Velkommen 2014 – i en duft af opsving

Farvel til 2013 med en duft af opsving
Vi siger farvel til 2013 og går ind i 2014 med en duft af opsving. Udsigten til bedre tider er markant større end i de seneste mange år. Danmark har i dag en højere vækst end både Sverige og Tyskland. De private virksomheders ledere regner med øget omsætning, overskud, eksport og flere medarbejdere i 2014. Danskernes syn på fremtiden og egen økonomi er positiv og bekymringen for arbejdsløshed historisk lav.

Vi skal blot fem år tilbage, da verden blev skubbet brat ud af sengen og blev vidne til en nedsmeltning i finanssektoren og massepanik. Banker krakkede eller smækkede pengekassen i. Forbruget frøs til is – væk var lysten til store prangende biler, samtalekøkkener, udestuer, luksusmiddage – ja selv tagrenden lod vi dryppe eller fiksede den selv. Konkurserne strømmede ind, efterfulgt af stigende arbejdsløshed. Ejendomspriserne styrtdykkede. Familier gik fra hus og hjem eller sikrede sig bag opsparingskonti og nedhøvling af gæld.

I dag – 5 ½ år senere – kan vi se tilbage på store og mindre oprulninger af skandaler som har vendt op og ned på vores tiltro til medier, finansielle og politiske institutioner. Fem skelsættende år, hvor de sociale mediers indmarch har fremelsket individet og skabt en ny gennemsigtighed, hvor borgerne selv – og fælleskabet – sætter dagsordenen. En magtposition som for fem år siden tilhørte massemedierne. Tilliden til danske politikere og journalister har aldrig været lavere end i dag. Den nye internetvirkelighed ”the new matrix” vil de kommende år intensiveres, både når det gælder internethandel og den frie debat. Forbrugernes magt vil øges yderligere og fremtidens vindere, er dem der evner at håndterer diversiteten, både når det gælder ydelser, service og kommunikation.

I dag har danskerne genvundet tilliden til økonomien – men i en helt ny form, hvor alt vil sættes under lup, vejes og debatteres. En udvikling som vil accelerere de kommende år og skabe endnu større forandring end dem vi har set de sidste fem år.

Øget konkurrence mellem stærke banker fører til ny højkonjunktur
Danskerne er fortsat forsigtige, men viser klare tegn på optimisme. Voxmeters prognose for 2014 er, at vi tager endnu flere skridt opad stigen til en ny højkonjunktur. En af de vigtigste drivkræfter for den stigende vækst i 2014, skal findes hos bankerne, som fik børstet de sidste af de mest væsentlige problemer væk i 2013.

Danskerne meddeler, at udlånslysten hos bankerne er stigende. Bankernes udlånsrutiner vil normaliseres i 2014, ganske fordi det atter bliver attraktiv bankforretning. Konkurrencen om de danske bankkunder vil intensiveres, fordi stærke udenlandske banker ser det danske marked som en lækkerbisken. Ifølge Danmarks Statistik, er gennemsnittet af alle danskere millionærer. Allerede i 2012 steg danskernes samlede nettoformue til 5.981 mia. kr. hvilket svarer til, at vi gennemsnitligt, hver især er gode for ca. 1.1 millioner kr. og tilsvarende skylder ca. 450.000 kr. En stor del af danskernes formue (og gæld) er placeret i mursten. Derfor forventes formuen at vokse og gælden at falde, desto længere væk vi når ud af finanskrisens efterslæb, som synkront vil påvirke de historisk lave boligpriser i opadgående retning.
Disse udsigter betyder, at bankkunderne i Danmark er yderst attraktive og vil intensivere konkurrencen yderligere i årene frem. Bankernes stigende flirt med bankunderne vil få økonomien til at vokse, idet det vil udløse en større andel af det historisk høje beløb der står gemt af vejen på danskernes bankbøger. Ifølge Danmarks Nationalbank var danskernes samlede indestående i banken på 844 mia. kr. i juli 2013. Et niveau, der sammenlignet med før krisen viser, at danskerne har markant flere penge på deres bankkonti i dag.

Finanskrisen gjorde det svært for bankerne at få adgang til likviditet, hvorfor hjælpe-pakkerne ”bankpakkerne” og forbrugernes indlån var vitale for bankernes overlevelse. Bankøkonomerne gjorde klogt i, at puste til forbrugernes frygt og opfordring til mådehold, alt i mens bankrådgiverne opfordrede bankunderne til nedbringelse af gæld, øget opsparing og køb af bankaktier. Men i 2013 meddeler danskerne, at bankernes udlånslyst er steget, hvilket er sket i takt med bankernes øgede kamp om kundernes gunst og heraf mindre negativ diskurs.

