Syv ud af ti unge mener EU er godt for Danmark

Den Europæiske Union

Foto: Torben Åndahl / Ritzau Scanpix

Det nyligt overståede EP-valg bød på rekordhøj valgdeltagelse. Hermed viste danskerne, at de er alt andet end ligeglade med EU. Engagementet skyldtes muligvis, at størstedelen af befolkningen mener, EU er godt for Danmark – hvilket dokumenteres af tal fra Voxmeters databank, CEM Danskerne.

Baseret på en løbende undersøgelse foretaget af Voxmeter, har et repræsentativt og uvildigt udsnit af den danske befolkning forholdt sig til udsagnet: EU er godt for Danmark. Dette erklærer 65% af befolkningen sig enige i, 16,6% tilkendegiver hverken eller, mens 18,4% er uenige. Se grafen herunder:

Størstedelen af danskerne er EU-positive

Q: EU er godt for Danmark. Alder: Total. Stikprøve: 52.000. Kilde: CEM Danskerne. Uge 22, 2019.

De 18-29-åriges EU-optimisme ligger i top

Men hvordan ser tilkendegivelsen ud blandt danske unge imellem 18-29 år – herunder også mange førstegangsvælgere til EP-valget? Det giver tal fra CEM Danskerne også dokumentation for:

Det viser sig, at de unges EU-optimisme ligger i top. Således er 70,5% af de 18-29-årige enige i, at EU er godt for Danmark. Med denne tilkendegivelse ligger ungdommen 5,5 procentpoint over gennemsnittet for samtlige aldersgrupper. Segmentet, der er hverken enigt eller uenigt ligger 1,4 procentpoint højere, og den deciderede modstand imod EU ligger 6,9 procentpoint lavere end de EU-positive. Se grafen herunder:

Størstedelen af de 18-29 årige mener EU er godt for Danmark

Q: EU er godt for Danmark. Alder: Total. Stikprøve: 52.000. Kilde: CEM Danskerne. Uge 22, 2019.

Enighed blandt de yngste og de ældste

Til sammenligning er kun 57,1% af de 30-49-årige enige i at EU er godt for Danmark, og dette tal gælder 59,2% af de 50-64-årige. Til gengæld sporer man større EU-optimisme blandt seniordanskerne, de 65-99-årige, hvor den positive tilkendegivelse ligger en anelse højere end de 18-29-åriges, nemlig på 71,8%.

Kontakt Voxmeter og få fuld adgang til CEM Danskerne

Denne uges analyse giver indblik i data, som Voxmeter indsamler vedrørende danskernes dagligdag, og som findes i omfattende form i Voxmeters databank CEM Danskerne. Herunder indsamler vi svar igennem tusindvis af årlige interview med repræsentative udsnit af befolkningen for at afdække holdninger og ståsteder omkring alt lige fra sundhedsområdet, bolig- og bilkøb, overordnede bekymringer, og mere. Ønsker du adgang til CEM Danskerne? Skriv til Voxmeter eller kontakt os på: +45 70202324.


Læs mere

Danskerne: Politikerne har skabt fattigdommen i Danmark