Seks festivaler med god betjening i høj kurs


Festival

Når man står med årets festivalbillet i hånden, ser man forhåbentligt frem til mange sjove oplevelser, som man kan leve højt på resten af året. For at de gode oplevelser kan finde sted, skal festivalrammerne være i orden – og for mange danskere, kommer dette i høj grad an på betjeningen i festivalernes boder.

Voxmeter foretager 52.000 årlige målinger på danskernes hverdag, herunder målinger af musikvaner og syn på landets spillesteder og festivaler. Vi har i denne uge kigget på besvarelser fra et repræsentativt og uvildigt udsnit af befolkningen, der mener, at det er “meget vigtigt” (den stærkeste svarkategori) at betjeningen på deres ideelle festival er “god”.


Prioritering af god betjening på festivaler

Q: Hvordan tænker du den ideelle musikfestival? Svarkategori: Betjeningen skal være god / Meget Vigtigt. Stikprøve: 3176


Hvilken festival, der er den ideelle, har respondenterne også oplyst, hvorfor der er noget at dykke ned i. Målingen, der tager udgangspunkt i 2019 og således er tilbageskuende i forhold til sidste års festivalsæson, viser, at 20,4% af respondenterne har deres blik rettet mod Nibe Festival. Dette er nok ikke helt tilfældigt, da Nibe Festival ifølge egen hjemmeside er “blandt de festivaler, som bruger flest penge pr. gæst på at yde den ultimative servicering”.

På andenpladsen kommer Jelling Musikfestival med 18%. Derefter falder satsen et enkelt procentpoint med COPENHELL, før den nærmest udjævner sig med målingens resterende festivaler hhv. 16,5% med Tinderbox, 16,5% med NorthSide Festival og ende-lig Langelandsfestivalen med 16,4%.

Endeligt kan det siges, at danskerne er et meget serviceminded festivalfolk. Betjening er nemlig et af de kriterier, hvor det repræsentative udsnit reagerer kraftigst for. Ser man f.eks. på Nibe Festival igen, men denne gang på respondenter, der anser det som “hver-ken vigtigt eller uvigtigt” med “god betjening” (middel svarkategori), så er procentsatsen kun 10,3%. Vender man tallene på hovedet og ser på, hvor mange der er aldeles lige-glade med god betjening, ligger tallet for samtlige festivaler i Danmark på under 1%.

CEM Music Intelligence rådgiver med de danske musikforbrugere

Tallene i denne analyse er baseret på Voxmeters database CEM Music Intelligence, der samler viden om danskernes musikadfærd og -vaner, baseret på repræsentative udsnit af de almene musikforbrugere. Monitoreringen, der bygger på 52.000 årlige interviews, blev igangsat i oktober 2017, og lige siden har Voxmeter spurgt danskerne om alt lige fra deres musikforbrug og -vaner til deres syn på festivaler og spillesteder.


Læs mere

Klaptrae