Svag stigning i musikforbrugernes interesse for tryksager og magasiner

Tidsskrifter

Foto: Torben Huss / Ritzau Scanpix

Ca. 78% af danskerne tilkendegiver i Voxmeters databank, CEM Danskerne, at de læser trykte magasiner »en gang imellem«. Samtidigt tilkendegiver ca. en fjerdedel af befolkningen, at de får deres musikoplysninger fra trykte medier, nærmere betegnet avisartikler, ugeblade/magasiner og specialmagasiner. Se hvordan tallene fordeler sig herunder:

Hvor får du din musikinformation fra?

Q: Hvorfra får du information om musik? Kvartal 1. 2019. Gennemsnitlige respondenter: 52.000 Kilde: CEM Danskerne. Uge 22.

Grafen baseres på 1. kvartal af 2019. Som det fremgår, er der størst interesse for at hente musikinformation gennem avisartikler (17,1%), derefter ugeblade/magasiner (5,8%) og dernæst specialmagasiner (3,3%). Sammenlagt dækker tryksager 26,2% af danskernes informationskilder, hvad angår musik.

Sammenlignet med forrige kvartal (4. kvartal, 2018), ser man et mildt opsving i år, der kommer forlæggerne og musikbranchen til gode. Antallet af danskere, der bruger tryksager til at orientere sig om musikscenen, er nemlig gået fra 22,8% til 26,2% – altså en svag samlet stigning på 3,4%. Se hvordan tallene fordeler sig herunder:

Musikinformation 2018/2019

Q: Hvorfra får du information om musik? 1. kvartal, 2019 sammenlignet med 4. kvartal 2018. Gennemsnitlige respondenter: 52.000 Kilde: CEM Danskerne. Uge 22.

Kontakt Voxmeter og få fuld adgang til CEM Danskerne

Denne analyse viser kun et udpluk af data, som Voxmeter indsamler vedrørende danskernes dagligdag i databanken CEM Danskerne. Herunder udføres der 52.000 årlige interview med et repræsentativt udsnit af befolkningen til afdækning af deres musikvaner, samt 26.000 årlige interview målrettet deres holdninger til og meninger om spillesteder, festivaler og den danske livemusik. Ønsker du adgang til CEM Danskerne? Skriv en mail til Voxmeter eller kontakt os på: +45 70202324.

Skriv til Voxmeter eller kontakt os på: +45 70202324

Læs mere

Klaptrae
Woodpecker