Jyske Bank scorer højest blandt velhavende bankkunder

Jyske bank klarer sig markant bedre end andre banker, når det kommer til Private Banking. Jyske bank opnår en CEM score på 6.985 ud af en mulig score på maksimalt 11.000. CEM scoren udregnes på baggrund af alle de ydelser kunderne bruger i banken, vægtet efter vurdering og vigtighed.


Bedste private banking bank

Sydbank har kurs mod sidstepladsen
Nordea er den mindst populære bank blandt de rige kunder. Meget tyder dog på, at Nordea til næste år bytter plads med Sydbank. Introduktionen af Sydbanks kundefordelsprogram i 2015 blev i første omgang modtaget positivt, men siden hen er de rige kunder blevet skuffede. Sydbank scorer lavest på flere væsentlige rådgivningsområder, eksempelvis “ekspertise”. De rige kunder i Sydbank har da også i mindre grad tillid til Sydbanks ledelse.


Bedste private banking bank

Bemærk:Voxmeter har kun medtaget de banker hvor vi opfylder en stikprøve på minimum 350 Private Banking kunder for hver bank. Voxmeter har derfor udeladt banker som f.eks. Ringkjøbing Landbobank, Vestjysk Bank, Nordjyske Bank med flere.

Danmarks mest omfattende bankundersøgelse
CEM Bank Intelligence afdækker de væsentligste kundeberørings-områder via 224.000 årlige kundeinterview. Her er CEM Scoren et vigtigt redskab til at identificere de mest virksomme indsats-KPI’er. CEM Scoren vægtes efter kundernes vurdering af vigtighed samt evaluering af en række parametre, som sammenstilles med en bagvedliggende driveranalyse for kundevækst. Målingen afdækker alle kundegrupper, herunder Private Banking kunder. Den maksimale CEM Score er 11.000 point.

Du mener, hvad du læser
Som det fremgår her, er der stor forskel på, hvad de enkelte mediers læsere mener. Man kan altså godt lave meningsmålinger blandt et medies læsere, men de er ikke repræsentative for hele befolkningen – kun for det enkelte medies brugere.

Avislæsere, der frygter skattetrykket

Vær på vagt for vildledende undersøgelser!
Desværre citerer et stigende antal medier helt ukritisk den ene kåring af virksomheder efter den anden. Og alt for ofte baseres disse kåringer på vildledende undersøgelser, hvor svarpersonerne ikke er tilfældigt udvalgt. Af økonomiske årsager skaffer flere analyseinstitutter sine svarpersoner med opslag på hjemmesider eller sociale medier med konkurrencer og præmielodtrækninger, hvor man kan tilmelde sig. Andre målinger baseres på ratings fra et medies egne læsere eller brugere.

Blandt andre metodiske fejl ses eksempelvis, at en bank skal betale et analyseinstitut for være med i en måling og til gengæld selv levere kundeudtrækket. Hermed ryger den tilfældige udvælgelse og uvildigheden. Hos Voxmeter hilser vi alle undersøgelser velkomne, forudsat metode og usikkerhed deklareres klart og tydeligt. Du kan læse mere om Voxmeters kvalitetskodeks på www.kvalitetsmåling.dk.

Sådan afspejler Voxmeter virkeligheden
I Voxmeters bankundersøgelse har alle respondenter været i personlig dialog med en uddannet interviewer. Dette sikrer en høj deltagelse, hvor succeskriteriet er, at 7 ud af 10 respondenter indvilliger i at lade sig interviewe. Alle respondenter er tilfældigt udvalgt. Dette sikres via autogenererede mobilnumre (93%) og stationære numre (7%). Således indfanges både personer med hemmeligt nummer, firmatelefon, taletidskort og almindelige abonnementer. Voxmeter opfylder hermed de to vigtigste analyseprincipper: 1) At alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. 2) At alle persontyper er repræsenteret; fra fattig til rig, fra ufaglært til højtuddannet og fra ung til gammel. Altså opnås den rette spredning af persontyper afstemt efter de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Kontakt Voxmeter og hør mere.

Du er velkommen til at kontakte

 

Christian Stjer
Adm. Direktør
cs@voxmeter.dk
26 83 82 82

Christian Stjer