Privatøkonomi: Pension slår alt


Privatøkonomi: Pension slår alt

Voxmeter-undersøgelse viser, at vi ændrer adfærd økonomisk. Pension hitter overraskende. Og så kommer skærmen til at vise sig i vores økonomiske adfærd.

 
En ny undersøgelse fra analyseinstituttet Voxmeter viser, at pension i dag er det vigtigste emne for et flertal af danskerne, når det gælder privatøkonomi.

Hverken et boliglån eller et forbrugslån kan slå emnet pension. Pension er i dag det vigtigste emne for danskerne, når de går i banken, viser undersøgelsen.

-Det forbavser mig. Pension plejer ikke at ligge så højt”, siger pensionsspecialist John Hansen, Jyske Bank.

37. 976 danskere har deltaget i Voxmeters undersøgelse, hvor de har svaret på en række forskellige bankrelaterede spørgsmål. Herunder hvilket emne, de helst vil drøfte med deres primære bank og 12,9 procent af danskerne ser pensionsemnet som det, de helst vil drøfte med banken.

Eksempler på andre områder, danskerne vil drøfte med deres bank:

7,8 pct. vil helst tale om boliglån.
7,7 pct. vil helst tale om opsparing
2,2 pct. vil helst tale om forbrugslån.

Pension er det emne, de fleste danskere helst vil drøfte med deres rådgiver. Det er nyt, men det ligger godt i tråd med den ændring, der viser sig i danskernes adfærd i det hele taget,

siger adm. direktør for Voxmeter, Christian Stjer.

Før finanskrisen brugte vi pengene. Vi udnyttede de friværdier, vi havde, blandt andet på eksklusive samtalekøkkener, rejser og på materielle goder, som kunne forsøde tilværelsen. Men danskerne har ændret adfærd. Vi er blevet meget mere fornuftige og tænker langt mere langsigtet i dag. Ting som gør-det-selv, genbrug og undgå-madspild er blevet det nye smart.

Det viser vores løbende monitorering, hvor vi blandt andet måler danskernes forbrug og adfærd,

siger Voxmeters direktør.

Der er ikke noget, som tyder på, at danskernes fornuftige økonomiske adfærd vil ændre sig, selvom økonomien generelt er for opadgående.

Det nye er, at vi i dag orienterer os langt mere mod, hvad der foregår inde i en skærm, end det, der foregår i et samtalekøkken,

siger Stjer.

– Og vi har ikke set det sidste af, hvad skærm-alderen kan. F.eks. er virtual reality kun akkurat startet, og det vil yderligere påvirke, hvordan vi bruger vores tid, og dermed også hvordan vi bruger vores penge,

mener han. (Christian Stjer red.)

Nogen af de mest fornuftige er, overraskende nok, de helt unge.

I Voxmeters undersøgelse er der også zoomet ind på de enkelte banker. Og blandt Jyske Banks unge kunder, de 15 til 29-årige, er pension det emne, som de helst vil tale med deres rådgiver om.

“Det er den største overraskelse, ” siger pensionsspecialist John Hansen.

Man skulle ikke tro, at pension stod så højt hos de helt unge, men det er superglædeligt. Det kan skyldes, de netop har fået deres første job og pensionsordning og gerne vil vide mere. Måske interessen også skyldes muligheden for at afkorte arbejdslivet ved at komme tidligt i gang med opsparingen,

siger John Hansen.

Deler man de pensionsinteresserede op på landsdelene, er der størst interesse for pension primært i Midtjylland og Nordjylland.

Især Nordjyderne har altid været gode til at spare op til pension. Befolkningen her er som helhed bevidste om nødvendigheden af at få lagt penge til side til alderdommen,

forklarer John Hansen, Jyske Bank.

Kontakt:
Yderligere oplysninger om undersøgelsen hos adm. dir. Christian Stjer, Voxmeter på mobilnummer: 26 83 82 82

Ritzau / Jyske Bank
Læs også artiklen på via.ritzau.dk

Om Økonomi & Finans

Hver uge fortæller danskerne om alle de forhold, der har indvirkning på deres økonomi. Fx den hidtidige og fremtidige situation omkring beskæftigelse og indkomst. Hertil en lang række demografiske forhold. Danskerne fortæller også, hvor mange penge de har til rådighed til forbrug. Om sin hidtidige og fremtidige økonomiske situation. Om planer for lån, køb på kredit, opsparing og investering.

Banker: Danskerne fortæller om deres holdninger til bankerne, dels om deres image og kommunikation, og dels, evaluerer de deres ydelser.

Realkredit, Forsikring & Pension: Samme proces gennemgås for realkredit, forsikring og pension.

Ejendom: Boligsalg og boligKøb. Flytteplaner. Brug af ejendomsmæglere.

Til- og ombygning: Nyt hus/sommerhus. Køkken. Bad. Loft. Tag. Tilbygning. El-installation.

El-selskaber: Energiform samt planer om vedvarende energi mm.

Metodikken afslører, hvor godt eller skidt ovenstående instanser bidrager til borgernes økonomi.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Luk