Marie Key topper VoxHot-listen

Marie Key - Presse - PDH Music

Marie Key – Pressebillede: PDH Music


Top10-listen på VoxHot Music netop nu, viser at Marie Key topper listen med sit nye nummer ”Tænker På Os To”. Altså det nummer, flest danskere synes bedst om ifølge Voxmeters repræsentative lytterpanel.

Her synes lytterne måske ikke, at nummeret bliver en ny evergreen, men rigtig mange synes godt om nummeret, og kun ganske få synes, det er dårligt.

Tænker På Os To - Lytterfordeling

Musikanalysen viser, at det særligt er de unge, som tænder på nummeret, mens det vækker mere modvilje i de øvrige aldersgrupper. Lytterne sætter i særlig grad pris på Marie Keys vokal, lyduniverset og bandet. Hør nummeret og læs hele analysen på voxhot.dk.
VoxHot hit lister

Toplisten prioriteres efter din smag

Ud over, at VoxHot-listen er sammensat efter demokratiske afstemningsprincipper, adskiller toplisten sig ved, at den er dynamisk. Det vil sige, at det er den enkelte bruger, der selv bestemmer, hvilke kriterier, listen skal prioriteres efter. Således er VoxHot-listen ikke endnu en konkurrence i popularitet blandt flest mulige, men en topliste inden for musikkens forskellige typer, discipliner og facetter. For eksempel inden for metal, bedste tekster, følelser og så videre. Som bruger kan du selv opleve denne fleksibilitet ved at gå ind på voxhot.dk og trykke oppe i toplistens højre hjørne, hvor du i valgmenuen ”Bedste Rating” finder de kriterier, netop du værdsætter.


Lytterne involveres i beslutningsprocesserne

Efter knap 500 musiktests, primært af danske kunstnere, lancerede Voxmeter den nye version af VoxHot Music 3.0 den 18. september 2019. I de følgende afsnit kan du læse, hvorfor og hvordan musiktestene skaber værdi for alle aktører i musikbranchen, og i sidste ende også for forbrugerne.

Om VoxHot Music

VoxHot Music består af 3 elementer: 2 typer musiktests og 1 dynamisk hitliste kaldet ”VoxHot-listen”.

 1. Pro Test: Den professionelle test er repræsentativ og gennemføres i Voxmeters lytterpanel. Pro Testen gennemføres på 3-5 dage og prisen er 1.980 kr. eks. moms, uanset hvor i verden.
 2. Free votes: Her kan kunstnere, agenter og musikselskaber bruge analysesystemet gratis til at evaluere musik i deres eget netværk.
 3. VoxHot-Listen: er en dynamisk hitliste, der viser, hvilken musik, der hitter bedst inden for forskellige lyttersegmenter.

Pro Test: er en repræsentativ lyttertest til kunstnere, der ønsker mere omtale, flere spillejobs og mere radiotid. Samtidigt er det et ideelt analyseværktøj for musikbranchen til at spotte nye interessante navne, nye vinkler og nye målgrupper, som tidligere lå skjult for de ”vante briller”. Pro Testen giver et retvisende billede af, i hvilken grad et stykke musik vurderes godt eller dårligt i forskellige lyttersegmenter, og hvorfor. Men hvad vil en repræsentativ lyttertest sige? En repræsentativ test er ikke farvet af en kunstners kendisgrad, likes, streamingtal, billetsalg eller promotionsbudget. Testen gennemføres nemlig af et uvildigt lytterpanel. For at sikre, at panelet er tilfældigt udvalgt, og alle har haft lige stor chance for at blive hørt, genereres der 93% mobilnumre og 7% stationære telefonnumre. På dette kontaktgrundlag rekrutteres Voxmeters lytterpanel via call centeret i Herning af uddannede researchere.

Free votes: er gratisudgaven af VoxHot Music Test. Her kan kunstnere, musikselskaber og medier andvende analyseværktøjet til at teste musik i deres eget netværk. Resultatet er derfor, modsat Pro Test, heller ikke repræsentativt. Så for, at man nemt kan se forskel på, hvilke musiknumre, der er testet i den professionelle og den gratis version, vises ”Pro Test” i blå og ”Free votes” i rød.
Bruger man gratisudgaven, Free Votes, har man adgang til VoxHots ”delefunktioner”, som gør det nemt at sende lyttertesten ud via fx Facebook, Twitter, Instagram, sms og e-mail. Og naturligvis er det nemt at styre helt præcist, hvem man ønsker at invitere til at deltage i musiktesten. Ligeledes sikrer systemet, at den samme lytter kun kan lytte og evaluere samme nummer én gang. Dette kontrolleres ved, at respondenten skal oplyse sin e-mail. Man kan også tillade, at besøgende på VoxHot-listen frit får lov at evaluere et nummer, hvilket sker direkte via VoxHot-listen i mappen under det respektive nummer.

VoxHot-Listen: er en dynamisk hitliste, der viser, hvilken musik, der hitter bedst inden for forskellige lyttersegmenter. Segmenteringen foretages via menuen ”Bedste rating” oppe i listens højre hjørne. Her filtreres hitlisten efter 8 hovedkategorier. Det helt centrale ved hitlisten er, at det er lytterne selv og deres evalueringer, som bestemmer hitlisteresultatet. Det enkelte nummers rating beregnes ud fra lytternes vurdering af 10 discipliner; 1) tekst, 2) vokal, 3) band, 4) lyd, 5) Unikness, 6) anbefaling, 7) radio, 8) koncert, 9) playliste og endelig 10) nummeret overordnet.

