Nordea og Danske Bank taber kunder

 

Nordea har tabt knap 34.000 kunder i 2017, hvilket svarer til indbyggertallet i Hillerød kommune. Danske Bank tabte ca. 17.000 kunder. Udover Arbejdernes Landsbank og Jyske Bank, er det de små og mellemstore banker, der vinder flest nye kunder.Bedste bank

Stikprøve: 104.000 telefon- + 50.334 web-interview, i alt 154.334 interview, nationalt repræsentativt 18 år+. Den maksimale statistiske usikkerhed er +/- 0,22 %.

Voxmeters måling medtager udelukkende kunder, der falder i kategorien ”Primær bank”, hvilket vil sige den bank, kunderne vurderer, at man har størsteparten af sit økonomiske engagement. Bankens øvrige kunder falder i kategorien ”Sekundær bank” og medtælles ikke i herværende beregning. Årsagen til denne sondring er, at CEM Intelligence både hjælper bankerne med at vinde spritnye kunder, men også med at øge kundeloyaliteten og hermed samhandlen, f.eks. konvertere de sekundære kunder til primære bankkunder.

10 års jubilæum med bankmålinger

CEM Bank Intelligence er Danmarks mest omfattende bankundersøgelse. Alle bankkunder i undersøgelsen er tilfældigt udvalgt af Voxmeter og inviteret via telefon. Alle kunder har afgivet sin mening anonymt.
Således adskiller undersøgelsen sig fra undersøgelser, hvor kundekontakter leveres af bankerne selv, eller hvor banken selv sender undersøgelser ud til kunderne. I 2017 udvidede Voxmeter antallet af interview fra 146.000 til 224.000 pr. år. Udvidelsen betyder, at Voxmeter kan levere endnu flere typer undersøgelser fra dag til dag.

Kontakt Voxmeter og hør mere.

Du er velkommen til at kontakte

 

Christian Stjer
Adm. Direktør
cs@voxmeter.dk
26 83 82 82

Christian Stjer