Forbrugerne vil være uafhængige af bankerne

Når danskerne endnu ikke har skudt forbruget i gang, skyldes det et ønske om at blive uafhængige af bankerne. Selvom bankernes image er blevet meget bedre de senere år, har sektoren fortsat et tillidsproblem. Danskerne har indprentet sig den opfattelse, at bankerne er et dårligt ’makkerskab’ i en økonomisk krise. Derfor ruster forbrugerne sig, så de kan klare eventuelle problemer uden bankerne. Derfor er opsparingskontoen i 2014 steget til nye astronomiske højder – og planerne om at spare op er fortsat stigende. Dette forhold, sammenholdt med en historisk lav udlånsrente, har ført til flere bankers snak om indlånsrente. Ønsket om uafhængighed ses ikke kun blandt private bankkunder, men også blandt virksomhederne, som på samme vis konsoliderer sig.

Trods tilfredshed skifter kunderne bank som aldrig før
Konkurrencen på bankmarkedet blev intensiveret i 2014, og bankernes ’udlånsvilje’ er ikke set højere siden år 2006. Mange banker har lullet sig i søvn af klassiske tilfredshedsundersøgelser, der typisk viser fine kundetilfredshedstal. Men med ’CEM Bank Intelligence’ ses det, at kunderne har ændret sig radikalt. For selvom bankkunderne er ganske godt tilfredse med produkter og service, skifter de bank som aldrig før! Og udviklingen vil fortsætte – og nye behov vil skabe nye bankprodukter.

Kilde – Voxmeter:
Nationalt repræsentative målinger.

CEM Economy: 4.400 telefoninterview.
CEM Bank Intelligence: 52.000 telefon- / 13.000 web-interview.

 
 

Christian Stjer
Af Christian Stjer, adm. dir. Voxmeter.
Klik her for at gå tilbage til blogoversigten.


Min
Twitter

Min
LinkedIn

Voxmeter
Facebook

Tilmeld
Nyhedsbrev