Alt sammen forhold der kan udløse den ophobning i forbrugernes reelle behov, hvor man har forsømt at udskifte eksempelvis hårde hvidevarer, møbler og vedligehold i forbindelse med installations- og reparationsarbejde, m.v.

Dansk eksport vil stige i 2014
En anden vigtig faktor for 2014 er, at vi kan forvente øget dansk eksport, som skuffede i starten af 2013, men steg pænt i sidste halvår. Eksporten steg dog samlet kun 3 % i 2013, hvor Eksportrådet forventer en stigning på 5,4 % i 2014.
At økonomerne udviser forsigtighed, er kun naturligt efter en længere økonomisk krise.

Men kigger vi på forventningerne blandt lederne og ansættelsestrygheden blandt ansatte i eksportvirksomhederne, er der udsigt til at eksporten kan overraske mere positivt.

Kigger vi udenfor Danmarks grænser, er der da også positive tegn fra bl.a. USA, Tyskland og England – og gældskrisen i syd synes mindre ude af kontrol, i forhold til sidste år.

Aktiemarkedet vil fortsat stige
At bedre tider er på vej, har i flere år kunnet aflæses på aktiemarkedet, som i 2013 slog nye rekorder. Havde du for 12 måneder siden investeret 100.000 kr. i C20-aktier, kunne du i dag høste et afkast på 32.000 kr.
Afdelingschef for aktier i Sydbank, Ole Kjær Jensen, erklærer til Ritzau Finans, at ”2013 var året, hvor det danske marked for alvor lagde krisen bag sig”. Samme positive takter anslår cheføkonom i Nordea, Helge J. Pedersen som vurderer, at 2013 rent økonomisk har været et markant bedre år end 2012 og ser, at fremgangen vil smitte af på optimismen.

At særligt danske virksomheder klarer sig godt sammenlignet med udenlandske – selv i forhold til Norge og Sverige – ses i, at danske aktier klarer sig betydeligt bedre end det globale aktieindeks – også set over 10 år. Dette hænger dels sammen med at indtjeningsevnen i danske selskaber er stærk, dels pga. udflytning af løntung produktion til lavtlønsområder, dels pga. øget effektivitet og sidst pga. langt højere fleksibilitet i omstillingsevnen i arbejdsmassen.

Og ser man fremad, fremstår danske virksomheder velpolstrede i sammenligning med virksomheder i konkurrerende lande.

Boligmarkedet vil stige moderat
Tilbage står spørgsmålet om udviklingen på boligmarkedet?
Også her, er der grund til stigende optimisme. Men der vil være tale om en fladere opadgående kurve, dog støt stigende.
Ifølge ejendomsmæglerkæden EDC er boligsalget gået frem med 4 pct. i 2013 i forhold til i fjor. Og ifølge danskerne selv forlyder det, at bekymringerne for prisfald på boligmarkedet er faldet og at salgs- og købelysten er svagt stigende.

At der er ro på boligmarkedet og voksende tillid, er en af de vigtigste forudsætninger for fremtidig forbedring. Derfor er det positivt nyt, at man i 2013 så et jævnt fald i antallet af tvangsauktioner.

Og sidst men ikke mindst, er der bred enighed blandt økonomerne om, at der ikke forventes større stigninger i de historisk lave renter. ECB skønner, at man først ind i 2. halvår af 2015 vil stramme pengepolitikken. Og samme udmeldinger kommer fra Den Amerikanske Forbundsbank, som forventer at de rekordlave renter fortsætter i lang tid fremover. Og fordi netop USA var arnestedet for boligboblens eksplosion og antændelse af den globale finanskrise er det vigtigt at man fra denne kant, kan forvente stabilitet og ro på boligmarkedet.
Og det synes irrationelt, hvis de danske markedsrenter skulle hæves til et ugunstigt niveau for boligmarkedet. Derfor er der god grund til at forvente stigninger i 2014, både for bolighandlen og boligpriserne som vil fortsætte i moderat opadgående retning.

Godt nytår!

Med venlig hilsen
CEM Institute – Voxmeter
(+45) 70 20 23 24 Hovednummer

 
 

Christian Stjer
Af Christian Stjer, adm. dir. Voxmeter.
Klik her for at gå tilbage til blogoversigten.


Min
Twitter

Min
LinkedIn

Voxmeter
Facebook

Tilmeld
Nyhedsbrev