Hvidevarer
 

Hvidevarer

Voxmeter leverer analyser til hvidevarebranchen

Voxmeter leverer enkeltstående analyser samt en række faste analyseløsninger til branchen for hårde hvidevarer – som alle på forskellig vis giver dig værdifuldt indblik i markedet og dine kunder.

CEM Economy – forudse køberne af hårde hvidevarer

Med CEM Economy får du hvert kvartal kortlagt andelen af danskere, der har købt og planlægger at købe hårde hvidevarer. Voxmeter gennemfører 260.000 interview spredt ud over et år. Mængden af interview betyder, at der kan udarbejdes omfattende segmenteringsstudier. Således kan du afgrænse relevante målgrupper og se, hvilke demografiske, økonomiske eller livsstilsbaserede karakteristika, der kendetegner netop dit segment. Data rapporteres i kvartalsvise rapporter samt på en online portal, hvor du altid kan se resultaterne og gå i dybden med analyserne.

Læs mere om CEM Economy her.

CEM Monitor – sammenlign din performance med andre hvidevareforhandlere

Med Hvidevare Monitor får du et værdifuldt indblik i, hvordan forhandlerne af hårde hvidevarer performer, og hvordan du kan forøge dit salg. Undersøgelsen gennemføres hvert kvartal og afdækker blandt andet hvor mange, der har besøgt, indhentet tilbud fra og købt produkter ved de enkelte forhandlere. Du kan se udviklingen over tid, og du får svar på, hvem der har besøgt jer og andre forhandlere – og ikke mindst hvilke forhandlere disse kunder har besøgt. Dernæst kan I se forhandlernes evne til at fastholde kunderne, forstået som graden af besøg og tilbud, der omsættes til salg.

Læs mere om dine muligheder med en Monitor-analyse her.

CEM Intelligence – den ultimative markedsindsigt

CEM Intelligence er det ultimative ledelsesværktøj til øget forståelse af markedet for hårde hvidevarer blandt alle ledere i din virksomhed. Gennem systematisk og intelligent nærkontakt med danskerne og jeres kunder får I et unikt indblik i mulighederne for forretnings- og kommunikationsudvikling samt konkret viden om, hvordan I kan differentiere jer fra jeres konkurrenter.

Læs mere om, hvordan I får en CEM Intelligence-løsning her.

Du er velkommen til at ringe til os for at få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed bedst muligt.

Anna M. Christensen
Anna M.
Christensen