Nye analysemuligheder for Bilbranchens medlemmer

Nye analysemuligheder for Bilbranchens medlemmer


Nu bliver hele analyseområdet i Bilbranchen fornyet og forenklet. Det betyder, at vores medlemmer får adgang til nogle nye services på analyseområdet samtidig med, at andre udgår. Formålet er at tilbyde medlemmerne et mere fokuseret indhold i et nyt look og i et mere tilgængeligt og genkendeligt format.

Bilbranchen tilbyder allerede medlemmerne en række medlemsservices, som giver indblik i, hvordan bilmarkedet udvikler sig. Det kunne eksempelvis være, hvad kunderne efterspørger, og hvordan udbudssiden agerer i forhold hertil. Formålet med disse analyseredskaber er at understøtte vigtige prioriteringer og beslutninger i medlemsvirksomhederne med fakta. Det betyder, at du som medlem i Bilbranchen har fri adgang til brancheanalyser og -værktøjer, som kan supplere den viden om markedet, som allerede findes i din virksomhed.

Eksempelvis kan analyserne og værktøjerne hjælpe din virksomhed med at give svar på:

Hvad er udsigterne i de samfundsøkonomiske nøgletal og forventningerne til bilsalget?
Hvad er det bilkunderne ønsker og forventer at gøre – både lokalt og landsdækkende?
Hvilket billede tegner sig i registreringsstatistikkerne – både lokalt og landsdækkende?
Hvad fortæller regnskabstallene om konkurrencesituationen – både lokalt og landsdækkende?
Hvilke mulige fremtidsscenarier udspiller sig i bilbranchen – både internationalt og nationalt?

Samarbejde giver nye analysemuligheder
Herudover tilbyder Bilbranchen en række analyseformater, som udgives med vores samarbejdspartnere (du kan møde dem på vores Gå-hjem-møde ”Genveje til nye analysemuligheder” den 15. november).

CEM Cars Intelligence er et online-værktøj, hvor forhandlerne løbende kan følge skiftende kundepræferencer i lokalområdet. Eksempelvis er det muligt at trække en tilpasset kundeprofil på egne bilmærker i eget lokalområde. Voxmeter har udviklet online-værktøjet. Det erstattes fremover af en kvartalsrapport med fokus på kundeoplevelsen i forhandlerleddet, og er baseret på input fra Bilbranchens medlemmer.


Bilbranchen 09.10.2018
Læs hele artiklen på bil.di.dk

Om Biler & Transport

Transportudvikling: Hver uge fortæller danskerne om, hvordan de hidtil har transporteret og deres planer for fremtiden. Hermed rapporteres udviklingen i danskernes hidtidige og fremtidige brug af bil, offentlig transport, cykel, motorcykel, fly, båd og ”til fods”.

Alt om biler: Danskerne fortæller uddybende om, hvilke biler de hidtil har brugt, og hvilke bilmærker de agter at købe næste gang. Her følger en detaljeret begrundelse for, hvad der ligger til grund for loyalitet og mangel på samme. Ligeledes beretter bilejerne om deres oplevelser og forventninger til bilværkstedet, samt hvorfor man vælger dem til eller fra.

Alt om transport: Samme monitorering gennemføres for offentlig transport, flyselskaber og færgeselskaber. Samt forhold for cyklister, motorcyklister og fodgængere.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Luk