Målbare forskelle på kvinder og mænds musikvaner

Målbare forskelle på kvinder og mænds musikvaner

Målbare forskelle på kvinder og mænds musikvaner

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Størstedelen af danskerne (26%) hører under 1 times musik dagligt, mens 51,2% hører musik i 1-3 timer om dagen. Dernæst findes et mindre segment af den danske befolkning, der bruger en meget stor del af døgnet på musiklytning. F.eks. tilkendegiver 5,4% af danskerne, at de lytter til musik 8 timer om dagen eller mere.

Hvis man ser på, hvor meget musik mænd og kvinder hører, viser det sig, at der er målbare forskelle. Tal fra Voxmeters forbrugerdatabank, CEM Danskerne, viser nemlig en overvægt af kvinder i segmentet, der lytter til musik 3 timer dagligt eller under. Samtidig kan spores en overvægt af mænd, der hører musik 4 timer dagligt eller over.

Hvor mange timer om dagen lytter du til musik

Q: Cirka hvor mange timer om dagen lytter du til musik? Kryds med: Køn. Stikprøve 52.000. CEM Danskerne. Uge 21. 2019

Selvom kønnene overordnet følges ad i forhold til musikforbrug, så fordeler tallene sig således:

  • 2,2% flere kvinder end mænd hører musik under 1 time dagligt.
  • 3,0% flere kvinder end mænd hører musik 1 time dagligt.
  • 2,4% flere kvinder end mænd hører musik 2 timer dagligt.

Først ved 3 timer begynder kønsfordelingen at udjævne sig, hvor overvægten af kvinder kun er 0,4%. Herefter tager mænd over med:

  • 4,2% flertal ved musiklytning over 4 timer dagligt.
  • 0,9% ved musiklytning over 5 timer dagligt.
  • 0,7% ved musiklytning over 6 timer dagligt.
  • 0,4% ved musiklytning over 7 timer dagligt.

Endelig er der et flertal af mænd, der hører musik 8 timer dagligt eller mere.

Sammenfattet betyder dette en overvægt af kvindelige lyttere ved musikforbrug på 0-3 timer, og en overvægt af mandlige lyttere ved et musikforbrug på 4 timer eller over.

Kontakt Voxmeter og få fuld adgang til CEM Music Intelligence

Denne analyse giver indblik i data, som Voxmeter indsamler vedrørende danskernes holdninger på musikområdet. Dataen findes i omfattende form i Voxmeters musikdatabank CEM Music Intelligence, hvor vi indsamler svar igennem 26.000 årlige musikrelaterede interview med repræsentative udsnit af befolkningen. Herunder afdækker vi musikforbrugernes syn på regionale spillesteder og festivaler, kendskab og holdninger til den danske musikscene, samt udfører prognoser omkring spillesteds- og festivalgæsternes loyalty.


Læs mere

Klaptrae