Postale interview
 

Postale interview

Ved postale interview sendes spørgeskemaer per brevpost til respondenterne. En fordel ved postale undersøgelser er, at du kan vedlægge det produkt eller kommunikationsmateriale, som du ønsker undersøgt. Herved kan respondenterne forholde sig til det konkrete, fysiske materiale, mens de besvarer undersøgelsen, hvilket ikke er muligt i for eksempel telefoninterview.

Til forskel fra eksempelvis telefoninterview kan respondenterne ved postale interview besvare undersøgelsen, når det passer ind i deres hverdag. Til forskel fra webinterview, kan undersøgelsen inkludere respondenter, som ikke anvender internettet, hvis metoden baseres på postale interview.

En ulempe ved postale interview er, at dataindsamlingen ofte tager længere tid end ved eksempelvis webinterview. Ved postale interview kan der desuden være bias forbundet med hvem, der er tilbøjelig til at besvare spørgeskemaet.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Anna M. Christensen
Anna M.
Christensen