Voxmeter

Medlemsundersøgelser giver overraskende viden om medlemmer og støtter

 
Røde Kors fik sig nogle overraskelser, da de i forsommeren fik gennemført en undersøgelse blandt organisationens medlemmer.

Forud for undersøgelsen havde Røde Kors nogle forventninger om, hvad målgruppen forventede af medlemsbladet, og hvordan medlemmerne agerede, men da Voxmeter gennemførte en analyse blandt Røde Kors-medlemmerne, viste det sig ikke at holde stik.

”Undersøgelsen har været overraskende, for man tror, at det man laver i f.eks. et medlemsblad passer godt til det, modtagerne ønsker. Det holder ikke altid vand, når målgruppen har forandret sig og deres præferencer ændrer sig” siger Rie Duun, Seniorkonsulent hos Røde Kors.

Kvaliteten er altafgørende, når der træffes strategiske beslutninger

Medlemsundersøgelsen blev gennemført via telefoninterview, da det var væsentligt for Røde Kors, at analysen var baseret på et repræsentativt udsnit af bladets læsere. En webbaseret undersøgelse risikerede at skævvride billedet, da man ikke var i besiddelse af e-mailadresser på alle læsere.

Da Røde Kors har truffet langsigtede beslutninger på baggrund af analysen, er det altafgørende, at resultaterne er valide.

”Undersøgelsen af vores medlemsblad har været afgørende, da den giver os et kvalificeret grundlagt at træffe beslutninger på. Vi skal have så godt et grundlag som muligt ift. hvad hvilke kommunikationsindsatser, vi vil investere i”, fortæller Rie Dunn.

Ældre Sagen: Bliver klogere på medlemmer og ikke‑medlemmer

Også Ældre Sagen har haft stor glæde af medlemsundersøgelser. Her bruger man i højere grad undersøgelserne til at blive klogere på medlemmerne generelt.

I 2014 og 2016 har Voxmeter gennemført telefoniske interview med et repræsentativt udvalg af medlemmer og ikke-medlemmer af Ældre Sagen.

”Undersøgelserne har givet os et solidt og ajourført kendskab til medlemmer og ikke-medlemmer. Vi har f.eks. fået viden om deres kenskab til og vurdering af Ældre Sagens nuværende arbejde og deres ønsker og holdninger til fremtidige indsatser. Undersøgelserne har givet hele organisationen en værdifuld viden, og de har dermed udgjort en vigtig referenceramme og målepunkt i forhold til at udvikle og eventuelt justere eller omstille initiativer”, siger Jette Audun-Olsen, Chefkonsulent i Ældre Sagen.

Vil du høre mere om medlemsundersøgelser og hvordan Voxmeter kan hjælpe i forhold til lige præcis jeres problemstillinger?
Få et uforpligtende møde eller en snak over telefonen.
Klik her, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
 

 

Katrine Wind
Projektleder
Kontakt mig på mail
Eller tlf. 25 94 25 12
 

Katrine Wind