Kursus og konferencer
 

Kursus og konferencer

Vi leverer analyser til

kursus- og konferencebranchen

Voxmeter har i en årrække leveret analyser til kursusudbydere samt kursus- og konferencesteder. Vi leverer både enkeltstående analyser og den årlige analyse af kursus- og konferencebranchen, Det Danske Kursusmarked.

Det Danske Kursusmarked

Det Danske Kursusmarked er en omfattende, årlig analyse, der tegner et detaljeret billede af kursusaktiviteten i de danske virksomheder. Undersøgelsen omfatter hele det danske kursusmarked – både kursusudbydere og kursus- og konferencecentre. Analysen giver jer mulighed for at afdække efterspørgslen af efteruddannelse, kurser og faciliteter på kursuscentrene. Derudover vurderes jeres synlighed og omdømme, hvorfor I får et kvalificeret grundlag for at evaluere, udvikle og målrette jeres markedsføring.

Kendskabs-, image- og markedsanalyse

Undersøgelsen er bygget op, så den består af en grundpakke, der er delt op i to rapporter – en der omhandler den private sektor, og en der omhandler den offentlige. Derudover kan I tilvælge en imageanalyse, der giver et nuanceret billede af, hvilke typer virksomheder, der kender jer og som vurderer jer henholdsvis positivt, neutralt og negativt. På den måde får I muligheden for at tilrette markedsføringen med henblik på at tiltrække virksomheder, der ikke har brugt jer og fastholde de, der har.

Grundpakken har både fokus på efterspørgslen efter kursusudbydere og kursus- og konferencecentre samt vurderingen af disse. Nedenfor ses en oversigt over delemnerne i Det Danske Kursusmarked.

  • Efterspørgselsanalysen kortlægger brugen af kursustyper, kursusudbydere og kursus-/ konferencesteder i det forløbne år samt efterspørgsel og prioritering for det kommende år.
  • Kendskabs- og omdømmeanalysen måler kendskab og omdømme for private og offentlige udbydere samt kursus-/konferencesteder. Vi måler, hvor kendte I er i forhold til jeres konkurrenter, ligesom vi måler både jeres og konkurrenternes omdømme. Dermed har I mulighed for at se jeres egen placering på markedet og se, hvordan jeres konkurrenter klarer sig.
  • Arbejdsstyrkens deltagelse i efteruddannelse: Her ses på kursisternes deltagelse i og efterspørgsel efter kurser samt det oplevede udbytte af kurserne.
  • Imageanalysen, som tilkøbes, indeholder et detaljeret overblik over, hvem der henholdsvis kender jer og ikke kender jer. Her får I overblik over, hvor I står stærkt, og hvor I står mindre stærkt. Derudover indeholder imageanalysen også en mere dybdegående analyse af hvem, der vurderer jer positivt versus negativt.

Rapporten – hvad får I leveret?

Der udarbejdes én rapport for hver sektor. Rapporterne giver et overblik over aktiviteten i indeværende år sammenlignet med tidligere år samt forventningerne til det kommende år. Dertil kommer et omfattende bilagsmateriale. Da vi sætter en ære i vore metodiske håndværk, kan resultaterne generaliseres til det danske virksomhedslandskab.

Du er velkommen til at ringe til os for at få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed bedst muligt.

Hent brochure

Hent brochure

Politisk Voxmeter

 
0 0
I dag
Anna M. Christensen
Anna M.
Christensen