NGO markedsanalyse
 

NGO markedsanalyse

Analyse af danske NGO’er:
Få flere støtter og øg din kendskabsgrad

Hvordan får din organisation flere støtter?

CEM NGO Intelligence er et analyse- og ledelsesværktøj, som bringer din organisation i nærkontakt med jeres støtter, potentielle støtter og danskerne. Med CEM NGO Intelligence får I værdifuld viden om, hvordan I kan fastholde og tiltrække flere støtter samt differentiere jer fra andre NGO’er.
I får således indblik i danskernes adfærd, behov og planer inden for en lang række områder såsom fundraising, kommunikation, loyalitet,
indsatsområder og image.

I får opdateret viden om, hvordan danskerne oplever jeres organisation og øvrige NGO’er – hver uge. Herved kan I lettere positionere jer, fordi I får sammenhængende indsigt i, hvordan I mest effektivt kan tiltrække og stimulere netop den del af befolkningen, som ønsker at bakke op om jeres organisations mission – samt hvordan I fastholder de eksisterende støtter.
NGO’erne er gået sammen om at indsamle markedsviden, kortlagt på baggrund af NGO’ernes analysebehov. Det giver jer mulighed for unik indsigt, yderst omkostningseffektivt. Derfor er CEM NGO Intelligence det optimale beslutningsgrundlag i jeres organisations- og kommunikationsudvikling.

» Læs mere om indholdet her

Indhold

Fundraising

Markedsandel
Vil støtte inden for 3 mdr.
Vil støtte inden for 12 mdr.
Tiltrækningsevne
Bevæggrunde (9 emner)
Støttebeløb (i kroner og kategorier)
Støttesluger
Støtteform – Anvendt
(12 emner)
Støtteform – Fremtidig
(12 emner)

Kommunikation

Top of Mind (Kendskab)
Top 3 – Uhjulpet kendskab
Uhjulpet Kendskab (total)
Hjulpet kendskab
Reklameerindring

Kanaler:
– Aviser
– Dørindsamling
– Gadeindsamling
– Internettet
– Magasiner/Ugeblade
– Nyheder i radioen
– Nyheder på TV
– Radio-spot
– SMS
– Tv-reklamer
– Udendørsreklamer
– Via e-mail
– Andet

Indsatsområde

(Vigtighed og Relation)
Akut katastrofehjælp
Dyrevelfærd
Flygtninge
Fokus på hjælpearbejde i DK
Hjælp i krig (ofre)
Menneskerettigheder
Miljø & klima
Naturbevarelse
Religion/Kirke
Sygdomsbekæmpelse
Sult-/fattigdomsbekæmpelse
Ulandshjælp
Udsatte befolkningsgrupper
Ældres vilkår

Loyalitet

Ambassadørscore NPS
Fastholdelsesevne
Støtter mistes
Årsag til frafald
Kontaktfrekvens
Loyalitetsscore
Årsag til støtte
Word of Mouth
Negativ oplevelse
Klager fra støtter
Positiv oplevelse
Ros fra støtter
Ønsker – Kontaktform (7 emner)
Evaluering (på 6 parametre)

Image

Minus-Score
Akkumuleret – Image
Etik
Handlekraft
Indsats
Relevans
Støttekroneforvaltning
Troværdighed

Segmentering

Aktuel støttegruppe
Gruppe inden for rækkevidde
Gruppe uden for rækkevidde

Demografi

Køn
Alder
Geografi/Region/Kommune
Urbanisering
Civilstatus
Personer i husstanden
Boligtype
Boligejerforhold
Uddannelse
Indkomst (Personlig)
Indkomst (Husstand)
Rådighedsbeløb
Politik
Bekymringer
Livsstilstype

Fordele ved CEM NGO Intelligence:

