Klimabekymringer afspejles i valg af NGO

Klimabekymringer afspejles i valg af NGO

Klimaforandringer er et yderst omdiskuteret emne, og de fleste danskere har efterhånden en holdning til, hvordan vi sikrer de næste generationer en beboelig og bæredygtig planet. Klima er samtidig et fokus- og indsatsområde for flere NGO’er. Men er emnet også vigtigt for NGO’ernes støtter?

 

Klimabekymringer afspejles i valg af NGO

Q: I hvor høj grad bekymrer du dig om klimaforandringer? – Respondenter der har svaret ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” – Fordelt NGO’er respondenten vil støtte inden for 3 måneder – Stikprøve: 5.754 (2018 + 2019)


Voxmeter har ved hjælp af databasen ”CEM NGO Intelligence” undersøgt, hvor stor en andel af udvalgte NGO’ers støtter, der bekymrer sig om klimaforandringer. Undersøgelsen fokuserer på de fem NGO’er, der har den største andel af støtter, som bekymrer sig om klimaet.

Greenpeace placerer sig klart i top, hvilket giver god mening, da de arbejder for at forbedre både klima og miljø. Af samme årsag er det heller ikke overraskende, at Danmarks Naturfredningsforening og WWF placerer sig blandt de fem NGO’er. Det er dog interessant, at Amnesty International, der blandt andet kæmper for at forhindre krænkelser af menneskerettighederne, ligger lige efter Greenpeace med den næststørste andel.

Undersøgelsen viser desuden, at personer, der vil støtte NGO’er, er mere tilbøjelige til at bekymre sig om klimaforandringer, end personer der ikke vil støtte NGO’er. Den fulde liste over NGO’er viser nemlig, at der blandt de fleste organisationers støtter er mere end 40 %, der bekymrer sig om klimaet. Til sammenligning er andelen blandt personer, der ikke vil støtte, lige under 28 %.

NGO’er kan med fordel være opmærksomme på, hvilke emner der optager lige præcis deres støtter, så de kan ramme dem med de rigtige budskaber. Med Voxmeters værktøj ”CEM NGO Intelligence” er det muligt at afdække, hvad støtterne finder vigtigt.Læs mere

To pensionister