Miljø- og klimaindsatsen står øverst

Klimabekymringer afspejles i valg af NGO

Voxmeter har spurgt danskerne om, hvilke områder, de helst vil støtte, og én tendens er meget signifikant og tydelig: danskerne opfatter i stigende grad miljø & klima som det vigtigste indsatsområde, når man sammenligner med tallene fra samme periode sidste år.

Uanset hvilken NGO, man støtter, viser udviklingen helt tydeligt, at miljø & klima står øverst på agendaen hos flere og flere danskere.

Men også i Voxmeters målinger for Ritzaus, hvor vi spørger danskerne om, hvilke emner politikerne bør prioritere højest, ligger klimaet klart øverst. Her pegede knap hver fjerde vælger i starten af året på klima som det vigtigste område, mens det i dag er over halvdelen.

Også når man kigger på støtterne blandt de fem store humanitære organisationer, er tendensen signifikant. Hvor det på samme tid sidste år var 10,5% af Amnesty Internationals støtter, der anså miljø og klima som det vigtigste indsatsområde, er det i dag 15,9%. For Unicefs vedkommende er udviklingen 13,8% mod 9,2% sidste år. Hos de tre øvrige store humanitære organisationer – Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Læger uden Grænser – er stigningerne lige så markante.

Også blandt støtterne af de organisationer, der primært har danskere og/eller danske udsatte som deres fokus- og kerneområde, anses indsatsen for miljø & klima i stigende grad som den vigtigste. Således er det nu 11,2% af støtterne hos Kirkens Korshær, der sætter miljø og klima øverst på prioriteringslisten (sammenholdt med 7,8% samme tid sidste år). Blandt Mødrehjælpens støtter er det endnu mere tydeligt med 14,3% versus 9,3% sidste år.

Tendensen er således ret entydig – miljø & klima anses som det vigtigste indsatsområde af et større antal danskere; uagtet om man i øvrigt støtter de store humanitære organisationer, organisationer med fokus rettet mod udsatte danskere eller patientforeninger.

Således er det i dag 12,1% af alle støtterne mod 8,1% samme tid sidste år, som betragter miljø- og klimaområdet som det allervigtigste.

Miljø- og klimaindsatsen står øverst

Sammenligningsperiode: september 2018 til september 2019. Stikprøve: 5.807 interview, nationalt repræsentativt 16 år+.


Hver dag beretter danskerne om deres relation til de danske NGO-organisationer. En løbende totalmonitorering, udført af danskerne selv, via repræsentative stikprøver vi kan have tillid til. Det sker via Voxmeters panelmedlemmer, der tæller mere end 100.000. Panelmedlemmerne beretter samtidigt om deres politiske ståsted, holdninger, økonomi, kommune, forbrug, transportvaner, eller kort sagt – alt, hvad der er væsentligt for borgerne i Danmark. Voxmeter kortlægger også danskernes medievaner, både på de klassiske og sociale medier. I samme ombæring afdækker Voxmeter NGO-organisationernes image, synlighed, og i hvilken grad NGO’ernes kommunikationen virker positiv eller negativ. Voxmeter hjælper således NGO’erne med at segmentere deres ideelle målgrupper, så de får viden om, hvor de skal kommunikere i medielandskabet, og hvilke argumenter, de rette interessenter er modne til at høre hvad hvornår. På grund af Voxmeters teknologi, Catglobe, er der rig mulighed for at få effektiv hjælp til at få kortlagt alle relevante berøringsområder, støtterne har med den enkelte organisation, samt øvrige point of failures. Hermed er det muligt at få identificeret – helt præcist – hvordan man bedst opnår forbedringer; uanset om det gælder kommunikation, fundraising, medlemsservice eller produkt og indsatsudvikling.


Kontakt mig, hvis du vil vide mere

Artur Kolodny
Artur Kolodny
Senior forretningskonsulent
alk@voxmeter.dk
Tlf: +45 40 80 70 52Læs mere

Sjællænderne: Politikerne har skabt fattigdommen