Datasikkerhed: Når man opretter sig på VoxHot Music, får man tildelt sit eget private og lukkede analyseværksted. Her uploader man sin musik, som altså gemmes i ens eget lukkede analysebibliotek, som er 100% databeskyttet. Det er den enkelte bruger, der bestemmer, hvornår og af hvem resultatet må ses. Man kan til hver en tid slette et nummer og en analyse igen. Systemet sikrer, at en testlytters invitation kun kan aktiveres én gang, og hermed kan et nummer kun høres og evalueres én gang af samme person. Voxmeter har en formaliseret aftale med KODA, således kunstnernes og musikselskabernes rettigheder beskyttes fuldt ud. Voxmeter A/S overholder GDPR og er medlem af den internationale organisation ESOMAR, som kræver overholdelse af et sæt strenge metodiske og etiske retningslinjer.

Sociale medier

VoxHot Music hjælper med at skabe ekstra opmærksomhed om en kunstners musik via de sociale medier. Når et nummer testes i VoxHot Music, boostes kendskabet af musikken via VoxHots ”delefunktioner” ud på fx Facebook og Twitter. Her kan man dele kunstnerens placering på VoxHot-listen eller dele den tilhørende analyserapport. Hermed kan en kunstners markedspotentiale dokumenteres og mangfoldiggøres lynhurtigt. Den professionelle udgave, ”Pro Test”, giver et repræsentativt indblik i, hvilken målgruppe, det er, der synes godt om nummeret. Denne målgruppebeskrivelse bruges til at konfigurere den digitale markedsføring, så man i højere grad rammer lige præcis dem, der tænder mest på lige netop den musik. Hermed aktiverer man effektivt den flokmentalitet, der drives af, at den rette målgruppes omgangskreds deler og liker det aktuelle nummer.

Til de avancerede brugere stiller VoxHot et API til rådighed, der kobler systemet med IT-systemer, streamingtjenester, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, m.fl. Hermed kan markedsføringen boostes endnu mere effektivt.

TV, Radio & Medie

Ansatte i mediebranchen har gratis adgang til de udvidede musikanalyser i VoxHot Music. Musikanalyserne indeholder detaljerede baggrundsinformationer om, hvilke lyttersegmenter, der synes godt eller dårligt om en kunstners musik, og hvorfor.

Match sendeflade og stof med målgruppen
VoxHot Music udgør et nyttigt bidrag til at designe en sendeflade eller et medies kulturstof, så udbuddet falder godt i hak med den ønskede målgruppes musiksmag. Analyserne tilgås via en brugervenlig database kaldet VoxHot-listen, som er en dynamisk hitliste. Det vil sige en hitliste, der kan trækkes efter de ønskede forbrugergrupper. Det sker via menuen ”Bedste rating”, hvor musikken segmenteres efter 8 hovedkategorier. Dette betyder i praksis, at man for eksempel kan trække en hitliste blandt fans af en specifik musikgenre. Eller en hitliste blandt forbrugere, der hører musik inden for et bestemt tidsinterval i døgnet. Eller hvilken musik, der hitter i forskellige aldersgrupper, eller som gør sig bedst i Aalborg, Nordsjælland eller et tredje sted. Hitlisten kan også filtreres efter temaer, anledninger og følelser. Eller forskellige discipliner, så som bedste tekst, vokal, band og lyd. Eller den musik forbrugerne finder mest egnet til radio, koncert, playlister, anbefalingsværdig eller unik.

Test musik blandt læsere og lyttere

Medierne har gratis adgang til at bruge VoxHot Music til at teste musik blandt sine læsere og lyttere. Der er to typer musikanalyser – den professionelle, ”Pro Test”, hvor resultaterne er baseret på Voxmeters repræsentative lytterpanel. Resultater, der er gennemført via Pro Testen, vises på VoxHot-listen i farven blå.

I gratisudgaven, hvor medierne gratis kan teste musik blandt sine læsere eller lyttere, er stikprøven ikke repræsentativ, og for at kunne se forskel, vises disse resultater på VoxHot-listen i farven rød.

Segmentering: Musiktestsystemet, VoxHot Music, er et plugin, som indgår i et større monitoreringssystem kaldet CEM Music Intelligence, der monitorerer alt om danskernes musikvaner, musikforbrug og musikpræferencer. En totalmonitorering af hele musikmarkedet, som atter hører ind under CEM Danskerne, der afdækker alle generelle forhold om danskerne. Blandt andet danskernes forbrug og vaner inden for TV, radio og medier, som udgør en lille flig i CEM Danskerne. Alle disse data kan så kobles sammen på kryds og tværs. For eksempel til at tegne detaljerede målgruppebeskrivelser og prognoser, som forudsiger trends og markedsudvikling inden for festivaler, spillesteder, kunstnere, musikgenrer, de unge, livsstilssegmenter, mv.

VoxHot-Listen kan nemt implementeres på dit medies hjemmeside. Hermed opnår dit medie flere fordele: 1) I får et underholdende supplement i jeres medie, hvor I giver jeres brugere medindflydelse. 1) I kan også selv lade jeres brugere bedømme musiknumre. 2) I bidrager til større transparens i musikmarkedet, så forbrugerne, herunder jeres egne brugere, får medindflydelse på, hvilken musik vi får lov at høre. 4) I bidrager til, at nye kunstnere får nemt ved at få deres musik frem, hvis altså lytterne synes, de er gode nok. 5) Desto mere musiktesten benyttes, desto klogere bliver vi på, hvem der synes om den smalle musik. Hermed opbygges et data- og forretningsgrundlag, så der kan skabes mere af dén.

Game Changer!

VoxHot Music er udviklet i tæt samarbejde med ”Dansk Live”, som er de danske spillesteder og festivalers interesseorganisation. Formålet med VoxHot Music er at involvere forbrugerne (lytterne og publikum) i beslutningsprocesserne, for hermed at reducere den risiko, der er forbundet med at entrere med nye eller mindre kendte kunstnere og smallere musik. Musiktesten er også udviklet i samarbejde med musikselskaber, som i højere grad ønsker at benytte lytterfeedback til succesoptimering.

