Unge

Størstedelen af unge bekymrer sig ikke om indvandring og flygtninge

Unge

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix)

Indvandring og flygtninge er et af de store politiske emner hertillands, og var det igen, ved det nyligt overståede folketingsvalg. Et af hovedargumenterne i den politiske debat lyder; hvordan vil fremtidens Danmark se ud? Men hvad sker der egentlig, hvis man spørger dem, der en dag skal overtage landet, de danske unge selv?

Ikke mange dystre perspektiver

Det kan man få svar på ved at se på data i Voxmeters databank, CEM Danskerne. Her har et repræsentativt udsnit af de 18-29-årige tilkendegivet deres mening om emnet. Og tallene peger på, at denne aldersgruppe ikke nærer mange dystre perspektiver.

Unge - Bekymring over antallet af indvandrere og flygtninge

Spørgsmål: ”I hvor høj grad bekymrer du dig om, at der er for mange indvandrere og flygtninge i Danmark?” Stikprøve: 52.000. Kilde: CEM Danskerne. Uge 20. 2019

Det ubekymrede felt ligger på 58,8%

Størstedelen af de 18-29-årige (22,6%) svarer, at de kun bekymrer sig om emnet ”i lav grad”. Derefter følger gruppen (21,30%), der bekymrer sig ”i nogen grad”.

Ser man dog på grupperne, der bekymrer sig ”i meget lav grad” eller ”slet ikke”, ligger tallene på henholdsvis 18,90% og 17,30% – tilsammen 36,2%.

Grupperne, der bekymrer sig ”i høj grad” eller i ”meget høj grad”, ligger til gengæld kun på hhv. 11,60% og 8,30% – tilsammen 19.9%.

Bekymringen for fremtiden på dette område er altså ikke altdominerende hos ungdommen; det ubekymrede felt kan sammenfattes i 58,8%.

Kontakt Voxmeter og få fuld adgang til CEM Danskerne

Denne uges analyse giver indblik i data, som Voxmeter indsamler vedrørende danskernes dagligdag, og som findes i omfattende form i Voxmeters databank CEM Danskerne. Herunder indsamler vi svar igennem tusindvis af årlige interview med repræsentative udsnit af befolkningen for at afdække holdninger og ståsteder omkring alt lige fra sundhedsområdet, bolig- og bilkøb, overordnede bekymringer, og meget mere. Ønsker du adgang til CEM Danskerne? Skriv til Voxmeter eller kontakt os på: +45 70202324.


Læs mere

Hvad vil du helst have: En lønforhøjelse eller muligheden for at få din chef fyret?Foto: David Castillo Dominici/Panthermedia
Danskerne: Politikerne har skabt fattigdommen i Danmark