Politiske målinger gennemført i spillehallen

I uge 33 blev medierne atter ramt af et politisk cirkus pga. en sensationel måling, som viste, at Dansk Folkeparti havde opnået vælgertilslutning på 20,2 % og ifølge målingen større end Socialdemokraterne målt til 17,8 %. Stik modsat viste Voxmeters måling 19,2 % til Socialdemokraterne og 15,6 % til Dansk Folkeparti (altså en afvigelse på hele 4,6 %). I uge 33 har billedet ikke ændret sig synderligt. Socialdemokraterne er gået lidt frem til 19,4 % og Dansk Folkeparti lidt tilbage til 15,2 %. At to analyseinstitutter kan levere så forskellige målinger for uge 32 skyldes to vidt forskellige målemetoder. Metode 1: Mange analyseinstitutter rekrutterer folk til at deltage i undersøgelser med udlodning af præmiegevinster via pop-ups eller bannerreklamer. Uheldigvis medfører metoden et demokratisk problem, idet bestemte persontyper tiltrækkes i uheldig grad. Metode 2: Når Voxmeter gennemfører politiske målinger, sker det via medarbejdere, som interviewer respondenterne via telefon. Telefoninterview har dog også metodiske problemer, da mange mennesker – som udgangspunkt – ikke vil ringes op af et analyseinstitut. Dette problem reduceres imidlertid i praksis via grundig uddannelse af medarbejderne, og fordi vi fokuserer på seriøs og venlig optræden. Modviljen imod telefoninterview skyldes nemlig, at alt for mange har oplevet at blive ringet op af en fortravlet telefoninterviewer, som arbejder under stress pga. aflønning via akkord- eller bonusordninger. Derfor har Voxmeter siden opstarten i 1997 fastholdt aflønning via fast timeløn.

Forskellen på førnævnte metode 1 og 2 ses tydeligt ved revision af de sidste 4 folketingsvalg, hvor samtlige internetmålinger endnu ikke har forudsagt partiernes valgresultat indenfor den statistiske usikkerhed. Hos Voxmeter har vi intet imod internetmålinger, bare der er åbenhed om risici for skævvridning via klare varedeklarationer. Vi anbefaler altid den rette indsamlingsmetode relateret til den specifikke problemstilling. I de tilfælde, hvor Voxmeter gennemfører interview via internettet, anvender vi vores eget panel, hvor medlemmerne inviteres af en medarbejder. Panelet tæller mange tusinde medlemmer, som hver uge udbygges via Voxmeters omnibus bestående af 1.000 nationalt repræsentative telefoninterview. Telefon-omnibussen monitorerer bl.a. politik, konjunktur og forbrug samt giver plads for kunder der har ad-hoc-spørgsmål. Voxmeter er ikke begrænset af, at vi kun anvender en enkelt interviewform, men gennemfører både telefon-, hall test-, fokusgrupper- og internetinterview. Vores teknologi, Catglobe, medfører at vi er fleksible og arbejder effektivt, under fuld kvalitetskontrol – Læs mere – klik her!
 
 

Christian Stjer
Af Christian Stjer, adm. dir. Voxmeter.
Klik her for at gå tilbage til blogoversigten.


Min
Twitter

Min
LinkedIn

Voxmeter
Facebook

Tilmeld
Nyhedsbrev