Næsten hver tredje dansker savner fællesskaber


Næsten hver tredje dansker savner fællesskaber

Næsten en tredjedel af danskerne savner sociale fællesskaber i hverdagen. Det viser en ny meningsmåling, som Røde Kors har fået foretaget. Der er behov for, at politikerne afsætter 1 ”fællesskabsmilliard”, mener Røde Kors, der nu lancerer 29 konkrete politiske forslag.

 
Stadig flere danskere føler sig isolerede og ensomme, og nu viser en ny måling, at næsten en tredjedel mangler noget helt afgørende i deres hverdag. Hele 31,1 procent af danskerne svarer, at de savner fællesskaber i deres hverdag i en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Røde Kors.

Det er en alarmerende høj andel, mener Røde Kors’ generalsekretær Anders Ladekarl.

”Det er allerede dokumenteret, at ensomheden og isolationen er et stigende problem, og nu viser den her meningsmåling, at endnu flere mennesker står lige på kanten af fællesskabet. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved som samfund, for konsekvenserne ved at lade være er for store,”

siger han.

”Vi foreslår, at man sætter ind med en langt mere målrettet indsats, end man gør i dag.”

Netop derfor lancerer Røde Kors i dag et udspil med syv visioner og ikke mindre end 29 konkrete forslag, som både politikere, organisationer og kommuner kan gå i gang med at implementere med det samme.

Udspillet indeholder forslag om en national strategi for bekæmpelse af ensomhed. Det rummer forslag om, at alle børn skal have mulighed for at gå til en fritidsinteresse. Og det anbefaler, at både unge med psykiske problemer og voldsramte kvinder kan få gratis psykologhjælp. Blandt meget andet.

Målingen fra Voxmeter viser at langt hovedparten af danskerne gerne vil være med til at skabe nye fællesskaber. Størstedelen tror på, at gode fællesskaber kan bekæmpe ensomhed, psykisk mistrivsel og bryde den negative sociale arv, og faktisk opfatter danskerne ifølge målingen fællesskaber som en vigtigere samfundsudfordring end for eksempel udfordringen at få en fælles kultur.

Det vil være en overordentlig god investering at afsætte en ”fælleskabsmilliard” til at lette adgangen til fællesskaber for udsatte, påpeger Anders Ladekarl. Alene ensomhed koster hvert år det danske sundhedsvæsen 2,2 milliarder kroner og 7,8 milliarder i tabt produktion, viser tal fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Men indsatsen handler ikke kun om at samfundet kan spare penge.

Fakta:

Voxmeters måling af fællesskaber:

– 31,5 procent af danskerne savner fællesskaber i deres hverdag.

– 67,7 procent af danskerne vil gerne hjælpe med at skabe sociale fællesskaber for andre.

– Som løsning på en samfundsudfordring er det vigtigere for danskerne (81 %), at vi skaber fællesskaber end at vi skaber fælles kultur (72,3 %).

– 94, 4 procent af danskerne mener, at fællesskaber kan forebygge og bekæmpe ensomhed.

– 85,2 procent af danskerne mener, at sociale fællesskaber kan være med til at bryde den negative sociale arv.

– 88,3 procent af danskerne mener, at sociale fællesskaber kan være med til at mindske risikoen for psykisk mistrivsel.

Note: Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske omnibus. Undersøgelsen er repræsentativ for hele den danske befolkning.


Røde Kors / Ritzau 10.01.19
Læs hele artiklen på via.ritzau.dk


Læs mere

To pensionister