Meningsmålinger: Alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt

Hos Voxmeter ønsker vi større gennemsigtighed i analysebranchen, så det altid fremgår præcist, hvordan en meningsmåling er gennemført. Problemet er, at alt for mange meningsmålinger, som citeres i medierne, er gennemført på et usikkert grundlag. Eksempelvis kan man ikke stole på undersøgelser, hvor respondenterne har tilmeldt sig på eget initiativ.

Mindstekravet for en retvisende meningsmåling er, at alle borgere har haft lige stor chance for at blive hørt. Det forudsætter, at alle respondenter er blevet tilfældigt udvalgt og overtalt af en professionel, veluddannet interviewer til at deltage i meningsmålingen. Det vil sige, at ingen må have tilmeldt sig på egen hånd. Hos Voxmeter opretholder vi en meget høj standard, idet vores succesmål er, at 7 ud af 10 blandt de tilfældigt udvalgte skal sige ”ja” til at deltage.

Voxmeter har taget initiativ til, at der indføres et kvalitetsstempel, som hedder ”Kvalitetsmåling”, og som du kan læse mere om på kvalitetsmåling.dk. Formålet er at arbejde på en guideline til brug for journalister og analyseindkøbere, men ligeledes at skabe tryghed for respondenter der kontaktes af analyseinstitutter.

Ugens politiske Voxmeter

På Voxmeters hjemmeside kan du hver uge se styrkeforholdet mellem de politiske partier. Vores målinger gennemføres via telefoninterview, uden iblanding af webinterview, med borgere på 18 år og derover.

 

Politisk Voxmeter d. 23-11-2015
 

Vær opmærksom på den statistiske usikkerhed

Voxmeter oplyser altid om den statistiske usikkerhed. Det gør vi, så læseren altid ved, hvor stor betydning et resultat skal tillægges.

 

Meningsmåling d. 22. november 2015
 

Voxmeters politiske meningsmåling, offentliggjort den 23. november 2015, baserer sig på telefoninterview med 1.029 repræsentativt udvalgte personer 18 år+ og gennemført i perioden fra d. 16. november til d. 22. november 2015. Voxmeter afdækker i tabellen kun de personer, der ved, hvad de vil stemme, hvis der var folketingsvalg i morgen. Ca. 21,5 % af de adspurgte var på det pågældende tidspunkt “i tvivl om partivalg”, “vil ikke stemme”, “vil stemme blankt” eller “er ikke stemmeberettiget”. Tallene i parentes angiver forskellen i procent fra folketingsvalget d. 18. juni 2015. Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier i denne måling er på +/-2,7 % point.

Voxmeter forudsagde 7 ud af 10 partier korrekt

Ved folketingsvalget den 18. juni 2015 var der desværre ingen analyseinstitutter, som forudsagde Dansk Folkepartis eksplosive fremgang. Det var der mange årsager til, men den væsentligste var, at en massiv andel af ”tvivlerne”, da de stod i stemmeboksen, valgte at sætte kryds ved Dansk Folkeparti. Voxmeter brugte ugerne efter folketingsvalget på at analysere årsagerne og ringede op til samtlige ”tvivlere”, herunder til de vælgere der havde sagt, at de stemte på SF og Enhedslisten. Studiet har medført, at Voxmeter fremover stiller en række kontrolspørgsmål, som øger træfsikkerheden. Årsagen til at Voxmeter ikke ramte plet på SF og Enhedslisten var primært, at en stor del af deres vælgere valgte at blive hjemme. Hyppigt med en begrundelse i kategorien ”uanset hvad, vil der blive ført blå politik”.

 

Voxmeter forudsagde 7 ud af 10 partier korrekt

 
 

Christian Stjer
Af Christian Stjer, adm. dir. Voxmeter.
Klik her for at gå tilbage til blogoversigten.


Min
Twitter

Min
LinkedIn

Voxmeter
Facebook

Tilmeld
Nyhedsbrev