Fundamentet i analysearbejdet

Voxmeter fokuserer blandt andet på følgende tiltag for at sikre kvaliteten i interviewarbejdet:

  • Politiske målinger gennemføres hver uge via 1.000 telefoninterview (opnåelse 64 %)
  • Stikprøven udvælges hver uge tilfældigt blandt samtlige husstande i Danmark
  • Respondenterne rekrutteres herpå til Voxmeters panel (opnåelse 92 %)
  • Således er alle persontyper repræsenteret i både telefonundersøgelserne og i panelet

Fundamentet i analysearbejdet

Omnibus – 1.000 telefoninterview hver uge

Hver uge gennemfører Voxmeter 1.000 nationalt repræsentative telefoninterview med borgere 18 år+. Her spørger vi bl.a. danskerne om folketingsvalg, banker, hjælpeorganisationer og internetadfærd. Hertil har kunder adgang til at bestille deres egne spørgsmål, som sættes på omnibussen. Til sidst i interviewet inviteres respondenten til at deltage i Voxmeters panel, så vi må kontakte dem igen. Dette svarer 92 % ”ja” til.

Alle i Voxmeters panel er tilfældigt udvalgt og rekrutteret per telefon

Voxmeter gennemfører kun internetinterview, hvor respondenterne udvælges tilfældigt og er rekrutteret til panelet per telefon af uddannede interviewere. Dette sikrer en høj opnåelse og en stor spredning af persontyper. Vi benytter aldrig respondenter, der selv har tilmeldt sig via bannerreklamer, pop-ups til test af hjemmesider eller lignende. Derfor har Voxmeter 100 % kontrol over, hvem medlemmerne er, og at ingen optræder mere end én gang. Det betyder, at panelet er repræsentativt for hele den del af befolkningen, der har adgang til internettet. Læs mere om vores rekrutteringprincipper her.

Stikprøve kvalitet

Som tak til panelisterne støtter vi velgørende formål

Vi arbejder på, at alle typer mennesker føler sig respekteret for den tid, de hjælper os. I 2014 donerede Voxmeter og panelisterne 1.1 mio. kr. til NGO’er. Alle medlemmer honoreres med 1 kr. per minut, de udfylder et spørgeskema. Pengene kan de bruge på:

  • Donation (1.1 mio. i 2014)
  • Gavekort (2125 gavekort i 2014)
  • Præmielodder (192 præmier i 2014)

Detaljeret net af baggrundsinformation

Vi udbygger hele tiden vores baggrundsinformation om panelisterne, for eksempel inden for demografiske og livsstilsrelaterede variable. Læs mere her.

P.t. består panelet af 93.000 panelister. Panelet vokser konstant, da der tilføres cirka 900 medlemmer om ugen, som rekrutteres fra de 1.000 telefoninterview fra Voxmeters telefonomnibus.

Stikprøve kvalitet knap

Kundepaneler – opbyg dit eget panel

Voxmeter kan hjælpe dig med at opbygge og vedligeholde dine helt egne paneler – der er typisk tale om kundepaneler, men vores ydelser gælder også paneler, der består af en bestemt borgergruppe, potentielle kunder eller noget helt andet.

Ved at opbygge dit eget panel, kan du effektivt nå din målgruppe og spare penge.
Voxmeter har eksempelvis hjulpet Københavns Kommune, Nilfisk-Advance, Coop og Coloplast med at få hurtig adgang til dialog med borgere og forbrugere, samarbejdspartnere og leverandører.

Du er velkommen til at kontakte os for mere information om vores panel og de kundepaneler, vi kan hjælpe dig med.

Kvalitetsmåling

Danskerne stiller krav til analyseinstitutterne

I 2014 kom vi et stort skridt nærmere gennemsigtighed i analysebranchen med lanceringen af det nye kvalitetsstempel ”Kvalitetsmåling”. Vi er meget taknemmelige for alle underskrifterne og den store opbakning! Spred gerne budskabet, så endnu flere går ind på kvalitetsmåling.dk og bakker op med deres underskrift.

 
 

Christian Stjer
Af Christian Stjer, adm. dir. Voxmeter.
Klik her for at gå tilbage til blogoversigten.


Min
Twitter

Min
LinkedIn

Voxmeter
Facebook

Tilmeld
Nyhedsbrev