TrygFonden vækker unødig bekymring – læs hvorfor…

Voxmeters bekymringsindeks viser, at danskerne er langt mindre bekymrede i dag, i forhold til da indekset lå på sit højeste, under finanskrisen i vinteren 2009. Derfor vakte det forbløffelse, da TrygFonden i sidste uge offentliggjorde en undersøgelse med overskriften ’Danskerne er blevet mere bekymrede’.
Voxmeters målinger går tilbage til 1989, og måles kontinuerligt via 1.000 nationalt repræsentative telefon-interviews hvert kvartal. Indekset beregnes ud fra et omfattende datamateriale, hvori bekymringsaspektet belyses via 12 forskellige områder. På TrygFondens hjemmeside hentede vi derfor rapportens 115 sider, indeholdende en metodebeskrivelse, som kun fyldte en kvart side. Metodeafsnittet undlod at informere læserne om, at TrygFondens datagrundlag kun repræsenterer svarpersoner, som motiveres af annoncer, der reklamerer for præmier og honorering. Hermed forklares årsagen til rapportens fejlagtige konklusion. Altså endnu en af mange undersøgelser, som viser hvor foruroligende ukritisk man tillader, at billigt indkøbte stikprøver indgår som et centralt grundlag i den offentlige debat – læs mere, klik her.
Faktum er, at danskerne IKKE er blevet mere bekymrede! Vi skal spole tiden tilbage til efteråret 2007 for at finde et tilsvarende lavt bekymringsniveau som i dag. TrygFonden har ret i, når de i undersøgelsen påpeger at finanskrisen har spillet en betydelig rolle for danskernes bekymringer. Men der er ikke belæg for at konkludere, at finanskrisen har ændret danskerne radikalt.
Voxmeters fortløbende målinger viser, at bekymringsindekset følger konjunkturen, som den altid har gjort. Bekymringsindekset er faldet i takt med tillidsstigningen til beskæftigelsen og ansættelsestrygheden. Forinden da, steg tilliden til den finansielle sektor, som var ramt af ekstrem mistillid, og sidst genvandt danskerne tilliden til egne pengeinstitutter (fortsat med undtagelse af Danske Bank). Bekymringsaspektet indgår derfor som en af flere betydningsfulde faktorer, i Voxmeters prognosemodeller. Læs mere om CEM Intelligence – klik her!


 
 

Christian Stjer
Af Christian Stjer, adm. dir. Voxmeter.
Klik her for at gå tilbage til blogoversigten.


Min
Twitter

Min
LinkedIn

Voxmeter
Facebook

Tilmeld
Nyhedsbrev