Analyser
 

Tracking

Stemmer udviklingen med din investering?

Tracking giver jer mulighed for kontinuerligt at følge udviklingen i et givent marked. Med Voxmeters tracking-system får I viden om effekten af jeres indsats på præcis de parametre, I ønsker, og I kan sammenligne udviklingen med investeringen af reklamekroner. Samtidig får I unik mulighed for at reagere på det, der sker, mens det sker. Vi tilbyder tracking-analyser nationalt og internationalt.

Om tracking – følg effekten af jeres tiltag løbende

Tracking er en post-test undersøgelse og anvendes ofte ved reklamekampagner. Med tracking kan I kontinuerligt følge udviklingen på parametre som kendskab, brug, reklameerindring, reklame likeability og –sympati, relevans, troværdighed, image, holdning til mærkerne, købsintention og realiseret køb.

En af fordelene ved en tracking-undersøgelse er, at den løbende undersøgelse giver en større sikkerhed end en enkeltstående måling. En enkeltstående måling tegner et øjebliksbillede, hvor man risikerer, at enkeltstående, aktuelle begivenheder spiller en uforholdsmæssig stor rolle.

Kombinér med andre typer analyser

Virksomhedens tracking kan med fordel koordineres med andre analyser – såsom prætest af kampagnematerialer og større imagemålinger. Når der på tværs af analyserne benyttes de samme spørgsmålsformuleringer, får I mulighed for sammenligning og effektvurdering af jeres tiltag.

Webtracking

Webtracking er velegnet, når I ønsker at følge en udvikling og i særdeleshed, når målgruppen enten er velrepræsenteret blandt internetbefolkningen, eller når målgruppens internetfrekvens modsvarer befolkningens som helhed.

En webtracking gennemføres blandt medlemmer af Voxmeters kvalitetssikrede webpanel. Webtracking gennemføres oftest som daglige eller ugentlige interview med tilfældigt udvalgte danskere, hvilket giver et dynamisk og sikkert billede af effekten af jeres reklameindsats.

Rapportering i realtid

Voxmeter er ekspert i levering af trackingsystemer, hvor du får rapportering i realtid. Det betyder, at du ser resultaterne med det samme, straks efter et interview er gennemført – uanset antallet af interview, uanset interviewmetode og uanset antallet af interviewlande. Dette kan alt sammen lade sig gøre takket være vores unikke software Catglobe.

Analysesystem

Catglobe

Politisk Voxmeter

 
0 0
I dag

Voxmeter lige nu

Voxmeter lige nu