Markedsmekanismer: Den musik, vi får lov at høre, er i høj grad bestemt af den enkelte kunstners kendisgrad, promotionsbudget, billetsalg og streamingtal. Musikbranchen adskiller sig fra de fleste andre brancher ved, at man ikke benytter sig af produkttest baseret på forbrugerevalueringer. I andre brancher bruger man produkttest til at finde ud af, hvilke målgrupper, der synes godt eller dårligt om et produkt. På dette vidensgrundlag kan produktet efterfølgende sendes ud til de rette forbrugere på markedet – også, når der er tale om små målgrupper. Resultatet er fx, at vi inden for fødevarer velsignes af en bred variation i udbuddet, som tilgodeser enhver smag. Men i musikbranchen er producenterne (kunstnerne) overladt til de få personer, der træffer beslutninger hos musikselskaber, agenter, medier, spillesteder og radiostationer. Og når man ikke har dokumentation via produkttest, vil beslutningstagerne i højere grad træffe de mest sikre valg. Desværre ofte på bekostning af nye kunstnere, nye vinkler og den smalle musik.

Årsagen til, at man ikke har brugt produkttest i musikbranchen, skyldes flere ting. For det første koster en musiktest, der afdækker de rette aspekter og er gennemført på et validt stikprøvegrundlag, mindst 25.000 kr. eksklusiv moms. For det andet hersker der modvilje blandt kunstnerne og producerne, som ikke ønsker deres kunst opfattet som et salgsprodukt viklet ind i markedsanalyse.

Løsning 1 – Udgiftsreducering: I 2017 gik Voxmeter i gang med at udvikle en professionel musiktest, hvor alle bekostelige arbejdsprocesser blev fuldautomatiseret. Dette skete via data intelligence-systemet, Catglobe, hvor en robot automatisk eksekverer alle de elementer, der indgår i en valid produkttest – lige fra produkt(musik)håndtering, datasikring, stikprøveudvælgelse, afspilning, spørgeskema, lytterevaluering, kvotestyring, statistikberegning, segmentering til rapportering. Resultatet er, at robotten har reduceret prisen til under en 1/10-del.

Løsning 2 – Kunstnerindvending: VoxHot Music nærmer sig de første 1.000 musiktest, og vi kan se, at kunstnerne i stigende grad tager analyseværktøjet til sig i takt med, at de opdager, at det er et professionelt hjælpeværktøj, som skaber transparens mellem deres musik og lytterne, hvormed musikbranchens beslutningstagere nu kan åbne mere op for nye kunstnere, nye musikvinkler og smallere musik. Derfor er der også flere og flere producere, der indser, at de ikke bliver kigget over skuldrene, men får lytterfeedback, der hjælper producerne til at indfange publikum i producerens kunstneriske udtryksdesign.

Den transparens, som musiktestene skaber, betyder altså, at kunstnernes musik kan matches med de rette lyttermålgrupper, også den smalle musik. Alt sammen, fordi uvisheden fjernes.

Livemusik

VoxHot Music er udviklet i tæt samarbejde med Dansk Live, medlemsorganisationen for de danske spillesteder og festivaler. Medlemmer af Dansk Live har gratis adgang til alt i VoxHot-databasen. Her er det nemt og hurtigt at finde netop de kunstnere, som matcher et specifikt spillested eller en festivals publikum. Således kan VoxHot Music eliminere meget af den utryghed, der ofte opstår, når man som arrangør skal bruge tid på at træffe et valg mellem det sikre, eller tage chancen, og signe en ny kunstner, der lyder spændende. Som musikarrangør er der en verden til forskel på at være i besiddelse af repræsentative valide forbrugerfakta, eller nøjes med data for en kunstners seneste streaming- og salgstal, og måske forstyrres af en kunstners kendisgrad og promotionsbudget. De data, der tilvejebringes i VoxHot Music, er baseret på publikums evalueringer. Ikke en publikumsafstemning via Facebook, men en repræsentativ stikprøve, sammensat professionelt af analyseinstituttet Voxmeter.

Most Wanted Artist: Den del af befolkningen, som hører livemusik, fortæller løbende, hvilke danske kunstnere de helst vil høre. Det sker via 3.000 repræsentative interview hvert kvartal. Det bliver til en liste på mere end 800 aktive kunstnere. Alle disse interview udgør datagrundlaget i et særskilt bookingmodul, hvor spillestedets eller festivalens booker kan sammensætte det ideelle musikprogram. Bookingmodulet er integreret med VoxHot Music, så når en kunstner har testet 5 af sine numre, kan der køres en repertoirerapport, hvorpå kunstneren vises i bookingmodulet, der hører ind under det fulde analysesystem til musikindustrien kaldet CEM Music Intelligence.
Indsamlingsmetodikken er delt op i 3 sektioner. I første sektion kortlægges, hvilke tre kunstnere respondenterne helst vil høre. I anden sektion vises de 100 mest kendte kunstnere, hvor respondenten udpeger de kunstnere, man godt vil høre. I sidste sektion noterer respondenten de kunstnere, der ikke optræder blandt de 100 mest kendte. Dette sker ved, at respondenten noterer den eller de kunstnere, de godt vil høre live, i et dertilhørende tekstfelt(er). Så snart respondenten har skrevet de første 3 bogstaver, vises de kunstnere med denne bogstavkombination, og hermed hjælpes respondenten på vej. Hvis en kunstner, som respondenten noterer, ikke kan identificeres af systemet, anerkendes kunstneren, så snart samme kunstner er nævnt 3 gange af forskellige respondenter. Hermed hjælper systemet også med at scanne det danske marked for eksisterende danske kunstnere.

