Hvilke danske festivaler har det mest loyale publikum?


Foto: Christian Hjorth

Hvilke danske festivaler har det mest loyale publikum?

Voxmeter har lavet en større undersøgelse omhandlende de danske festivaler, heriblandt de “superloyale gæster”.

Superloyale gæster er en betegnelse for de gæster, som helt sikkert regner med genbesøg på en given festival. Meningsmålingsinstituttet Voxmeter har for GAFFA spurgt en række repræsentativt udvalgte personer, om de har besøgt en eller flere af 10 udvalgte større festivaler i 2017, og, hvis svaret har været ja, om de har lyst til at genbesøge den eller de pågældende festivaler. Undersøgelsen har foregået over 12 uger i foråret 2018, og ialt er der foretaget 7.035 interviews.

I spidsen for undersøgelsen ligger Copenhell tæt på 100%, mens Nibe Festival ligger nede på cirka 40% superloyale gæster.

Gaffa 17.07.18
Læs hele artiklen på Gaffa.dk

Om Musik & Koncert

Danskernes musikforbrug kan tredobles, hvis diversiteten i musikudbuddet bliver bredere. Det samme gælder antallet af besøg på spillesteder og festivaler. Det viser Voxmeters ugentlige monitorering af danskernes forbrug og adfærd inden for musikmarkedet.

Monitorering af danskernes musikadfærd

Hver uge beretter danskerne om deres hidtidige og fremtidige musikforbrug. Monitoreringen består af 26.000 interview om året. Her fortæller danskerne f.eks. om: Hvilken type musik foretrækkes? Hvilke tidspunkter lytter de til musik? I hvilke anledninger anvendes musikken? Hvor ofte lytter de til musik i radioen og via hvilke stationer? Hvor ofte benyttes streamingtjenester og hvilke tjenester? I hvilke medier orienterer de sig om musik? Og hvor ofte går de til livekoncert – og hvilke steder?

Musikudgivelser

Danskerne anmelder nye musikudgivelser: I takt med at antallet af danskernes anmeldelser stiger, bliver det nemt for musikelskere at finde ny, spændende musik, som matcher deres individuelle smag. Systematikken i anmeldelserne udgør et alternativ og et supplement til den hidtidige proces, hvor den musik, de hører eller har lettest ved at finde, er bestemt af: 1) playtime i radion 2) en kunstners kendisgrad og antal solgte billetter 3) mængden af penge en kunstner har i ryggen til markedsføring 4) musikanmeldelser af enkeltpersoner 5) den “digitale fugleflok”, som følger musik med det største markedsføringbudget, antal likes og streaminger. Her er danskenes anmeldelser et alternativ, fordi der er tale om et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, hvor alle er tilfældigt udvalgt. Hermed afspejles danskernes vurdering af en god musikoplevelse, hvor alle persontyper er repræsenteret, herunder den korrekte diversitet og fordeling i lytternes musiksmag.

Spillesteder & Festvaler

Danskerne anmelder spillesteder og festivaler: Hver uge bedømmer danskerne spillesteder og festivaler. Monitoreringen består af 26.000 interview om året. Læs mere… Her fortæller danskerne f.eks. om: Hvilke spillesteder og festivaler de har hørt om, samt steder de tidligere har besøgt, hvilke af disse steder de aldrig kunne drømme om at besøge eller hvilke steder, de planlægger at besøge snarligt. Herefter uddyber danskerne årsagerne til, at de vælger et spillested til eller fra. De giver input til, hvilke tiltag de mener, der bør prioriteres, opdelt på en række punkter inden for de fysiske og musikalske rammer. Danskernes tilbagemeldinger giver tillige en opdateret prognose for kommende besøgstal samt en udførlig målgruppebeskrivelse af de gæster, der planlagde at komme, men udeblev, og af musikstedets loyale gæster. Danskernes musikanmeldelser (læs næste afsnit) bidrager til scouting af nye, spændende bands, som matcher musikarrangørens publikum, eller dem der burde være kommet. Alt sammen er værdifuld fakta, der bidrager til en optimal forretningsudvikling samt en effektiv markedsføring.

App til musikanalyse

Ny APP til musikanalyse: Voxmeter har udviklet et analyseprogram, som gør det nemt og billigt for kunstnerne at få analyseret deres musik. Analysen gennemføres på baggrund af et uvildigt, repræsentativt publikum på blot 3 dage – uanset hvilket land i verden. Hermed kan: 1) nye kunstnere lynhurtigt blive opdaget 2) nichemusik kan matches med sit ideelle publikum 3) etablerede kunstnere kan undgå fiaskoer og udvide deres marked, også internationalt 4) alt sammen til glæde for både musikelskere, musikere og samtlige aktører i musikbranchen. Danskernes anmeldelser giver kunstnerne indblik i, hvor mange på markedet der synes godt om deres musik. Analysesystemet tegner også en profil af musikkens fangruppe. Det er fakta, som bruges til at matche musikken med dens ideelle publikum – særligt værdifuldt for nichemusik. Hertil giver fans og potentielle fans inspiration til, hvordan de mener, at musikken kan blive endnu bedre. Læs mere om APP’en på www.CemMusicTest.com

Musikforbrugeren

Fælles videnshub om musikforbrugerne

Det specielle ved musikinddustrien er, at branchen tæller mange forskellige aktører lige fra kunstnere, musikselskaber, radiostationer, streamingtjenester, spillesteder til festivaler og medier. Voxmeter har opbygget en fælles videnshub, som samler alt viden om danskernes musikadfærd, deres efterspørgsel og musikanmeldelser. Her har musikbranchens aktører onlineadgang til alle relevante indsigter, prognoser, trends, segmenter, præferencer, anmeldelser, efterspørgsel samt gaps i forventninger og behov.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt, repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid er fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.