Møbler
 

Møbler

Vi leverer analyser til møbelbranchen

Voxmeter har i en årrække leveret analyser til møbelbranchen. Vi har derfor stor erfaring med de problemstillinger og analysebehov, der relaterer sig til salg af møbler og boligudstyr. Vi leverer både enkeltstående analyser og faste analyseløsninger til møbelbranchen – som alle på forskellig vis giver dig værdifuldt indblik i markedet og dine kunder.

CEM Economy – forudse køberne af møbler og boligudstyr

Med CEM Economy får du hvert kvartal kortlagt danskernes adfærd og planer i relation til køb af møbler. Voxmeter gennemfører 260.000 interview spredt ud over et år. Mængden af interview betyder, at der kan udarbejdes omfattende segmenteringsstudier. Således kan du afgrænse relevante målgrupper og se, hvilke demografiske, økonomiske eller livsstilsbaserede karakteristika, der kendetegner netop dit segment. Data rapporteres i kvartalsvise rapporter samt på en online portal, så du altid kan tilgå resultaterne og gå i dybden med analyserne.

Læs mere om CEM Economy her.

CEM Monitor – sammenlign din performance med andre møbelforhandlere

Med Møbel Monitor får du et værdifuldt indblik i, hvordan forhandlerne af møbler performer, og hvordan du kan forøge dit salg. Undersøgelsen gennemføres hvert kvartal og afdækker blandt andet, hvor mange der har besøgt, indhentet tilbud fra og købt produkter ved de enkelte forhandlere. Du kan se udviklingen over tid, og du får svar på, hvem der har besøgt jer og andre forhandlere – og ikke mindst hvilke forhandlere disse kunder har besøgt. Dernæst kan I se forhandlernes evne til at fastholde kunderne, forstået som graden af besøg og tilbud, der omsættes til salg.

Læs mere om dine muligheder med en Monitor-analyse her.

CEM Intelligence – den ultimative markedsindsigt

CEM Intelligence er det ultimative ledelsesværktøj til øget forståelse af møbelmarkedet blandt alle ledere i din virksomhed. Gennem systematisk og intelligent nærkontakt med danskerne og jeres kunder får I et unikt indblik i mulighederne for forretnings- og kommunikationsudvikling samt konkret viden om, hvordan I kan differentiere jer fra jeres konkurrenter.

Læs mere om CEM Intelligence her.

Du er velkommen til at ringe til os for at få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed bedst muligt.

Anna M. Christensen
Anna M.
Christensen