Musikagenter

Musikagenter hjælper kunstnerne med at blive markedsført og promoveret. Målet er at få kunstneren omtalt i medierne, spillet i radioen og hyret af spillestederne. Alt dette får musikagenterne masser af hjælp til, når man benytter VoxHot Music. Kombinationen af VoxHot Music og Most Wanted Artist er der adgang til et forbrugerdrevet repræsentativt beslutningsgrundlag, til at se hvilket musikprogram, der matcher publikums smag, på et givent spillested eller en specifik festival. Hermed er der tilvejebragt fakta der kan dæmme op for en skævvridning i priserne for de forskellige kunstnere. For desto flere kunstnere, en booker har med en høj kendisgrad og historisk højt streaming- og billetsalg, desto højere prisskilt kan bookeren sætte på kunstneren, og desto større udbytte opnår bookeren, og derfor tildeles de største kunstnere også de største markedsføringsbudgetter. Denne cyklus betyder, at 10% af kunstnerne får ca. 70% af det samlede danske livebudget, mens de resterende kunstnere (90%) kæmper om de sidste 30%. Årsagen til denne skævvridning skyldes naturligvis, at musikindkøberne vil undgå, at den forkerte beslutning får alvorlige konsekvenser, både økonomisk og imagemæssigt. Derfor træffer man ofte de mere sikre valg.

Publikumssegmentering: Voxmeter leverer detaljerede segmenteringsrapporter til koncert- og spillesteder samt festivaler. Segmenteringsrapporterne tegner en detaljeret profil af de ideelle målgrupper, som kobles med bookingmodulet. Dermed kan både markedsføringen og musikprogrammet optimeres, så der indløses flere solgte billetter til det mest købestærke publikum.

Musikselskaber

VoxHot Music forbedrer forretningsgrundlaget for Musikselskaber på flere planer.

Succesoptimering: Ved at teste sine udgivelser før release, kan der undgås kedelige overraskelser og fiaskoer. For med musikanalysen får man publikums dom allerede før release, og får påpeget, hvor der med fordel kan nå at rettes op. Ligeledes får man slået fast, hvilket nummer, der opnår mest positiv effekt som førstesingle.

Effektiv markedsføring. Den analyserapport, der genereres på baggrund af musiktesten, tegner en uddybende profil af et nummers (og kunstners) ideelle lyttermålgruppe. Derfor kan markedsføringen tilrettelægges på baggrund af konkrete og dokumenterede fakta, og hermed opnå langt stærkere effekt.
Ud over, at analyserapporten dokumenterer, hvor stort markedspotentialet er for et specifikt musiknummer, tegner målgruppeprofilen også et nuanceret billede af de smalle målgrupper. Fakta, der åbner op for mersalg af kunstnere, der ikke følger mainstream. Herudover har forlagene adgang til alle de markedsføringskanaler, der er beskrevet i de andre kategorier her på siden.

TV & Radio. VoxHot Music Test er et plugin, som hører under branchemonitoreringen CEM Music Intelligence. Her afdækkes blandt andet, hvilke radiostationer, danskerne lytter til hver uge og når disse data kobles sammen med VoxHot Music Test, kan man matche netop de TV- og radiostationer, et specifikt nummer matcher bedst. Hertil kan TV- og radiostationerne bruge VoxHot-data til at designe deres sendeflade, tilpasset efter forbrugerfakta.

Medier: På samme måde som for TV- og radiostationer matches mediernes læsere med de numre (kunstnere), målgruppen synes bedst om. Samtidig får journalister adgang til indholdet i analyserapporten, som rummer uddybende lytterevalueringer, der kan berige journalisternes artikler og indslag.

Nye navne og vinkler: Med VoxHot er det hurtigt, nemt og billigt at spotte nye interessante navne, nye vinkler og nye målgrupper, som ellers har ligget skjult for de ”vante briller”. VoxHot Music er samtidig en konstruktiv talentudviklingsplatform, hvor selskabet kan henvise til de dokumenterede VoxHot-fakta, som beskriver, hvad lytterne mener, kunstneren bør arbejde med, hvis kunstneren skal signes af selskabet.

Musikdesign

Kunstneres musik kan anvendes i langt flere sammenhænge end den udnyttes i dag. Der bruges masser af musik både til film, TV-produktion, dokumentarfilm, reklamefilm, teater og virksomheds- og produktpræsentationer. Men en stor del af dette marked går kunstnernes næse forbi, fordi det kan være svært for produceren at finde lige præcis den musik, der matcher den aktuelle produktion. Med VoxHot Music er det nu nemt og hurtigt at søge lige præcis den musik, lytterne bedst kan lide, og som passer til en bestemt anledning, en specifik følelse eller en bestemt målgruppe. Således udvider VoxHot Music forretningsgrundlaget for kunstnerne, fordi endnu en dør åbnes til deres musik. VoxHot Music involverer nemlig lytterne, som – når de har lyttet til et specifikt musiknummer – fortæller, hvad det enkelte stykke musik bedst passer til fx: Film, dokumentarfilm, reklamefilm, teater, virksomheds- eller produktpræsentationer. Eller om nummeret passer bedst til afslapning, arbejde, selskabsmiddag, fest, motion eller når man er på tur. Eller om den musik, de kan lide, vækker en følelse af afsky, angst, foragt, glæde, hengivenhed, irritation, jalousi, kærlighed, nysgerrighed, nærhed, skam, skyld, tristhed, vrede eller ømhed.

