Analyser
 

Koncept- og produkttest

Gør din produktudvikling markedsrelevant

Produkt- og koncepttest er især anvendt ved udviklingen af nye produkter. Udviklingen af nye produkter/produktlinjer og ydelser bygger ofte på intuition og “mavefornemmelser”, og produkt- og koncepttest hjælper jer til at fastslå, om disse afspejler et reelt behov på markedet.

Voxmeter tilbyder produkt- og koncepttest nationalt og internationalt. Produkt- og koncepttest er velegnede til at afdække, hvor man skal sætte ind i forhold til udviklingen og lanceringen af nye produkter og ydelser. Ofte tester vi en videreudvikling på allerede eksisterende produkter og ydelser – i andre tilfælde testes nye ideer. En produkt- og koncepttest kan foretages på alle stadier af udviklingen; fra den første idé til en ydelse eller et færdigt produkt. Jo længere fremme i udviklingen, desto mere præcist kan man belyse, hvorvidt der er et behov.

Produkt- og koncepttests foretages via forskellige metoder, afhængigt af målgruppen og genstanden for test. Ofte benyttes kombinationer af CATI, CAWI, Hall-test, fokusgrupper, dybdeinterview og inhouse testing. Voxmeters onlinebaserede analyse-platform Catglobe muliggør kombinationer på tværs af metoder og landegrænser.

Produkt- og koncepttest belyser forskellige områder alt efter produktets/ydelsens karakter.

Disse områder kan f.eks. være:

  • Image
  • Funktionalitet
  • Opfattelse af kvalitet
  • Smagstest
  • Visuel og tekstuel udformning
  • Købsintention
  • Forbrugerinsights såsom købs- og beslutningsprocesser

Du er velkommen til at ringe og få en snak om, hvilken metode og fremgangsmåde, der passer bedst til dine produkt- og koncepttest.

Analysesystem

Catglobe

Politisk Voxmeter

 
0 0
I dag

Voxmeter lige nu

Voxmeter lige nu