Pinlig Exitpoll – DR burde vide bedre

DR Nyheder beklager kvaliteten af gårsdagens exit-prognose. Men alene det, at DR tidligt på selve valgdagen udsendte prognoser på basis af 744 interview, vækker dyb forundring. Voxmeter har igennem ugentlige nyhedsbreve påpeget en stigende uheldig udvikling i samspillet mellem medier og analyseinstitutter, hvor misvisende undersøgelser får lov at sætte dagsordenen i den offentlige debat! Voxmeter ønsker større gennemsigthed, når det handler om hvordan undersøgelser er gennemført. Den 7. november tog fagbladet ”Journalisten” problemstillingen op omkring meningsmålinger – læs her.

Djævlen ligger begravet i den tilfældige udvælgelse!

Forudsætningen for at gennemføre en korrekt vejledende undersøgelse, består i at overholde princippet om ”tilfældig udvælgelse” og at sikre en ”høj opnåelse”. Sidstnævnte vil sige at få flest mulige personer ud af bruttostikprøven til at deltage. Selvom 89 % af den danske befolkning har adgang til internettet, er der fortsat store problemer ved brug af internetmålinger. Den gruppe på 11 % som ikke har internetadgang, har særegne karakteristika når det gælder adfærd, holdninger, økonomi og sundhedsforhold, mv. Samme karakteristika, som går igen blandt ca. 23 % af dem, som har internetadgang, men som kun anvender internettet sjældent. Et andet problem er de ca. 20 % af den danske befolkning som ifølge Dansk Sprognævn, har svært ved at læse og forstå en simpel tekst. Derfor giver internettet langt fra alle lige stor mulighed for at lade sin mening blive hørt. Et problem som forværres når man rekrutterer respondenter via annoncering med præmier. Man behøver blot at stille sig selv spørgsmålet; Hvilke persontyper tilmelder sig, på eget initiativ, til at besvare spørgeskemaer i håbet om at vinde gavekort… er det den travle forælder, den hårdtarbejdende håndværker, eller den højtlønnede direktør? Flere analyseinstitutter forsøger sig at klare problemerne med datavejning og forvandler eksempelvis en kvinde på 55 år i Århus, til en mand på 21 år på Bornholm.


Undersøgelser gennemført via telefon er ikke nødvendigvis bedre! Analysebranchen har igennem de seneste 20 år, suverænt overgået bankernes evne til at ødelægge sit eget renommé! Op igennem 90érne, så man bænkevis af fabrikslignende telefon-akkord-interviewere, som forårsagede sjusk og snyd, og respondenter som fik ubehagelige oplevelser. I starten af 00érne kom internetanalyseinstitutterne, som med rette kunne kritisere telefoninterviewene. Og herfra udviklede analysebranchen sig fra ”skidt” til det rene ”kaos”!
Men forudsat at det gøres ordentligt, er telefoninterview fortsat den mindst upræcise metode. En høj kvalitet kræver at medarbejderne ikke aflønnes via akkord- eller bonusordninger, men via fast timeløn og gennemgår en grundig uddannelse. Og så kræver det et velfungerende kvalitetssikringssystem. Ønsker man at benytte web-interview, bør respondenterne være rekrutteret via repræsentative telefonscreeninger, hvor alle i bruttostikprøven er tilfældigt udvalgt blandt samtlige telefonnumre, både blandt stationære- og mobile telefonnumre.

Ny brancheforening på vej: Hos Voxmeter tager vi nu initiativ til at der stiftes en brancheforening, som sætter standarder for interviewkvalitet og som samler dokumentation for kvaliteten ved brug af den ene og anden interviewmetode. Voxmeter sender mere information ud herom i starten af december. Indtil da er du velkommen til at kontakte analysedirektør, Anna M. Christensen, hvis du ønsker mere information.

 
 

Christian Stjer
Af Christian Stjer, adm. dir. Voxmeter.
Klik her for at gå tilbage til blogoversigten.


Min
Twitter

Min
LinkedIn

Voxmeter
Facebook

Tilmeld
Nyhedsbrev