Musikeksport

Eksport af dansk musik kan lyde som noget af en udfordring. Hvem skal man kontakte, og hvor skal man starte? Med VoxHot Music gælder de samme principper overalt i verden. Hvad end du er musikselskab, booker eller kunstner, skal du blot gennemgå de 4 små steps, for at nå ud i hele verden:

 1. Upload din musik.
 2. Vælg det land, eller lande, musikken skal testes i.
 3. Start lyttertest.
 4. Fem dage efter, ser du resultatet og markedsanalysen.

VoxHot Music er bundet sammen via VoxHot’s API (automatiseringsprotokol) og det internationale panel SSI. Der er tale om det samme API, som gør det muligt at knappe VoxHot Music sammen med IT-systemer, streamingtjenester, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, m.fl. Der er således rigtig mange, og helt unikke, muligheder for dansk musik, ude i verden.

VoxHot Music går internationalt 1. januar 2020

Voxmeter i Danmark og vores afdeling i Vietnam, er i gang med at implementere alle de respektive sprog i verden, som omfatter både spørgeskemaer og VoxHot-siden. Kvalitetssikringen, er det mest tidskrævende. Indtil 1. januar 2020 afvikles der kun musiktest i Australien, England og USA.

VoxHot Music består af 3 elementer: 2 typer musiktests og 1 dynamisk hitliste kaldet ”VoxHot-listen”.

 1. Pro Test: Den professionelle test er repræsentativ og gennemføres i Voxmeters lytterpanel. Pro Testen gennemføres på 3-5 dage og prisen er 1.980 kr. eks moms, uanset hvor i verden.
 2. Free votes: Her kan kunstnere, agenter og musikselskaber bruge analysesystemet gratis til at evaluere musik i deres eget netværk.
 3. VoxHot-Listen: er en dynamisk hitliste, der viser, hvilken musik, der hitter bedst inden for forskellige lyttersegmenter.

Pro Test: er en repræsentativ lyttertest til kunstnere, der ønsker mere omtale, flere spillejobs og mere radiotid. Samtidigt er det et ideelt analyseværktøj for musikbranchen til at spotte nye interessante navne, nye vinkler og nye målgrupper, som tidligere lå skjult for de ”vante briller”. Pro Testen giver et retvisende billede af, i hvilken grad et stykke musik vurderes godt eller dårligt i forskellige lyttersegmenter, og hvorfor. Men hvad vil en repræsentativ lyttertest sige? En repræsentativ test er ikke farvet af en kunstners kendisgrad, likes, streamingtal, billetsalg eller promotionsbudget. Testen gennemføres nemlig af et uvildigt lytterpanel. For at sikre, at panelet er tilfældigt udvalgt, og alle har haft lige stor chance for at blive hørt, genereres der 93% mobilnumre og 7% stationære telefonnumre. På dette kontaktgrundlag rekrutteres Voxmeters lytterpanel via call centeret i Herning af uddannede researchere.

Free votes: er gratisudgaven af VoxHot Music Test. Her kan kunstnere, musikselskaber og medier andvende analyseværktøjet til at teste musik i deres eget netværk. Resultatet er derfor, modsat Pro Test, heller ikke repræsentativt. Så for, at man nemt kan se forskel på, hvilke musiknumre, der er testet i den professionelle og den gratis version, vises ”Pro Test” i blå og ”Free votes” i rød.
Bruger man gratisudgaven, Free Votes, har man adgang til VoxHots ”delefunktioner”, som gør det nemt at sende lyttertesten ud via fx Facebook, Twitter, Instagram, sms og e-mail. Og naturligvis er det nemt at styre helt præcist, hvem man ønsker at invitere til at deltage i musiktesten. Ligeledes sikrer systemet, at den samme lytter kun kan lytte og evaluere samme nummer én gang. Dette kontrolleres ved, at respondenten skal oplyse sin e-mail. Man kan også tillade, at besøgende på VoxHot-listen frit får lov at evaluere et nummer, hvilket sker direkte via VoxHot-listen i mappen under det respektive nummer.

VoxHot-Listen: er en dynamisk hitliste, der viser, hvilken musik, der hitter bedst inden for forskellige lyttersegmenter. Segmenteringen foretages via menuen ”Bedste rating” oppe i listens højre hjørne. Her filtreres hitlisten efter 8 hovedkategorier. Det helt centrale ved hitlisten er, at det er lytterne selv og deres evalueringer, som bestemmer hitlisteresultatet. Det enkelte nummers rating beregnes ud fra lytternes vurdering af 10 discipliner; 1) tekst, 2) vokal, 3) band, 4) lyd, 5) Unikness, 6) anbefaling, 7) radio, 8) koncert, 9) playliste og endelig 10) nummeret overordnet.

Datasikkerhed: Når man opretter sig på VoxHot Music, får man tildelt sit eget private og lukkede analyseværksted. Her uploader man sin musik, som altså gemmes i ens eget lukkede analysebibliotek, som er 100% databeskyttet. Det er den enkelte bruger, der bestemmer, hvornår og af hvem resultatet må ses. Man kan til hver en tid slette et nummer og en analyse igen. Systemet sikrer, at en testlytters invitation kun kan aktiveres én gang, og hermed kan et nummer kun høres og evalueres én gang af samme person. Voxmeter har en formaliseret aftale med KODA, således kunstnernes og musikselskabernes rettigheder beskyttes fuldt ud. Voxmeter A/S overholder GDPR og er medlem af den internationale organisation ESOMAR, som kræver overholdelse af et sæt strenge metodiske og etiske retningslinjer.


VoxHot Music er udviklet i tæt samarbejde med ”Dansk Live”, som er de danske spillesteder og festivalers interesseorganisation. Formålet med VoxHot Music er at involvere forbrugerne (lytterne og publikum) i beslutningsprocesserne, for hermed at reducere den risiko, der er forbundet med at entrere med nye eller mindre kendte kunstnere og smallere musik. Musiktesten er også udviklet i samarbejde med musikselskaber, som i højere grad ønsker at benytte lytterfeedback til succesoptimering.

