Man hæmmer lyst og dræber vækst

Af Christian Stjer, direktør og stifter af CEM Institute-Voxmeter (bragt i Børsen 10. maj 2013).

Danmark bugner af folk med idérighed og stærke kompetencer. Alligevel ligger Danmark helt i bund, når det gælder etablering af nye virksomheder. Som iværksætter har jeg selv på egen krop høstet erfaringer med Vækstfonden, hvilket afstedkommer min kritik af fonden som en direkte medvirkende årsag til Danmarks manglende iværksætterlyst. Jeg fremlagde dette synspunkt i en kommentar i Børsen 06.05.2013, hvori jeg også foreslår, at 90 % af vækstmidlerne overdrages direkte til bankerne som risikovillig udlånskapital, og at 10 % anvendes på en ny Vækstfond, bestående af succesfulde iværksættere. Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden, har taget imod min invitation om at bringe Vækstfondens virke i fokus ved at bidrage med et svarindlæg. Han henviser til at hverken Vækstfondens egne folk eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, genkender min version af forløbet, hvortil jeg stiller tvivl om uvildigheden, idet hovedparten af disse driver forretning på Vækstfondens statslige midler.

Hvem fører pennen?
Værksfonden mener ikke at have haft indflydelse på opsplitningen af min virksomhed i to selskaber, men forholder sig teknokratisk til, at der fra start var tale om to virksomheder. Motzfeldt overser dog det faktum, at medarbejderne hidtil havde arbejdet frit på tværs af selskaberne. Der var tale om et sammentømret medarbejderhold, som på blot otte år var den direkte årsag til, at virksomheden via organisk vækst blev Danmarks 3. største analyseinstitut. Vækstfonden fandt det imidlertid essentielt, at der blev udarbejdet en klausul, som håndhævede en rigid opdeling i to hold, hvor det ene hold nu tilhørte det gamle regi, og det andet var underlagt Vækstfondens interesser.

Motzfeldt ignorerede også min skriftlige advarsel til Vækstfonden 7 måneder inde i forløbet om, ’at medmindre selskaberne blev lagt sammen, så vi fik reetableret den sunde medarbejderkultur, ville begge selskaber kollapse´. Motzfeldt forholder sig igen teknokratisk til kritikken og skriver, at jeg ’tillægger Vækstfonden større indflydelse, end en minoritetsaktionær forskriver´. På papiret har Motzfeldt ret, men i praksis er iværksætterne underlagt Vækstfonden ønsker, med frygt for repressalier i form af tilbageholdelse af investeringsrater eller andre former for pressionsmidler. Under samme punkt fremhæver Motzfeldt, at Vækstfonden ikke havde andel i beslutningen om, at vi skulle deltage i et halvt års Gazelle Growth-program med henblik på at vinde fodfæste i USA. Men det var Vækstfonden, som bragte programmet på banen, og Vækstfondens netværk, som stod klar i kulissen og ventede på muligheden for opkøb af godbidder.
Som det tredje punkt melder Motzfeldt ud, at det ikke var Vækstfonden, som pålagde mig at underskrive en tavshedserklæring. På papiret har Motzfeldt ret igen: det var vores daværende advokat (som samtidigt udførte arbejde for Vækstfonden), som vi blev pålagt at betale for at udfærdige Vækstfondens udtrædelseskontrakt, med direktiver fra Vækstfonden, herunder tavshedserklæringen. Hvorfor skulle vi selv ønske en sådan? Tavshedserklæringer er dog helt normale og oftest helt på sin plads – måske bortset fra situationer, hvor offentligheden er bedst tjent med indsigt i forvaltningen af statens midler.

Kunstig åbenhed
Christian Motzfeldts indlæg fremstår således hult, når han fremhæver ønsket om åbenhed og vilje til at arbejde på at finde den bedste model for finansiering af vækst. At begå karaktermord på min person, ved at påstå at mine oplysninger er fejlbehæftede, uanset min subjektivitet, udviser snarere lukkethed og uvilje til at se på egne fejl. Mit primære fokus er udelukkende at påpege et problem, som handler om mangel på vækstsucces og etablering af nye danske virksomheder. Vi var sandsynligvis bedst tjent ved at tie. Vi er ikke længere afhængige af hverken Vækstfond eller bankfinansiering. Men hvis situationen ikke forbedres, rammer det aktuelle problem os alle.
 
 

Christian Stjer
Af Christian Stjer, adm. dir. Voxmeter.
Klik her for at gå tilbage til blogoversigten.


Min
Twitter

Min
LinkedIn

Voxmeter
Facebook

Tilmeld
Nyhedsbrev