Opsparing er en folkesport


Opsparing

De fleste danskere kan nikke genkende til følelsen af, at man bør skære ned i sit forbrug eller spare mere op. Men er der en sammenhæng mellem de to, når vi ser på danskernes egne forventninger til deres økonomiske aktivitet? Voxmeter har dykket ned i databasen ”CEM Bank Intelligence” og undersøgt, om folk, der forventer at skære i deres forbrug, samtidig forventer at spare mere eller mindre op.


CEM Bank Intelligence - Planlægger at sparer mere op

Q: Om respondenten har planlagt at skære ned for sit forbrug inden for de kommende 3 måneder. Respondenter der har svaret ”Regner med” eller ”Usandsynligt”. Fordelt på respondentens svar ift. om de har planlagt at spare mere op inden for de kommende tre måneder. Stikprøve: Min. 3.190Tallene peger på en tydelig sammenhæng. Hver anden, der vil skære ned i sit forbrug, regner også med at spare mere op. Dette er en dobbelt så stor andel som dem, der ikke har svaret, at de vil skære i sit forbrug. Her er det nemlig kun ca. hver fjerde, der regner med at spare mere op indenfor de næste tre måneder. Voxmeter har tidligere offentliggjort en undersøgelse, der viser, at det særligt er de unge, der regner med at skære i sit forbrug. Læs artiklen her

Sammenhængen kommer også til udtryk, når man ser på dem, der ikke vil skære i forbruget. Her er det nemlig hele 59 %, der heller ikke regner med at spare mere op.

Nævneværdigt er det også, at analysen viser, at mere end hver tredje dansker ikke planlægger at spare mere op. Faktisk er andelen, der ikke vil spare mere op, 9 procentpoint højere end andelen, der forventer at spare mere op. Noget tyder altså på, at forbrugsfesten lever.


Kontakt Voxmeter, hvis du mangler viden om danskernes relation til bankerne. Siden 2008 har Voxmeter monitoreret danskernes holdninger til bankerne på områder som bl.a. finansieringsforhold, efterspørgsel, tilknytning, evaluering og oplevelser. Læs mere om CEM Bank Intelligence.


Læs mere