Markedsmekanismer: Den musik, vi får lov at høre, er i høj grad bestemt af den enkelte kunstners kendisgrad, promotionsbudget, billetsalg og streamingtal. Musikbranchen adskiller sig fra de fleste andre brancher ved, at man ikke benytter sig af produkttest baseret på forbrugerevalueringer. I andre brancher bruger man produkttest til at finde ud af, hvilke målgrupper, der synes godt eller dårligt om et produkt. På dette vidensgrundlag kan produktet efterfølgende sendes ud til de rette forbrugere på markedet – også, når der er tale om små målgrupper. Resultatet er fx, at vi inden for fødevarer velsignes af en bred variation i udbuddet, som tilgodeser enhver smag. Men i musikbranchen er producenterne (kunstnerne) overladt til de få personer, der træffer beslutninger hos musikselskaber, agenter, medier, spillesteder og radiostationer. Og når man ikke har dokumentation via produkttest, vil beslutningstagerne i højere grad træffe de mest sikre valg. Desværre ofte på bekostning af nye kunstnere, nye vinkler og den smalle musik.

Årsagen til, at man ikke har brugt produkttest i musikbranchen, skyldes flere ting. For det første koster en musiktest, der afdækker de rette aspekter og er gennemført på et validt stikprøvegrundlag, mindst 25.000 kr. eksklusiv moms. For det andet hersker der modvilje blandt kunstnerne og producerne, som ikke ønsker deres kunst opfattet som et salgsprodukt viklet ind i markedsanalyse.

Løsning 1 – Udgiftsreducering: I 2017 gik Voxmeter i gang med at udvikle en professionel musiktest, hvor alle bekostelige arbejdsprocesser blev fuldautomatiseret. Dette skete via data intelligence-systemet, Catglobe, hvor en robot automatisk eksekverer alle de elementer, der indgår i en valid produkttest – lige fra produkt(musik)håndtering, datasikring, stikprøveudvælgelse, afspilning, spørgeskema, lytterevaluering, kvotestyring, statistikberegning, segmentering til rapportering. Resultatet er, at robotten har reduceret prisen til under en 1/10-del.

Løsning 2 – Kunstnerindvending: VoxHot Music nærmer sig de første 1.000 musiktest, og vi kan se, at kunstnerne i stigende grad tager analyseværktøjet til sig i takt med, at de opdager, at det er et professionelt hjælpeværktøj, som skaber transparens mellem deres musik og lytterne, hvormed musikbranchens beslutningstagere nu kan åbne mere op for nye kunstnere, nye musikvinkler og smallere musik. Derfor er der også flere og flere producere, der indser, at de ikke bliver kigget over skuldrene, men får lytterfeedback, der hjælper producerne til at indfange publikum i producerens kunstneriske udtryksdesign.

Den transparens, som musiktestene skaber, betyder altså, at kunstnernes musik kan matches med de rette lyttermålgrupper, også den smalle musik. Alt sammen, fordi uvisheden fjernes.

VoxHot Music hjælper med at skabe ekstra opmærksomhed om en kunstners musik via de sociale medier. Når et nummer testes i VoxHot Music, boostes kendskabet af musikken via VoxHots ”delefunktioner” ud på fx Facebook og Twitter. Her kan man dele kunstnerens placering på VoxHot-listen eller dele den tilhørende analyserapport. Hermed kan en kunstners markedspotentiale dokumenteres og mangfoldiggøres lynhurtigt. Den professionelle udgave, ”Pro Test”, giver et repræsentativt indblik i, hvilken målgruppe, det er, der synes godt om nummeret. Denne målgruppebeskrivelse bruges til at konfigurere den digitale markedsføring, så man i højere grad rammer lige præcis dem, der tænder mest på lige netop den musik. Hermed aktiverer man effektivt den flokmentalitet, der drives af, at den rette målgruppes omgangskreds deler og liker det aktuelle nummer.

Til de avancerede brugere stiller VoxHot et API til rådighed, der kobler systemet med IT-systemer, streamingtjenester, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, m.fl. Hermed kan markedsføringen boostes endnu mere effektivt.


Ansatte i mediebranchen har gratis adgang til de udvidede musikanalyser i VoxHot Music. Musikanalyserne indeholder detaljerede baggrundsinformationer om, hvilke lyttersegmenter, der synes godt eller dårligt om en kunstners musik, og hvorfor.

Match sendeflade og stof med målgruppen
VoxHot Music udgør et nyttigt bidrag til at designe en sendeflade eller et medies kulturstof, så udbuddet falder godt i hak med den ønskede målgruppes musiksmag. Analyserne tilgås via en brugervenlig database kaldet VoxHot-listen, som er en dynamisk hitliste. Det vil sige en hitliste, der kan trækkes efter de ønskede forbrugergrupper. Det sker via menuen ”Bedste rating”, hvor musikken segmenteres efter 8 hovedkategorier. Dette betyder i praksis, at man for eksempel kan trække en hitliste blandt fans af en specifik musikgenre. Eller en hitliste blandt forbrugere, der hører musik inden for et bestemt tidsinterval i døgnet. Eller hvilken musik, der hitter i forskellige aldersgrupper, eller som gør sig bedst i Aalborg, Nordsjælland eller et tredje sted. Hitlisten kan også filtreres efter temaer, anledninger og følelser. Eller forskellige discipliner, så som bedste tekst, vokal, band og lyd. Eller den musik forbrugerne finder mest egnet til radio, koncert, playlister, anbefalingsværdig eller unik.

