offline- og online platforme – i hele landet.
  • Vores feltmedarbejdere får fast timeløn. Høj interviewkvalitet forudsætter, at medarbejderne ikke aflønnes via akkord- eller bonusordninger.
  • Vores feltmedarbejdere er uddannede og optræder altid velklædt, smilende og professionelt.
  • Som tak til vores respondenter støtter vi velgørende formål og giver oftest en gave.

Vi er stolte af vores effektivitet og kendt for altid at overholde deadlines. Vi sætter en stor ære i at være fleksible, da vi er klar over, at den slags opgaver handler om benhård logistik og en vaks evne til at koordinere inden for en presset deadline.

Hvornår benytter vores kunder typisk denne interviewform?

  • Når der ønskes feedback på specifikke produkter, kommunikationsmateriale og lignende.
  • Når produktet er under udvikling – og de gerne vil have midtvejsfeedback.
  • Når produktet skal redesignes eller justeres, eksempelvis i forhold til smagsvarianter.

En anden bevæggrund for at gennemføre en undersøgelse som hall test er, at man ønsker at få kontakt til en målgruppe, der færdes bestemte steder. Dette kan være aktuelt, hvis I ønsker at undersøge for eksempel en kundegruppes oplevelse af indkøbsomgivelser eller service.

Analysesystem

Catglobe

Kvalitetsmåling

Kvalitetsmåling

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Anna M. Christensen
Anna M.
Christensen