Ny undersøgelse: Her er hvidvaskskandalens vindere og tabere


Ny undersøgelse: Her er hvidvaskskandalens vindere og tabere

Danske Bank skal bruge tid på at rejse sig fra hvidvaskskandalen


Danske Bank og Nordea taber en masse kunder, mens især Arbejdernes Landsbank og lokalbankerne hiver nye kunder om bord. Hvidvaskskandalen ændrer den danske banksektor.

Danske Banks hvidvasksskandale har kostet banken mange kunder og et stort dyk i troværdigheden. Men banken er tidligere kommet stærkt tilbage efter at have dummet sig.
Voxmeters seneste bankundersøgelse er hård ved banken, som måske har nogle manøvremuligheder for at rejse sig igen.

Undersøgelsen

Voxmeter har i 10 år hver eneste uge spurgt ind til danskernes bankforbindelse. Det giver en helt unik mulighed for præcis at forudsige, om bankers formkurver er for opadgående eller nedadgående.

Og det går rigtig godt for landets lokalbanker. De skovler kunder ind gennem filialdørene, og de mindre af slagsen har foreløbig fået næsten 43.000 nye kunder i løbet af 2018.

Banker som Jutlander Bank, Alm. Brand Bank, Andelskassen og Nordjyske Bank har hver især fået mellem 2.200 og 3.500 nye kunder, mens den helt store vinder, Arbejdernes Landsbank, har sagt goddag og velkommen til næsten 10.000 nye kunder i samme periode, viser målingen fra Voxmeter.


Danske Bank taber mange kunder

Danske Banks form derimod er helt i bund. Den verserende hvidvaskskandale har fået bankens troværdighed til at hamre mod gulvet, og banken har i løbet af 2018 mistet omkring 59.000 kunder.

Rivalen Nordea er dog også i dårlig form. Banken har i samme periode mistet godt 18.000 kunder, men her er det ikke hvidvask, der er skyld i nedturen.

»Modsat i Danske Bank, hvor kunderne ”blot” er trætte af hvidvaskskandalen og ikke bankens ydelser, er Nordeas kunder trætte af selve bankforretningen. Maskinrummet kører ganske enkelt for ringe,«

siger Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter.

Banken

Danske Bank kan ikke genkende Voxmeters voldsomme tal for kundeafgangen. Banken oplyser, at den har registreret en nettokundeafgang på 1.500 målt på antallet af kunder med en Nemkonto i banken.

Det er ikke første gang, at Danske Bank afviser, at en måling som Voxmeters er forkert. Det skete første gang i 2013, hvor Finans bragte en række artikler baseret på Voxmeters målinger, der viste en massiv afgang af kunder.

Danske Bank rasede over artiklerne og påpegede, at kundeafgangen var meget mere beskeden. Men i 2014 erkendte banken, at den rent faktisk havde styrtblødt kunder i det omfang, som Voxmeters målinger indikerede.

I august i år sang Danske Bank samme melodi, da Finans endnu engang bragte en måling fra Voxmeter, der viste en kundeafgang, der var større end banken ville være ved. Og det samme gør sig altså gældende i dag.

Der er dog begyndt at lyde lidt nye toner fra den nye, midlertidige øverste chef i Danske Bank, Jesper Nielsen, der tager et par skridt i retning af at imødekomme Voxmeter.

»Det, som vi tager med os fra en undersøgelse som denne, er, at der er en understrøm, som vi ikke kan måle i det daglige. En slags indikator for en underliggende tendens, som ikke er god for banken. For vi er godt klar over, at det ikke bliver en gratis omgang for Danske Bank,« siger han.

Udfordringen

Hvordan kommer Danske Bank overhovedet videre oven på hvidvaskskandalen?

På positivsiden tæller, at Danske Bank har en vis erfaring med at rejse sig, fordi banken har været igennem kriser tidligere – gerne med omkring fem års interval.

I 2008 var banken i knæ og blev hjulpet af en bankpakke fra staten. Og i 2013 kradsede krisen som følge af kampagnen ”New Normal – New Standards”, der ifølge flere eksperter talte ned til danskerne, og et kundeprogram, som favoriserede de velhavende kunder.


Danske Banks troværdighed styrtdykker


Dengang kom banken bl.a. videre ved at skifte den daværende ordførende direktør Eivind Kolding ud med Thomas Borgen, som nu er fortid i banken som følge af hvidvaskskandalen. Og netop udskiftninger i topledelsen kan være vejen frem.

»Hvis kunderne får fornemmelsen af, at udskiftningerne er tilstrækkelig radikale, kan det sådan set godt gå relativt hurtigt med at komme videre. Det så vi jo, da Thomas Borgen tiltrådte. Problemet er bare, at Danske Bank bliver ved med at gøre sig meget uheldigt bemærket, og det slider på kundernes tålmodighed,«

siger Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter.

At bankens troværdighed nu befinder sig på et historisk lavt niveau skal tages meget alvorligt.

»Pengesager handler om tillid og troværdighed – begge dele er en mangelvare i Danske Bank i dag. Det betyder dels, at mange kunder ser sig om efter en anden bank, og dels, at der næsten ikke er nye potentielle kunder, der ønsker at skifte til Danske Bank. Det er en alvorlig situation, og der skal sandsynligvis mange nye troværdige ansigter til, før tilliden atter vender tilbage,«

siger Christian Stjer.


Finans 11.10.18
Læs hele artiklen på Finans.dk

Om Økonomi & Finans

Hver uge fortæller danskerne om alle de forhold, der har indvirkning på deres økonomi. Fx den hidtidige og fremtidige situation omkring beskæftigelse og indkomst. Hertil en lang række demografiske forhold. Danskerne fortæller også, hvor mange penge de har til rådighed til forbrug. Om sin hidtidige og fremtidige økonomiske situation. Om planer for lån, køb på kredit, opsparing og investering.

Banker: Danskerne fortæller om deres holdninger til bankerne, dels om deres image og kommunikation, og dels, evaluerer de deres ydelser.

Realkredit, Forsikring & Pension: Samme proces gennemgås for realkredit, forsikring og pension.

Ejendom: Boligsalg og boligKøb. Flytteplaner. Brug af ejendomsmæglere.

Til- og ombygning: Nyt hus/sommerhus. Køkken. Bad. Loft. Tag. Tilbygning. El-installation.

El-selskaber: Energiform samt planer om vedvarende energi mm.

Metodikken afslører, hvor godt eller skidt ovenstående instanser bidrager til borgernes økonomi.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Luk