Test musik blandt læsere og lyttere
Medierne har gratis adgang til at bruge VoxHot Music til at teste musik blandt sine læsere og lyttere. Der er to typer musikanalyser – den professionelle, ”Pro Test”, hvor resultaterne er baseret på Voxmeters repræsentative lytterpanel. Resultater, der er gennemført via Pro Testen, vises på VoxHot-listen i farven blå.
I gratisudgaven, hvor medierne gratis kan teste musik blandt sine læsere eller lyttere, er stikprøven ikke repræsentativ, og for at kunne se forskel, vises disse resultater på VoxHot-listen i farven rød.

Segmentering: Musiktestsystemet, VoxHot Music, er et plugin, som indgår i et større monitoreringssystem kaldet CEM Music Intelligence, der monitorerer alt om danskernes musikvaner, musikforbrug og musikpræferencer. En totalmonitorering af hele musikmarkedet, som atter hører ind under CEM Danskerne, der afdækker alle generelle forhold om danskerne. Blandt andet danskernes forbrug og vaner inden for TV, radio og medier, som udgør en lille flig i CEM Danskerne. Alle disse data kan så kobles sammen på kryds og tværs. For eksempel til at tegne detaljerede målgruppebeskrivelser og prognoser, som forudsiger trends og markedsudvikling inden for festivaler, spillesteder, kunstnere, musikgenrer, de unge, livsstilssegmenter, mv.

VoxHot-Listen kan nemt implementeres på dit medies hjemmeside. Hermed opnår dit medie flere fordele: 1) I får et underholdende supplement i jeres medie, hvor I giver jeres brugere medindflydelse. 1) I kan også selv lade jeres brugere bedømme musiknumre. 2) I bidrager til større transparens i musikmarkedet, så forbrugerne, herunder jeres egne brugere, får medindflydelse på, hvilken musik vi får lov at høre. 4) I bidrager til, at nye kunstnere får nemt ved at få deres musik frem, hvis altså lytterne synes, de er gode nok. 5) Desto mere musiktesten benyttes, desto klogere bliver vi på, hvem der synes om den smalle musik. Hermed opbygges et data- og forretningsgrundlag, så der kan skabes mere af dén.

VoxHot Music er udviklet i tæt samarbejde med Dansk Live, medlemsorganisationen for de danske spillesteder og festivaler. Medlemmer af Dansk Live har gratis adgang til alt i VoxHot-databasen. Her er det nemt og hurtigt at finde netop de kunstnere, som matcher et specifikt spillested eller en festivals publikum. Således kan VoxHot Music eliminere meget af den utryghed, der ofte opstår, når man som arrangør skal bruge tid på at træffe et valg mellem det sikre, eller tage chancen, og signe en ny kunstner, der lyder spændende. Som musikarrangør er der en verden til forskel på at være i besiddelse af repræsentative valide forbrugerfakta, eller nøjes med data for en kunstners seneste streaming- og salgstal, og måske forstyrres af en kunstners kendisgrad og promotionsbudget. De data, der tilvejebringes i VoxHot Music, er baseret på publikums evalueringer. Ikke en publikumsafstemning via Facebook, men en repræsentativ stikprøve, sammensat professionelt af analyseinstituttet Voxmeter.

Most Wanted Artist: Den del af befolkningen, som hører livemusik, fortæller løbende, hvilke danske kunstnere de helst vil høre. Det sker via 3.000 repræsentative interview hvert kvartal. Det bliver til en liste på mere end 800 aktive kunstnere. Alle disse interview udgør datagrundlaget i et særskilt bookingmodul, hvor spillestedets eller festivalens booker kan sammensætte det ideelle musikprogram. Bookingmodulet er integreret med VoxHot Music, så når en kunstner har testet 5 af sine numre, kan der køres en repertoirerapport, hvorpå kunstneren vises i bookingmodulet, der hører ind under det fulde analysesystem til musikindustrien kaldet CEM Music Intelligence.
Indsamlingsmetodikken er delt op i 3 sektioner. I første sektion kortlægges, hvilke tre kunstnere respondenterne helst vil høre. I anden sektion vises de 100 mest kendte kunstnere, hvor respondenten udpeger de kunstnere, man godt vil høre. I sidste sektion noterer respondenten de kunstnere, der ikke optræder blandt de 100 mest kendte. Dette sker ved, at respondenten noterer den eller de kunstnere, de godt vil høre live, i et dertilhørende tekstfelt(er). Så snart respondenten har skrevet de første 3 bogstaver, vises de kunstnere med denne bogstavkombination, og hermed hjælpes respondenten på vej. Hvis en kunstner, som respondenten noterer, ikke kan identificeres af systemet, anerkendes kunstneren, så snart samme kunstner er nævnt 3 gange af forskellige respondenter. Hermed hjælper systemet også med at scanne det danske marked for eksisterende danske kunstnere.

Musikagenter
Musikagenter hjælper kunstnerne med at blive markedsført og promoveret. Målet er at få kunstneren omtalt i medierne, spillet i radioen og hyret af spillestederne. Alt dette får musikagenterne masser af hjælp til, når man benytter VoxHot Music. Kombinationen af VoxHot Music og Most Wanted Artist er der adgang til et forbrugerdrevet repræsentativt beslutningsgrundlag, til at se hvilket musikprogram, der matcher publikums smag, på et givent spillested eller en specifik festival. Hermed er der tilvejebragt fakta der kan dæmme op for en skævvridning i priserne for de forskellige kunstnere. For desto flere kunstnere, en booker har med en høj kendisgrad og historisk højt streaming- og billetsalg, desto højere prisskilt kan bookeren sætte på kunstneren, og desto større udbytte opnår bookeren, og derfor tildeles de største kunstnere også de største markedsføringsbudgetter. Denne cyklus betyder, at 10% af kunstnerne får ca. 70% af det samlede danske livebudget, mens de resterende kunstnere (90%) kæmper om de sidste 30%. Årsagen til denne skævvridning skyldes naturligvis, at musikindkøberne vil undgå, at den forkerte beslutning får alvorlige konsekvenser, både økonomisk og imagemæssigt. Derfor træffer man ofte de mere sikre valg.

