Analyser
 

Præ- og posttest

Vil du have effekt af dine indsatser?

Voxmeters præ- og posttest har til formål at give din indsats den størst mulige effekt – hvad enten det er en produktlancering, reklamekampagne, kommunikationsmateriale eller en udviklingsindsats. Vores præ- og posttest giver dig viden om, hvad der virker i din indsats – og hvad der ikke virker. Vi gennemfører mange forskellige typer præ- og posttest, afhængigt af genstanden for test og din målgruppe. Webinterview, SMS-interview, hall test, tracking og fokusgrupper er nogle af de metoder, vi benytter.

Vi tester om dine tiltag virker

Vores præ- og posttest giver dig viden om henholdsvis potentialet for effekt samt den realiserede effekt af din kommunikationsindsats. Ved en prætest undersøges for eksempel om det er sandsynligt, at kampagnen virker efter hensigten, før den igangsættes. Ved en posttest undersøger vi, om kampagnen havde den tilsigtede effekt og levede op til jeres succeskriterier – samt hvorfor, hvis den ikke gjorde. Vi tester mange forskellige former for markedsføringsmateriale, eksempelvis annoncer og reklamefilm.

Tracking er også en yderst velegnet metode til effektmåling, fordi du kontinuerligt måler effekten af dine tiltag – læs mere her.

Annoncetest

Voxmeter gennemfører test af reklamer og annoncer, og vi kan afvikle undersøgelsen inden for få dage. Vi kan eksempelvis teste reklamens evne til at skabe opmærksomhed, til at blive læst, til at give lyst til at vide mere og til at skabe købshandling. Derudover tester vi reklamens evne til at blive husket, dens evne til at tiltrække de rette læsere, læsernes holdning til annoncen samt relevans, nytte- og nyhedsværdi. Vi kan yderligere afdække, hvor i kommunikationsforløbet annoncen har sine stærke og svage sider.

Filmtest

Vi hjælper virksomheder med at lave præ- og/eller posttest af reklamefilm. Voxmeters onlinebaserede analyseplatform Catglobe kan fremvise alt lige fra de første skitser eller storyboards til den endelige reklamefilm. De mest brugte metoder til filmtest er internetpaneler, hall test eller fokusgrupper, hvor der spørges ind til områder såsom opmærksomhed, værdier, målgruppe, købsintention samt visuel og tekstuel udformning.