Stor tiltro til Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt samvirke

Sammenligningsperiode: september 2018 og september 2019. Stikprøve: 4.128 interview, nationalt repræsentativt 16 år+.

Langt flere har tiltro til det, Mellemfolkeligt Samvirke kommunikerer sammenlignet med samme periode sidste år. Ifølge Voxmeters ugentlige monitorering er tiltroen til Mellemfolkeligt Samvirke vokset med 7 %-point. Hver uge interviewer Voxmeter danskerne om deres relation til NGO-organisationer i Danmark. I samme ombæring afdækker Voxmeter NGO’ernes image, synlighed, og i hvilken grad deres kommunikation virker positiv eller negativ. Interessant og anvendelig information, når den segmenteres med alle de baggrundsdata, medlemmerne har udfyldt i Voxmeters panel.


Kontakt mig, hvis du vil vide mere

Artur Kolodny
Artur Kolodny
Senior forretningskonsulent
alk@voxmeter.dk
Tlf: +45 40 80 70 52Læs mere

Sjællænderne: Politikerne har skabt fattigdommen