Publikumssegmentering: Voxmeter leverer detaljerede segmenteringsrapporter til koncert- og spillesteder samt festivaler. Segmenteringsrapporterne tegner en detaljeret profil af de ideelle målgrupper, som kobles med bookingmodulet. Dermed kan både markedsføringen og musikprogrammet optimeres, så der indløses flere solgte billetter til det mest købestærke publikum.

VoxHot Music forbedrer forretningsgrundlaget for Musikselskaber på flere planer.

Succesoptimering: Ved at teste sine udgivelser før release, kan der undgås kedelige overraskelser og fiaskoer. For med musikanalysen får man publikums dom allerede før release, og får påpeget, hvor der med fordel kan nå at rettes op. Ligeledes får man slået fast, hvilket nummer, der opnår mest positiv effekt som førstesingle.

Effektiv markedsføring. Den analyserapport, der genereres på baggrund af musiktesten, tegner en uddybende profil af et nummers (og kunstners) ideelle lyttermålgruppe. Derfor kan markedsføringen tilrettelægges på baggrund af konkrete og dokumenterede fakta, og hermed opnå langt stærkere effekt. Ud over, at analyserapporten dokumenterer, hvor stort markedspotentialet er for et specifikt musiknummer, tegner målgruppeprofilen også et nuanceret billede af de smalle målgrupper. Fakta, der åbner op for mersalg af kunstnere, der ikke følger mainstream. Herudover har forlagene adgang til alle de markedsføringskanaler, der er beskrevet i de andre kategorier her på siden.

TV & Radio. VoxHot Music Test er et plugin, som hører under branchemonitoreringen CEM Music Intelligence. Her afdækkes blandt andet, hvilke radiostationer, danskerne lytter til hver uge og når disse data kobles sammen med VoxHot Music Test, kan man matche netop de TV- og radiostationer, et specifikt nummer matcher bedst. Hertil kan TV- og radiostationerne bruge VoxHot-data til at designe deres sendeflade, tilpasset efter forbrugerfakta.

Medier: På samme måde som for TV- og radiostationer matches mediernes læsere med de numre (kunstnere), målgruppen synes bedst om. Samtidig får journalister adgang til indholdet i analyserapporten, som rummer uddybende lytterevalueringer, der kan berige journalisternes artikler og indslag.

Nye navne og vinkler: Med VoxHot er det hurtigt, nemt og billigt at spotte nye interessante navne, nye vinkler og nye målgrupper, som ellers har ligget skjult for de ”vante briller”. VoxHot Music er samtidig en konstruktiv talentudviklingsplatform, hvor selskabet kan henvise til de dokumenterede VoxHot-fakta, som beskriver, hvad lytterne mener, kunstneren bør arbejde med, hvis kunstneren skal signes af selskabet.

Kunstneres musik kan anvendes i langt flere sammenhænge end den udnyttes i dag. Der bruges masser af musik både til film, TV-produktion, dokumentarfilm, reklamefilm, teater og virksomheds- og produktpræsentationer. Men en stor del af dette marked går kunstnernes næse forbi, fordi det kan være svært for produceren at finde lige præcis den musik, der matcher den aktuelle produktion. Med VoxHot Music er det nu nemt og hurtigt at søge lige præcis den musik, lytterne bedst kan lide, og som passer til en bestemt anledning, en specifik følelse eller en bestemt målgruppe. Således udvider VoxHot Music forretningsgrundlaget for kunstnerne, fordi endnu en dør åbnes til deres musik. VoxHot Music involverer nemlig lytterne, som – når de har lyttet til et specifikt musiknummer – fortæller, hvad det enkelte stykke musik bedst passer til fx: Film, dokumentarfilm, reklamefilm, teater, virksomheds- eller produktpræsentationer. Eller om nummeret passer bedst til afslapning, arbejde, selskabsmiddag, fest, motion eller når man er på tur. Eller om den musik, de kan lide, vækker en følelse af afsky, angst, foragt, glæde, hengivenhed, irritation, jalousi, kærlighed, nysgerrighed, nærhed, skam, skyld, tristhed, vrede eller ømhed.

Eksport af dansk musik kan lyde som noget af en udfordring. Hvem skal man kontakte, og hvor skal man starte? Med VoxHot Music gælder de samme principper overalt i verden. Hvad end du er musikselskab, booker eller kunstner, skal du blot gennemgå de 4 små steps, for at nå ud i hele verden:

 1. Upload din musik.
 2. Vælg det land, eller lande, musikken skal testes i.
 3. Start lyttertest.
 4. Fem dage efter, ser du resultatet og markedsanalysen.

VoxHot Music er bundet sammen via VoxHot’s API (automatiseringsprotokol) og det internationale panel SSI. Der er tale om det samme API, som gør det muligt at knappe VoxHot Music sammen med IT-systemer, streamingtjenester, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, m.fl. Der er således rigtig mange, og helt unikke, muligheder for dansk musik, ude i verden.

VoxHot Music går internationalt 1. januar 2020
Voxmeter i Danmark og vores afdeling i Vietnam, er i gang med at implementere alle de respektive sprog i verden, som omfatter både spørgeskemaer og VoxHot-siden. Kvalitetssikringen, er det mest tidskrævende. Indtil 1. januar 2020 afvikles der kun musiktest i Australien, England og USA.


Læs mere

Klaptrae