Strategi, PR, markedsføring og fundraising – få et effektivt indblik i dine udviklingsmuligheder.
Følg effekten af jeres tiltag i realtid
60 kontaktpunkter – få indblik i hvor danskerne møder din organisation
Forecast af fremtidige donationer og identifikation af udviklingsmuligheder, der kan øge støttebidragene.
Medlemspleje og engagement – forbedring blandt støtter via løbende ris og ros (kvalitativt og kvantitativt).
Følg befolkningens oplevelse med – og evaluering af -organisationens indsatsperformance, synlighed, image, troværdighed og omdømme.
Benchmarking af organisationen målt på 60 parametre sammenholdt med øvrige organisationer.
Få analyseomkostninger – fleksibel og prisfornuftig adgang til ad hoc analyser f.eks. tracking/evaluering af indsamlinger eller kampagnetests.

Fast samarbejde

Flere NGO’er vælger at indgå fast samarbejde, hvor Voxmeter reelt fungerer som organisationens interne analyseafdeling eller et supplement hertil. Her kan Voxmeter kontaktes 24/7 og leverer præcis de rapporter, der er behov for – og yder løbende svar på aktuelle spørgsmål om markedet, støtterne og konkurrenterne. I et fast samarbejde er der fri adgang til de faste rapporter – men yderligere skræddersyes rapporterne efter den måde, den konkrete organisation ønsker.

• En printbar rapport minimum hvert kvartal
• Månedlige KPI-rapporter med udviklinger i nøgletal for din organisation.
• Fire analysemøder/præsentationer, hvor Voxmeter finder de vigtigste ting frem. På analysemøderne oplæres organisationens medarbejdere i at udnytte rapporterne og analysesystemet synkront med, at viden præsenteres.
• Fuld adgang til data på CEM NGO-portalen for et antal navngivne personer hos din organisation, som uddannes af Voxmeter i korrekt brug af portalen efter behov.
• Ret til at bestille spørgsmål på Voxmeters ugentlige telefoniske omnibusundersøgelse med 25 % rabat.
• Omkostningslet adgang til egne ekstraspørgsmål på trackingerne eller andre ad hoc-analyser.

Landsindsamlingsanalyse

Nu kan du løbende få information om, hvordan kendskabet er til din organisations landsindsamling samt hvem der kunne overveje at være frivillig indsamler. Organisationer kombinerer oftest med kampagnetests for at finde det helt rigtige budskab til indsamlingen. Flere og flere organisationer afholder landsindsamlinger, så kontakt Voxmeter, hvis du vil have at vide, hvordan jeres landsindsamling klarere sig.

Voxmeter donerer til organisationer

I 2016 donerede Voxmeter 1,2 mio. kr. til danske organisationer.

Om baggrunden for CEM NGO Intelligence

Voxmeter gennemfører hvert år 120.000 nationalt repræsentative interview med danskere 18 år+, ligeligt fordelt henover året 52 uger.
Analyser er en vigtig del af at monitorere og dokumentere, hvordan en organisation klarer sig, hvis organisationen anser det som vigtigt med en forankring i beholdningen. Voxmeters gik sammen med adskillige NGO’er om at finde alle typer undersøgelser på NGO-området og samle dem i ét system. Derved bliver prisen pr. NGO væsentligt lavere i stedet for at lave en lang række ad hoc-undersøgelser.
Voxmeter har mange års erfaring med at levere analyser og Customer Experience Management (CEM) til NGO’er og hjælpeorganisationer. Derfor leverer vi CEM-løsningen, CEM NGO Intelligence, der håndterer alle en NGO’s analysebehov.

Vil du vide mere?

Vil du høre om mulighederne for at optimere din organisations brug af analyser og blive i stand til at lægge en vidensdrevet fundraising- og kommunikationsstrategi?
Kontakt Katrine Wind (kw@voxmeter.dk, tlf: 25942512) for en uforpligtende snak om, hvordan Voxmeter kan bidrage til at skabe værdi for organisationen.
Udover CEM NGO Intelligence laver vi også hyppigt ad hoc-undersøgelser så som støtters tilfredshed, landsindsamlingsanalyser, medarbejderundersøgelser samt kampagnetests.

Katrine Wind
Katrine
Wind